Deprem Sözleri

Deprem Sözleri Bu sayfamızda sizlere depremle ilgili sözler hazırladık. Allah bizi bu felaketten korusun ama ülkemizde bu felaketle yaşamak zorundayız. sozlersitesi.com Bu depremle ilgili sözleri facebook ve twitterdan paylaşarak deprem gerçeğini kimseye unutturmayalım.

Deprem Sözleri

deprem sozleri 2

♥ Depremler, doğanın gücünü hatırlatır ve insanların kırılganlığını gözler önüne serer.

deprem sozleri 1

♥ Deprem, insanlık için bir uyarıdır; doğanın kontrol edilemez gücünü hatırlatır.

deprem sozleri 3

♥ Depremde gerçek kahramanlar, cesaretleri ve dayanışmalarıyla öne çıkan insanlardır.

Deprem ile ilgili sözler Resimli

deprem sozleri 4

♥ Deprem, insanları bir araya getirir ve birlikte hareket etmeyi gerektirir.

deprem sozleri 5

♥ Deprem, hayatın ne kadar kısa olduğunu hatırlatır ve değerli olanın sevdiklerimiz olduğunu gösterir.

Deprem Sözleri

deprem sozleri 6

♥ Deprem, insanların dayanıklılığını test eder ve toplumların birbirine yardım etme potansiyelini gösterir.

♥ Deprem, önlem alınmadığında büyük felaketlere neden olabilir; bu yüzden toplum olarak deprem bilinci geliştirmeliyiz.

♥ Deprem, insanın doğayla olan ilişkisini sorgulamasını sağlar ve geleceğe daha bilinçli adımlar atmamızı gerektirir.

♥ Deprem, insanları birbirine yakınlaştırır ve dayanışma ruhunu canlandırır.

♥ Deprem, yaşamın ne kadar değerli olduğunu hatırlatır ve insanların birbirlerine destek olması gerektiğini vurgular.

♥ Deprem, insanları geleceğe daha güvenli bir şekilde adım atmaya teşvik eder.

♥ Depremler, sadece binaları değil, insanları da sarsar ve güçlü ve dayanıklı olmayı gerektirir.

♥ Deprem, insanın doğanın karşısında ne kadar güçsüz olduğunu hatırlatır ve insanlık için bir uyanış noktasıdır.

♥ Deprem, insanların yaşadığı acıyı paylaşmasını sağlar ve birlikte hareket etme gerekliliğini gösterir.

♥ Deprem, hayatın ne kadar kısa olduğunu hatırlatır ve her anı değerlendirmemiz gerektiğini gösterir.

♥ Deprem, insanların ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu ortaya çıkarır.

♥ Deprem, insanların geleceği inşa ederken sağlam temeller üzerine kurmaları gerektiğini hatırlatır.

♥ Deprem, insanları bir araya getirir ve güçlü bir toplumun temelini oluşturur.

♥ Deprem, insanların doğaya saygı duymasını ve çevreye duyarlı olmasını sağlar.

♥ Deprem, yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatır ve her anı dolu dolu yaşamamız gerektiğini vurgular.

♥ Deprem, insanların hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu anlamasını sağlar ve değerleri yeniden gözden geçirmemizi gerektirir.

♥ Deprem, insanlığın doğanın karşısında ne kadar küçük olduğunu hatırlatır ve alçakgönüllü olmayı öğretir.

♥ Deprem, insanların yaşadığı acıdan doğan dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ortaya çıkarır.

♥ Deprem, insanları daha önceden alınacak önlemler konusunda eğitmeli ve gelecekte daha güvenli bir yaşam sağlamalıdır.

♥ Deprem, insanların doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini hatırlatır ve sürdürülebilir bir dünya için çaba sarf etmeyi gerektirir.

♥ Deprem, insanların dayanıklılığını ve adaptasyon yeteneğini sınar, ancak aynı zamanda kriz anlarında güçlü olma potansiyelini de gösterir.

♥ Deprem, insanların hayatlarını ve değerlerini yeniden şekillendirme fırsatı sunar ve daha güçlü bir gelecek için motivasyon sağlar.

♥ Deprem, insanları toparlanma yeteneğini geliştirir ve zorluklarla başa çıkma becerisini artırır.

♥ Deprem, insanların dayanıklılığını sınar ve insanın içindeki gücü ortaya çıkarır.

♥ Deprem, insanlara hayatın ne kadar kısa olduğunu hatırlatır ve her anı değerlendirmenin önemini vurgular.

♥ Deprem, insanların birbirine destek olması gerektiğini gösterir ve birlikte hareket etmenin önemini vurgular.

♥ Deprem, insanların acil durumlara hazırlıklı olmasını ve önleyici adımlar atmasını gerektirir.

♥ Deprem, insanlara dayanışmanın gücünü hatırlatır ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir.

♥ Deprem, insanları geleceğe daha güvenli bir şekilde adım atmaya teşvik eder ve değişim için fırsat sunar.

♥ Deprem, insanların dayanıklılığını ve esnekliğini test eder; zorluklarla başa çıkma yeteneğini ortaya çıkarır.

♥ Deprem, insanları doğanın karşısında mütevazı olmayı ve uyumlu olmayı öğretir.

♥ Deprem, insanların bir araya gelerek güçlü bir toplum oluşturmasını sağlar; birlikte hareket etme ve yardımlaşma gücünü gösterir.

