Cömertlik ile İlgili Sözler

Cömertlik ile İlgili Sözler sitemizin bu sayfasında ”Cömertlik” konusunu işledik. En güzel erdemler arasında yer alan cömertlik, paylaşmanın, yardımlaşmanın en güzel yoludur. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sozlersitesi.com sevdiklerinize iletebilirsiniz. Şimdi sıra sizlerde beğendiğiniz sözleri yorum bölümünden bizlere ileterek sayfamızda yayımlanmasını sağlayabilirsiniz.

Cömertlik ile İlgili Sözler

Cömertliğin dibi yoktur.” (Cicero)

”Cömertlikle birçok ayıplar örtülür.” (Hz. Ali)

Cömertlik, dostluğun ruhudur.” (Oscar Wilde)

”Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir.” (Goethe)

Cömertlik, saadet anahtarıdır.” (Nasr-ı Hüsrev)

”Veren el, alan elden üstündür.” (Hz. Muhammed)

”Cömertler elinden, mal eksik olmaz.” (Salburcuoğlu)

Cömert, verdiğini hatırlamayandır.(Büzür Cümhür)

”Cömertliğin ötesi başa kakmadır.(Hz. Muhammed)

”Cömertlik, adaletin çiçeğidir.(Nathaniel Hawthorne)

”En cömert insan muhtaçken verebilendir.” (Hz. Ömer)

”Cömertlik israf ile cimrilik arasındadır.” (İmam-ı Gazali)

”Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki.” (Mevlana)

”En makbul cömertlik, en çabuk olanıdır.” (Arap Atasözü)

”Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.” (Hz. Ali)

”Cömertlik, değer verdiklerimizi paylaşmamızdır.” (Anonim)

Cömertlik yap ki, sana da cömertlik yapılsın.” (Hadis-i şerif)

Cömertliğimiz, hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır.” (Cicero)

Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever.” (Chevalier de Mire)

Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir.” (Cafer-i Sâdık)

Cömertin bir akçesi, cimrinin hazinesinden bereketli.” (Atasözü)

”Allah cömerttir, cömetliği ve güzel aklakı sever.(Hz. Muhammed)

Helalinden kazanıp, fakirlere cömertlik ediniz.” (Hacı Bayram Veli)

”Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir.(İmam-ı Gazali)

Cömertlik, sadece zenginlikte güzeldir.” (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

”Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder.” (Luc Vauvenarques)

Cömert derler, maldan ederler. Yiğit derler, candan ederler.” (Atasözü)

”Cömertlik kadar, kendi kendini yıpratan bir meziyet olmaz.” (Machiavelli)

Bilin, duyun! Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim.” (Hz. Muhammed)

”Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde sozlersitesi.com olursa daha güzel olur.” (Hz. Muhammed)

”Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır.” (Süfyan bin Uyeyne)

”Allah cömert ama ekmek bırakmaz oturup geçmişi konuşanlara.” (Hasan Yılmaz)

”Cömertliğin aslı, kendi malından verip, başkasının malını korumaktır.” (Hz. Ali)

En hayırlı cömertlik, ihtiyaç sahibini arayıp ona vermektir.(Ebû Süleyman Dârânî)

Dünyada hiçbir iş, cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir.” (Nizamülmülk)

”Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz.” (Ahmet Bin Kays)

Cömertlik, sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür.” (George Mc Donald)

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir.” (La Bruyere)

Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir.” (Hz Ali)

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.” (Mevlana)

”Bulut gibi, damlayla su al denizden, Verdiğinde bol bol ver esirgemeden.” (Genceli Nizâmî)

Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır.” (Frank A. Clark)

Öfkeyi sükunetle, kötülüğü iyilikle, cimriliği cömertlikle ve yalanı gerçekle yenin.” (Buddha)

Cömertlik, göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir.” (Jean de La Bruyere)

Sıkışık zamanında imdadına koşacak kimse isteyen, bolluk içindeyken cömert olmalıdır.” (Sadi)

”Cömert, Allah’a, insanlara, cennete yakın, cehenneme uzaktır. Cimri ise bunun aksinedir.” (Hadis)

Cömertlik, daha çok verdiğimiz şeylerden ziyade, vermek gururudur.” (François de La Rochefaucauld)

İnsanların en cömerdi, istenmeden veren; en asili de intikam gücü yeterken bağışlayandır.” (Hz. Hüseyin)

Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse, seha (cömertlik) ismine layık değildir.” (Hz.Muhammed)

”Cömert ruhlu akıllılar, mallarını dostları için kazanırlar. Akılsız alçaklar ise düşmanlarına bırakırlar.” (Molla Câmî)

”Cömertliğin üç belirtisi vardır; sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır.” (İ. Kant)

Allah katında cömert bir sozlersitesi.com cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır.” (Hadis-i şerif)

Kendisine gerektiği şeyi, kendi arzu ve ihtiyacını tehir edip başkasına verirse, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder.” (Hadisi Şerif)

”İnsan; aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert, hem de insanlara daha yakın olurlar.” (Cicero)

Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür.” (La Rochefoucauld)

Cömertlik, Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmış. Her kim onun bir dalına yapışırsa o da onu çeker Cennet”e gönderir.” (Hadis-i şerif)

Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır.(Yahya bin Muaz)

”İnsan bazen, az parası olduğu halde, belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak, çok parası olduğu sozlersitesi.com zamankinden daha cömert olur.” (Benjamin Franklin)

Dört şey devam ettikçe, din ve dünya ayakta duracaktır: Zenginler, malları ile cömertlik ettikçe; âlimler, ilimleriyle amel ettikçe; cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça.” (Hz. Ali)

Yorum yapın