Yoldaş Sözleri

Yoldaş Sözleri Bu güzel sayfamızda sizler için en anlamlı devrimci yoldaş sözlerini ve mesajlarını hazırladık. Sayfamızdaki yoldaşlık ile ilgili söylenmiş sözleri facebook, twitter, insatagram ve whatsapp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Yoldaş Sözleri

Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx

ABD emperyalizmi, tarihin gördüğü en sapkın, en katliamcı, en ahlaksız imparatorluktur. Hugo Chavez

Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. Nazım Hikmet

Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. Mahir Çayan

ÖnemIi olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir. Deniz Gezmiş

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Lenin

Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir. Freidrich Engels

Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça sIogan atmak, sozlersitesi.com haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan

İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin

FiIozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. KarI Marx

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney

Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır. Ernesto Che Guevera

Örgütü, örgüt yapan, onu kitIelere tanıtan, programlar veya yaldızIı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. ÜIkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir. Mahir Çayan

Dünyadaki her şey hareket halindedir. Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker. KarI Marx

Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum sozlersitesi.com için için çürümeye başlar. Lenin

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz.

Bütün ülkelerde onlarca yıllık deneyimin gösterdiği gibi küçük burjuvazi. İşçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılır, aklını kaybederler, sağa sola atılır. Lenin

Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır. Lenin

Parlamenter eylem bazı kişilere -Marksist geçinen bazı kişilere- uşaklık ünvanını, bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır. Lenin

Ne mutlu o yoksullara ki öteki dünya onlarındır, er ya da geç bu dünya da onların olacaktır. Frederick Engels

Zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir. Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. KarI Max

Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! Mahir Çayan

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkiI ilişkilere yer yoktur. Mahir Çayan

Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva Iiberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar. Lenin

Bütün ideolojik ayrılıkların temeli devrim isteyip istememeye değil, devrim yapmak için yola çıkmaya, savaşmaya cesaret edip edememeye dayanır. İşte bu yüzden, “devrim için savaşmayana sosyalist denemez. Mahir Çayan

İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. KarI Marx

Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri “Atatürkçü, laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir “ilerici” atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, akIî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur. KarI Marx

Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ediyorlar. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri, birleşiniz! KarI Marx

Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sIoganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle,savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. Ernesto Che Guevera

Bu uzun süreli bir savaş demektir. Ve, bir kez daha yineleyelim, acımasız bir savaştır. Savaş gelip çattığında, kimse onu yumuşatırım diye kendini aldatmasın ve kimse, halkı uğruna katlanabileceği savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, savaşı kızıştırmakta duraksamasın. Bu, hemen hemen tek zafer umududur. Ernesto Che Guevera

Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek,yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. EI değirmeni size feodalbeyIi toplumu verir; buharIı değirmen ise, sınaî kapitalistli toplumu. KarI Marks

Bugün sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahIilde, … uzun, dolambaçIı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde ‘Iegalite uğruna’ mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir. Mahir Çayan

Yorum yapın