1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları

1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları Bu sayfamızda sizlere 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları hazırladık. Bu sayfada yer alan 1 Eylül Dünya Barış Günü Sözlerini facebookta paylaşabilir whatsapptan yazabilirsiniz.

1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero

Dünyayı çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler. (Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )

Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk

Savaş ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; barış ve ılımIılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu

Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış. B. Franklin

Federalizm, demokrasi için uluslararası birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanın keşfedebildiği tek barış yoludur. Friedrich A.von Hayek

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır.  Bernard Shaw

Barış nihai amacımızdır. St. Augustine

Ben yalnız barışsever değil bir barış savaşçısıyım. İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır.  Albert Einstein

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo

Barış, yaşamda uyuşmazlıkların olmasından oluşmaz, ancak onların üstesinden gelmekle sağlanır.  Adsız

Barış savaşların son düşüncesidir.  Wieland

İnsanoğIu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğIuna son verecektir. John F.Kennedy

Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir.  Puşkin

İdeal insanlar evrenseldir ama klancı değildir. Küçük kafalı insanlar evrensel değildir ama klancıdır. Konfüçyüs

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.  G. Washington

Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Xsentius

Savaşta, barışta olduğu gibi bir ikinci kazanan yoktur.  Omar BradIey

Çakıl taşlarını toplayıp bir kutuya koyun ve sallayın, hiç bir sanatçının beceremeyeceği kadar uyumIu bir mozaik elde edersiniz. CharIes Fourier

Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.

Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (M. K. Atatürk)

Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez.  Ralp Waldo Emerson

Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel… Mevlana Celalaeddin Rumi

Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, Yağ ile bal ede bir söz. Yunus Emre

Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. John F.Kennedy

Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar. Pierre Jesephe Proudhon

Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de sozlersitesi.com hoşgörüsüzlük de despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü kısıtlama hakkını tanırken, öbürü de özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır. Thomas Paine

Her şeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar. Madam Germaine De Stael

Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır. Albert Einstein

Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır. John of Salisbury

Antagonizm, hukuka dayalı bir sosyal düzen oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm ile insanların sosyal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade ediyorum. Bu eğilim açıkça insanın doğasına kök salmıştır. Immanuel Kant

Evrensel sevgi, hümanite demektir. Han Yu

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. Mustafa Kemal Atatürk

Ordu, devlet başkanının emrine her zaman amade olmalıdır. Nizamül mülk

Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıkIı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır. Voltaire

Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır. WiIIiam LIoyd Garrison

Bir rüyam var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Martin Luther King

Eğer akıllıca kullanılırsa, federalizm, dünyanın en güç sorunlarına en iyi çözüm olabilir. Friedrich A.von Hayek

Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahIı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir.  Bertrand RusselI

Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır. Adlai E. Stevenson

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması. Bertrand RusselI

Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır. Albert Einstein

Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirIi ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır. Lord Acton

Nerede ıssız bir yer yapmışlarsa ona barış adını verirler.  II. Plinius

Barış, savaşın olmaması demek değildir. O, bir erdem, bir ruh hali, iyilikseverlilik eğilimi, güven ve asalettir.  Benedictus de Spinoza

Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile. Peter Drucker

Bizim için barış demek, gerçek ve özgür yaşayışımızı sozlersitesi.com sağlayabilecek nedenleri elde ediş demektir. Bu nedenleri sağlayamadan barış yapmaya yanaşmak, barış oldu demek, kendi kendimizi aldatmak olur. (Atatürk)

Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir. Edmund Burke

Barış zamanındaki fasuIye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir. Aesop

Gönüllü ordu özgür bir ülkeyi savunacak en uygun, ahlaki ve patik yoldur. Ayn Rand

Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir. John Trenchard ve Thomas Gordon

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir. Thomas Hobbes

Bir iki yıllık toplum hizmeti, gençler için kışlada geçirilecek iki yıldan daha değerli olacaktır. Peter Drucker

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir. Albert Einstein


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir