Çanakkale Türküsü Sözleri

Çanakkale Türküsü Sözleri Bu sayfada sizler için 18 Mart tarihine yaklaştığımız şu günde Çanakkale Türküsünün sözlerini hazırlamaya çalıştık. Bu sayfada yer alan Çanakkale Türküsünün nasıl söylendiğini de yine sayfamızda bulup dinleyebilirsiniz.

Çanakkale Türküsü Sözleri

Türkünün Hikâyesi

Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri de Çanakkale cephelerinde olur. Büyük imkânsızlık içinde verdiği bu çetin mücadelede, bağımsızlığı için gerektiğinde çok şeyler yaratabileceğini bütün Dünyaya bir kez daha anlatmıştır.

Birinci Dünya Savaşı İtilaf Devletleri dediğimiz İngiItere, Fransa ve Rusya ile İttifak Devletleri dediğimiz Almanya, Avusturya ve İtalya’nın birbirleriyle savaşmasıyla başlar. Almanya’ya saldırabilmesi için Rusya’nın silah ve cephane ihtiyacı vardı.

Bunun için Boğazlar yoluyla Rusya’nın İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle birleşmesi gerekiyordu. Oysaki Osmanlı Devletinin harbe girmesi üzerine Çanakkale boğazını geçmek için Osmanlı Devletine Çanakkale’de cephe açmaları gerekti. İtilaf Devletlerine ait bir donanma 18 Mart 1915′te Çanakkale Boğazı’nı geçmeye kalkıştı. Burada kahramanca çarpışan Türk kuvvetleri karşısında büyük kayıplar vererek geri çekildi. Bu sefer Gelibolu Yarımadası’nın çeşitli yerlerine kuvvetler çıkararak karadan İstanbul’a yürümeyi denediler. Ne yazık ki yapılan sayısız hücumlar Türk süngüsü karşısında eriyip gidiyordu. sozlersitesi.com Son olarak büyük bir taarruzla Gelibolu yarımadası üzerinden Marmara’ya ulaşmayı denediler. Ansızın yaptıkları bu taarruz da Anafartalar ve Arıburnu, bölgelerinde benzeri görülmemiş bir müdafaa ile durduruldu. Türkleri bu cephelerde yenemeyeceklerini anlayan düşman buraları terk ederek çekilmek mecburiyetinde kaldı.

Yüzbinlerce şehit verdiğimiz bu savaşın bütün Anadolu’da heyecan uyandırması, bu savaşa doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden hâsılı yurdun dört bucağından gönüllü asker gitmesindendir.

Çanakkale Türküsü Hikâyesi – 2

Çanakkale Türküsünün hikâyesi Emrullah Nutku’nun “Çanakkale Şanlı Tarihine bir Bakış” adIı eserinde yer alan bir mektuptan yola çıkılarak yazıldığı söylenmektedir. Mektubu yazan Emrullah Nutku’nun kardeşi Seyfullah’tır. 1903 doğumIu olan Seyfullah savaşın arifesinde Çanakkale SuItanisi (Iisesi) 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah, Çanakkale’den gönderdiği ve üzerinde 29 Eylül 1914 tarihi yazılı olan mektubunda şöyle der:

Sevgili Anneciğim,

Canımıza tak diyen iki yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar. Hastane olacakmış, bizi de İstanbul’daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar, büyük sınıflar da gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi, ama çok kalmadı, bize veda etti. sozlersitesi.com Bize; “Zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu” söyledi.

Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. “Çanakkale içinde Aynalıçarşı, Anne ben gidiyorum düşmana karşı” şarkısını söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkâre ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp fiIoları boğazın dışında dolaşıyormuş. Buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim, ama yakında Çanakkale’den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Beybabamın, sizin ellerinizi öper kardeşlerime selam ederim. OğIunuz Seyfullah.

Not: Türkünün AsIı Anonimdir. Düzenlenmiş bugünkü hali ise: Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı’nı anlatan bir türkü. Ait olduğu yöre Kastamonu’dur. Nakaratı ” Çanakkale içinde aynalı çarşı/x2 ana ben gidiyorum düşmana karşı Off gençliğim eyvah” şeklindedir. Notaya Muzaffer Sarısözen’in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan OzanoğIu’dur.

Çanakkale Türküsü Sözleri

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğime eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar umudu kesti

Of gençliğim eyvah


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir