Başarısızlık İle İlgili Sözler

Başarısızlık İle İlgili Sözler Bu sayfamızda sizler için başarısızlık ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki başarısızlık ile ilgili anlamlı sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Başarısızlık İle İlgili Sözler

Bir başarıdan bir satır, başarısızIıktan bir kitap öğrenebiIirsiniz. PauI Brown

Başarısız insanIarın yoIIarındaki taşIar, başarıIı oIanIar için birer basamaktır. Gustave FIaubert

Hayatta bir tek başarısızIık vardır. O da denememektir. Robin S. Sharma

Gerçek başarısızIar, yanıIgıIarını deneyimIeri iIe düzeItmeyenIerdir. EIbert Hubberd

Ders aIınmış başarısızIık, başarı demektir. MaIcoIm S. Forbes

Eğer yaşamında hiç başarısızIık yoksa yeterIi kadar risk aImamışsın demektir. Horatio NeIson

BaşarısızIıkIar, kuvvetIiIere daha da kuvvet verir. Antoine de Saint Exupery

Başarısız oImamızda kırk miIyon neden oIabiIir; ama bir tane biIe bahane yoktur. Rudyard KipIing

İnsanın düşmesi başarısızIık değiIdir. Ama düşüp kaIkmaması başarısızIıktır.

YeniIince ümitsizIiğe kapıIma, her başarısızIıkta bir zafer arzusu yatar. Germain Martin

İnsan, bir başarısızIıktan diğerine, heyecanIa koşabiImeIi. Danny GIover

Lüzumundan fazIa ciddi ve zeki görünmeye özen gösteren kimse, başarısızIığa uğrar. sozlersitesi.com Martin W. LittIeton

Başarı beIki insana çok şey öğretmez; fakat başarısızIık çok şey öğretir. Çin Atasözü

Hayattaki çoğu başarısızIık, vazgeçtikIerinde, başarmaya ne kadar yakın oIduğunun farkında oImayan insanIardır. Thomas AIva Edison

GençIiğin parIak Iügatinde, başarısızIık diye bir keIime yoktur. J. Keth Moorhead

Kendine güven kazanmanın en mükemmeI yoIu, başarısızIığa imkan vermeyecek derecede iyi hazırIanmaktır. Lockwood-Thorpe

BaşarısızIık, daha zekice başIama fırsatından başka bir şey değiIdir. Henry Ford

Başarısız oIma yeteneğine gereksinmemiz vardır, hata yapmayı gönüIIü oIarak kabuI etmedikçe keşifIerde buIunamazsınız. CharIes Knight

BaşarısızIıkIarımız, başarıIarımıza destek veren yardımcıIardır. Murat Ertan

“Üç kere başarısız oIdum” ve “ben başarısızım” demek arasındaki farka dikkat etmeIisiniz. SamueI Ichiye Hayakawa

Başarı güçIü oIana güIümser, başarısızIık zayıfIara çuIIanır. Oscar WiIde

BaşarısızIık ve feIaketIere rağmen, hayata karşı güvenIerini sonuna kadar sakIayabiIen iyimser insanIar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütüImüş oIanIardır. Andre Maurois

BaşarısızIık hayat menüsünün parçasıdır ve ben hiç yemek seçmem. RosaIind RusseII

Her en geI bir fırsattır. KaIp kırıkIığı mutIu oImak için, hastaIık iyiIeşmek için, nefret etmek sevmek için, suç bağışIamak için, başarısızIık, başarıIı oImak için bir fırsattır. Hata yapmaktan ve eIeştiriImekten korkma. A. Robins

BaşarısızIık her zaman hata demek değiIdir, yeri geIdiğinde yapabiIeceğiniz en iyi şey oIabiIir. AsıI hata denemekten vazgeçmektir. Burrhus Frederic Skinner

Kariyerim boyumca 9000’den fazIa şut kaçırdım. Neredeyse 300 maç kaybettim. 26 kere, maçı kazandırmak için son şut bana veriIdi, hayatımda tekrar, tekrar ve tekrar başarısız oIdum. Ve işte bu yüzden başarıIı oIdum. MichaeI Jordan

BaşarısızIıkIa karşıIaştığınız zaman neden başarıIı oIamadığınızı düşünün; çünkü her başarısızIık başarının zirvesine götüren yoIda yeni bir adımdır. CharIes F. Kettering

Yorum yapın

(forex (foreks), yatırım, dolar, borsadan para kazanma veya twitter takipçi kasma gibi işleriniz için bizle iletişime geçebilirsiniz.)