Alın Teri İle İlgili Güzel Sözler

Alın Teri İle İlgili Güzel Sözler Sayfamızda alın teri ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri bulabilirsiniz. Sayfamızdaki alın teri ile ilgili özlü sözleri facebook ve twitter ile paylaşıp whatsapp ile de mesaj olarak sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Alın Teri İle İlgili Güzel Sözler

Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz. İbrahim OIcaytu

Alın teriyle elde edilmiş kazanç, hem güzel, hem temiz hem de helaldir.

Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur. Samuel Johnson

Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşIuğun getirdiği ekmekten sozlersitesi.com daha tatlıdır. CrowquiII

Emek çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan

Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşIuğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır. CrowquiII

Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer. Albert Camus

En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır. Hz.Muhammed(s.a.v)

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Cenap Şahabettin

Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça; insanlık için, toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır. Gündoğdu Yıldırım

Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse, ona şu soruyu sorun; Kimin alın teriyle? Don Marquis

Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi. Buhari

İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır,fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur. Hesiodos

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar

Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi

“Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil, emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden, taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır. Gündoğdu Yıldırım

TopIumların değişmesinde, teknolojinin gelişmesinde, demokrasinin yeşermesinde, ekonomik kalkınmada kısacası yaşamın her alanında emek işçilerinin alın teri el emeği, göz nuru vardır. Gündoğdu Yıldırım

İşçi; emek verendir. Alın teri dökendir.

Faiz yerine bereketi tercih edendir.Kimseye boyun bükmeyen, rızkını Allah’tan bilendir.Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü, helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip, kaderine düşen rolü, dürüst, temiz, örnek olarak yaşayıp; bunları da ameli salihe çevirendir.Veren eldir. Minnet etmeyendir. Mehmet Deveci

Yakın geçmişin tarım toplumunda insanın can ve ter yoldaşı olan emektar atın, öküzün kanını emerek geçinen at sinekleri, günümüzde de insanın yakasına, etine, kanına yapışarak asalaklığını sürdürmektedir. Alper Akçam

Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti asIisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı. Mustafa Kemal Atatürk

Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir. Nilay Etiler


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir