Alkol ile ilgili Sözler

Alkol ile ilgili Sözler sayfamızda alkol sözlerini sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz..

Alkol ile ilgili Sözler

Sigara ve alkol alışkanlıkları ilk sigaradan ve ilk kadehten başlar. Gerçekten huy halini alan ruhsal alışkanlıklar da böyledir. Yalancılık ilk yalandan, dalkavukluk ilk etek öpmeden, sozlersitesi.com iradesizlik ilk zaaftan başlar. Tekrarlandıkça bu hareketler otomatikleşir ve sonunda karşı koyması güç psikolojik bir eğilim ve özellik halini alır.

Ali Fuad Başgil

İnsan bazı kadınların meclisine, içkisiz tahammül edemez; bazı kadın ise içkiye hacet bırakmaz; kendisi içki gibi tesir eder.

Refik Halit Karay

Elalem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz içmeden sarhoş olmuşuz.

Şems-i Tebrizi

İçki, aklın nöbetçiliğini kaldırır ve böylece ayık iken gizlediklerimizi göstermeye, bizi mecbur eder.

Henry Fielding

Şarap geldikten sonra, kadeh eksik olmaz.

Mevlâna

İçki ve ikbal; korkağı cesur, cesuru küstah yapar.

Refik Halit Karay

Her kadeh, mezara doğru bir basamaktır.

Abdülhak Hamid

Sarhoş adam, yırtık çuvaldır.

Bulgaristan Atasözü

Sanırım içmek, her gün tekrarlanabilen ve ertesi gün hayata sozlersitesi.com dönülebilen bir intihar biçimidir.

Charles

Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer.

İspanyol Atasözü

İçki, içeri girer girmez, akıl da dışarı çıkar.

George Herbert

Erkekler şaraba benzer, geçen sozlersitesi.com yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır.

Cicero

Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.

Seneca

Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları açıya vurur.

Seneca

İçkiye düşkün olanları, bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir.

Çin Atasözü

Kadeh içinde, denizin içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur.

Alman Atasözü

Avrupa’nın iki büyük uyuşturucusu: Alkol ve Hristiyanlık.

Friedrich Nietzsche

İçki şişenin içinde,hoşnutsuzluk , avunma, korkaklık cesaret, utangaçlık ve kendine güven aranır.

S.Johnson

Şişede durduğu gibi durmaz ki kâfir, tutar insana yaşamayı sevdirir.

Metin Eloğlu

Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığını ileri süren herkes sarhoştur.

Epiktesos

Akıllı adamların tek içkisi sudur.

Thoreau

Şarap Tanrısı Baküs, Deniz Tanrısı Neptünden çok daha fazla insan boğmuştur.

Garibaldi

Şarap mideye oturunca, artık söz unutulur.

Alessandro Menzoni

İçkiyi savunanlar olabilir, fakat içki onları asla savunmaz.

Abraham Lincoln

Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.

Prior

Akıllı olan bir adam, hiçbir sozlersitesi.com zaman içki ve kadını tecrübeye kalkışmaz.

Lope de Vega

Bazı kimseler içkiye dokunmazlar; ama içki onlara hemen dokunur.

Tennesse Williams

İçkinin bağırdığı yerde, ahlak ve utanç susar.

W.Chaucer

İçkinin yıkımı; savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi üç belanın etkilerinin toplamından sozlersitesi.com daha büyüktür.

W.E. Gladstone

Allah bu şarabı önüme koyarken, içeceğimi zaten biliyordu.

Neyzen Tevfik

Ey içki, eğer senin adın yoksa, sana ‘iblis’ adını verelim.

William Shakespeare

İçkinin üstesinden gelirim sanırsan, içki senin hakkından gelir.

Amerikan Atasözü

Keçi şarap içmiş, dağda kurt aramaya çıkmış.

Atasözü

İnsan vücudunda içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir.

Henry Ford

Yorum yapın