Cami İle İlgili Sözler

Cami İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için cami ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki camilerle ilgili güzel sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Cami İle İlgili Sözler

Minareler, eğri dünyanın en doğrularıdır.

Cami ne kadar büyük olursa olsun, imam yine bildiğini okur. Atasözü

Caminin güzelliği sadeliğinde, süsü ise cemaatIedir.

Camiler yeryüzünün her yanına kurulmuş, ezanla insanoğIu camiye davet olunmuş. Ömer KirazIı

Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur. Atasözü

Cennete giden yollar, mescitlerden geçiyor. Mevla hep kullarını, secdelerde seçiyor. Ömer KirazIı

Camiler mü’minler için, uyanma, silkinme ve şuurlanma merkezidir.

Camiler her yastaki müslümana hitap eden bir nevi mekteptir. HekimoğIu İsmail

Cami-i köhne-i bî vakf’e, cemaat gelmez. Nabi

Camiden istifade eden millet, camiden istifade eden devlet, yükselmiştir. Ömer KirazIı

Eceli gelen köpek cami duvarına işer. Atasözü

Cami: Huzur yuvası, edep ve terbiye ocağı, ilim ve irfan dergahıdır. Ömer KirazIı

Camide konuşmak kötü bir âdet, konuşmakla sakat olur ibadet.

Camiler: Dini ve meşru olan, dünyevi bütün islerin müsavere edildiği veya ibadetin topIuca sunulduğu yerlerdir.

Cami yıkıldıysa mihrap yerinde, kalır güzellikten eser demişler. Yesari

CahiIler serbest ama bütün yollar yasak. Onlar meydana hakim, bizse camide tutsak. Necip Fazıl Kısakürek

Mabetler, mukaddes kimselere vakfedilmiş, müzeler değil, fakat günahkarlar için birer hastanedir. A.Van Buren

Camiler imansızın kalbine korku ve ürperti salan, her an her tehlikeye karşı mü’min mücahitlerin, hazır ve teyakkuz halde bulundukları birer askeri kışla, karargâh ve talimgâhtır.

Camiler, nefsin ezildiği ve şeytani güçlerin, ruh ve mana karşısında mağlup düştüğü bir muharebe meydanıdır.

Camiye gittim ama Allah bilir niye. Ne namaz kılmaya, ne dua etmeye. Eskiden bir kilim aşırmıştım camiden o eskidi gittim yenisini yürütmeye. Ömer Hayyam

Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar. (Buhari, Salat 65, MüsIim, Mesacid 4)

Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari CiIt 2, sayfa 625)

Beldelerin Allah’a en sevimIi yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır. (MüsIim Mesacid, 288)

Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet sozlersitesi.com edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler. (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)

Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)

Ben yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde mescitleri inşa, tefriş, tamir ve tenvir edenleri, benim rızam için sevişenleri ve seher vakitlerinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim. (İlahi Hadisler DİB. Yayınları Hasan Hüsnü Erdem 1982, Sayfa 28)

Mescitler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın. (Cin 18)

Müşriklerin, kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken, Allah’ın Mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. (Tevbe 17)

Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır. (Tevbe 108)

Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. (Tevbe 18)

Zarar vermek, inkar etmek, mü’minlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup; “Biz sadece iyilik yapmak istedik” diye yemin edenlerin, yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahittir. (Tevbe 107)

Allah’ın mescitleri içinde, Allah’ın isminin anılmasını men eden ve o mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? İşte o zalimler yok mu, onların bu mescitlere korka korka sozlersitesi.com girmekten başka hakları yoktur. Bunları yapan o zalimlere, dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirette de büyük bir azap vardır. (Bakara 114)

Yorum yapın