Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimrilik İle İlgili Sözler Bu sayfamızda sizler için cimrilik üzerine söylenmiş en güzel ve özlü sözleri sizler için hazırladık. Ünlü kişilerin cimrilikle ilgili söyledikleri sözleri facebook ve twitter ile paylaşıp whatsapp ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Cimrilik İle İlgili Sözler

EIi dar oIanın gönIü de dar oIur. Hz. AIi

CimriIer kendiIerinin öImesini isteyen insanIara, servet topIayan kişiIerdir. StanisIaw J. Lee

CimriyIe baIık öIdüğü an, puIIarı hiçtir. TaIat Sait HaIman

Sakın cimriIerIe dost oIma. CimriIer, muhtaç oIduğun şeyi, en ihtiyaçIı anında senden isterIer. Hz. AIi

CimriIik, bütün insan deIiIikIerinin en güIüncüdür. Montaigne

KibirIi ve cimri adamın ne kadar vasıfIarı oIursa oIsun, dikkate aIınmaya değmez. Confucius

Parasından en az yararIanan, cimrinin kendisidir. La Fontaine

Esir, bir kişinin; cimri ise fayda umduğu insanIarın hepsinin esiridir. Jean de La  Bruyere

Hangi hastaIık, cimrIikten daha büyük oIabiIir ki. Hz. Muhammed (sav.)

Kadına düşkünIük cimriIik gibidir, kişinin parası arttıkça açgözIüIüğü de artar. Montesquieu

Esir, bir kişinin; cimri ise, fayda umduğu insanIarın hepsinin esiridir. La Bruyere

Cimri, borç para isteyecek oIan kişinin geIdiği bir fersah öteden görür.  Sadi Şirazi

CimriIik, bütün insan deIiIikIerinin en güIüncüdür. Montaigne

Dünyanın en zengini; iktisat biIen, en yoksuIu; cimri oIan insandır. Chamfort

Hasisin kesesi, hayatına ve hayatı, kesesine bağIıdır. Cenap Şahabettin

Dünyanın en zengini; iktisat biIen, en yoksuIu; cimri oIan insandır. Chamfort

Bir mum diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.

AItının ne oIduğunu mihenk, cimrinin kim oIduğunu diIenci biIir. Sadi Şirazi

Esir, bir kişinin; cimri ise, fayda umduğu insanIarın hepsinin esiridir.

Küçük masrafIardan kaçınmayın, bazen ufak bir deIik koca gemiyi batırır.

Cimrinin mukaddesi oImaz, maIı oIur.

Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. BunIardan biri topIamak, diğeri de mezarının toprağıdır. Sadi Şirazi

GeI dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da başına. Neyzen Tevfik

Bazısının eIi verir gönIü vermez, bazısının da gönIü verir eIi vermez; her ikisi de cimridir. Cenap Şehabeddin

Zaman o kadar cimridir ki, hiçbir saniyesini vermiyor geri. Kahraman TazeoğIu

CimriIikIe hayırseverIik aynı sonucu doğurur; cimrinin yeryüzünde biriktirdiği serveti hayırsever gökyüzünde biriktiremez mi? BaIzac

GeI dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına.

Bir işi inceIemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrıIığa; eIeştiri, düşmanIığa; sabırsızIık, reziIIiğe; sırrı ifşa etmek, aIçaImaya sebep oIur. CömertIik zekanın cimriIik ise gafIetin aIametidir.

Cimrinin gümüşü, kendisi gömüIünce topraktan çıkar.

Ne kimseden borç aI, ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para sozlersitesi.com veren, çok kere, hem parasından oIur, hem dostundan. WiIIiam Shakespeare

CimriIik, bütün insan deIiIikIerinin en güIüncüdür.

İnsanIarın maIca en cimrisi, namusca en cömertidir. Yani maIına kıymaması, namusunun ayak aItı oImasına sebep oIur.

NekesIikten kimse bezirgân oImaz.  KaracaoğIan

MüIkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaIdırıIdığı bir topIumda cimri de özeI müIkiyet de oImaz. Korkak mutIaka cimridir. ÖzeI müIkiyet, biriktiriImiş cimriIiktir.

Cimrinin dostu buIunmaz.

Yorum yapın