29 Ekim ile ilgili Sözler

29 Ekim ile ilgili Sözler sayfamızda cumhuriyet bayramı ile ilgili sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman Facebook, Twitter, WhatsApp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz..

29 Ekim ile ilgili Sözler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; TBMM’nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet rejimini kabul etmesi üzerine her sene kutladığımız milli bir bayramdır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel sözler, mesajlar:

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. sozlersitesi.com Fakat Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacak ve Türk ulusu güven ve mutluluğunu sağlayan ilkelere uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.

Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Bu ulus, bu ülke yeni rejim üzerinde dünyanın en makul varlığı olacaktır, ben bunu kendi gözümle görmeden ölmeyeceğim.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır: özgürlük, bağımsızlık.

Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.

Kısa 29 Ekim Sözleri

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Cumhuriyette söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.

İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.

Öğretmenler Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

Türkiye cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri ulus kararı diğeri en acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan  sozlersitesi.com ordumuz kahramanlığında bu iki şeye güvenir.

Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz.

Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyet, mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam, vücutlu ve yüksek karakterli ister.

Yorum yapın