Cumhuriyet Sözleri

Cumhuriyet Sözleri sayfamızda Cumhuriyet ile ilgili tüm sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz…

Cumhuriyet Sözleri

Cumhuriyet yönetimi altında yaşayan, bilgece özgürlüğe alışkın halk yalnızca hür olmamış, hür olmayı hak etmiştir.Jean-Jacques Rousseau

Halk yöneticilere, yöneticiler de yasalara saygı duydukları zaman, toplum iyi yönetiliyor demektir.Aristipper

‘Cumhur’ halk demektir. Cumhuriyet de halkın kral olduğu devlettir.Jean-Jacques Rousseau

Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır.George Washington

Bizim cumhuriyetimiz farklıdır; Ortadoğu’da gerçek bir evrimin neticesinde ortaya çıkmıştır. Biz meşrutiyeti, meclisi, anayasayı denedik. Cumhuriyet için konvansiyonel bir meclis oluşturduk, bir harp yaptık ve bütün bunların sonunda cumhuriyeti kurduk.İlber Ortaylı

Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.Seneca

Demokratik bir cumhuriyet,kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur ve bu yüzden de,sermaye,bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda,iktidarını öylesine güvenlikli,öylesine sağlam kurar ki,burjuvademokratik cumhuriyetteki kişiler,kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz.Vladimir İlyiç Lenin

Bütün cumhuriyetlerde, ortaya çıkan her yeni bir meselede birtakım eski kanunlar yürürlükten kalkar, yerine başkaları konur.Machiavelli

Merkeziyetçi bir cumhuriyet kıyafet değiştirmiş bir monarşidir.Gustave Le Bon

En iyi hükümet, bize kendi kendimizi yönetmesini öğreten hükümettir.Goethe

İyi bir yurttaş için Cumhuriyet’ten daha değerli bir şey olamaz!Charles Dickens

Cumhuriyet ile cehalet, ikisi aynı yerde barınamaz.Lamartine

Demokrasi, halkın halk tarafından, halk için yönetimidir.Lincoln

Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.Montesquieu

Cumhuriyet, erdemli insanların yönetimidir.Montesquieu

Bugün Cumhuriyet’e tarihin yüklediği vazife budur. Cumhuriyet bu vazifesini tamamen başaramazsa, yalnız kendisinin varlığı değil, Türklerin bağımsız hayatı tehlikeye girerBu bakımdan herhangi sınıf ve zümreden olursa olsun, bütün Türkiyelilerin umumi ve kapsamlı menfaatleri Cumhuriyet’in muvaffakiyetini lüzumlu kılar.Yusuf Akçura

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.Atatürk

Cumhuriyet fazilettir.Atatürk

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.Atatürk

Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.Atatürk

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.Atatürk

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.Atatürk

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.Atatürk

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.Atatürk

Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.Atatürk

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.Atatürk

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.Atatürk

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.Atatürk

Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.Atatürk

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.Atatürk

Cumhuriyet İle İlgili Güzel Sözler

Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taş ve tahtlar batar, yok olur.

Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIler ister.

Cumhuriyet, hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.

Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur.

Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.

Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksuIluk yüzünden yıkılırlar.

Cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün bize bıraktığı bu ülkeyi korumak bizim görevimizdir.

Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara.

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet şeklidir gerçek Cumhuriyet. Bunu da örümcek beyinIi kimseler asla yıkamayacaklar.

Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Şanlı geçmişinde sınav niteliğinde pek çok güçlüğü yüz akı ile aşma başarısını gösteren Türkiye’nin, bu hedeflere ulaşacağından kuşku duyuImamalıdır.

Esin kaynağımız, Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır.

İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.

Cumhuriyet, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

Yorum yapın