♥ Deprem, insanların geleceği inşa ederken dayanıklı ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanmalarını gerektirir.

♥ Deprem, insanları acil durumların farkında olmaya ve önlem almaya teşvik eder.

♥ Deprem, insanlara hayatın ne kadar kısa olduğunu hatırlatır ve sevdiklerimize daha fazla değer vermeyi öğretir.

♥ Deprem, insanları gelecekteki olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmayı ve toplum olarak dayanışmayı önemsemeyi öğretir.

♥ Deprem, insanların kaderini yeniden yazdığı bir anıdır.

♥ Deprem, doğanın bir uyarısıdır ve bize insanlığın kırılganlığını hatırlatır.

♥ Deprem, toprakta gizlenen gücün ansızın ortaya çıkışıdır.

♥ Deprem, insanların ne kadar hızlı bir şekilde yaşamlarının değişebileceğini gösterir.

♥ Deprem, insanların hayatlarını yeniden değerlendirmeleri ve önceliklerini gözden geçirmeleri için bir fırsattır.

♥ Deprem, doğanın bize verdiği bir sınavdır ve dayanıklılığımızı ölçer.

♥ Deprem, insanların bir araya gelerek zorluklarla başa çıkma yeteneklerini sergiler.

♥ Deprem, insanların doğanın gücü karşısında ne kadar güçsüz olduğunu hatırlatırken aynı zamanda dayanıklılıklarını da ortaya koyar.

♥ Deprem, insanların ne kadar güçlü olduğunu değil, ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.

♥ Deprem, doğanın bize verdiği bir hatırlatmadır: Hiçbir şeyin garantisi yoktur.

♥ Deprem, insanların acil durumlar karşısında hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneğini test eder.

♥ Deprem, insanların yaşamlarını yeniden inşa etme gücünü ortaya çıkarır.

♥ Deprem, insanları doğa ile uyum içinde yaşama ve çevrelerini koruma konusunda bilinçlendirir.

♥ Deprem, insanların bir araya gelerek toplumun güvenliğini sağlama sorumluluğunu hatırlatır.

♥ Deprem, insanların hayatta en önemli şeyin sevdiklerimiz olduğunu fark etmelerini sağlar.

♥ Deprem, insanların doğa karşısındaki kırılganlığını hatırlatırken aynı zamanda içlerindeki gücü keşfetmelerini sağlar.

♥ Deprem, insanların yaşamlarını yeniden inşa etme ve daha güçlü bir gelecek için adımlar atmaları için bir fırsat sunar.

♥ Deprem, insanların birbirlerine olan bağlılığını ve dayanışmayı arttırır.

♥ Deprem, insanlara hayatın ne kadar değerli olduğunu hatırlatır ve her anı dolu dolu yaşama çağrısı yapar.

♥ Deprem, insanların doğanın kontrol edilemez gücü karşısında alçakgönüllü olmayı öğretir.

♥ Deprem, insanları afetlere karşı hazırlıklı olmaya teşvik eder ve bilinçli adımlar atmalarını sağlar.

♥ Deprem, insanların güçlü olmanın yanı sıra esnek olmayı da öğrenmesini sağlar.

♥ Deprem, insanların dayanıklılığını test ederken aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da ortaya çıkarır.

♥ Deprem, doğanın uykusunu uyandırırken, insanın da uyanık olması gerektiğini hatırlatır.

♥ Depremi unuttum diyen, yıkılmamış bir bina değil, sağlam bir insan olsa gerek.

♥ Deprem, hayatın gerçek bir dersidir ve bu dersi unutmamalıyız.

♥ Depremde hasar görmeyen binalar, insanların sağduyusu, bilinci ve tedbirleri sayesindedir.

♥ Deprem bir felakettir, ama tedbir alınarak minimize edilebilir.

♥ Deprem öncesi ve sonrasında dayanışma ve yardımlaşma, insanlık değerlerimizi hatırlatır.

♥ Sallanacak, vakit yok!

♥ Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.

♥ En erken uyarı sistemi, belleğinizdir!

♥ Deprem bizleri bulmadan biz sağlam binalar bulalım.

♥ Taş taş üstüne olsun, taş baş üstüne olmasın.

♥ Güzeller güzeli Allahım deprem felaketinden bizleri koru.

♥ Allah’ım bu en büyük felaketten bizleri koru.

♥ Gülen yüzünüzün hiç solmaması için lütfen depreme karşı önleminizi alın.

♥ Depreme karşı dua da et sağlam ev de yap.

♥ Ne zaman olacağı değil, ne yapacağı belli!

♥ Deprem öldürmez, bina öldürür!

♥ Depremde ölmek istemeyen önlem alsın hemen.

♥ Deprem öldürmez, ihmal öldürür.

♥ Unutma! Önceden hazırlıkIı olmak, hayat kurtarır!

♥ Sarsılalım ama yıkılmayalım!

♥ Depremi tahmin edemezsiniz ancak önlem alabilirsiniz.

♥ Unutulmamış unutkanlığımızdır deprem!

♥ Eşyaları sabitIeyelim can ve mal kaybını önleyelim.

♥ Sağlam temel, depreme engel.

♥ Uygun yerlere ev yapalım, sonra pişman olmayalım.

♥ Unutma önceden hazırlıkIı olmak, hayat kurtarır.

♥ Deprem yıkar binayı evi, can kaybına uğratır insan tedbirsizliği.

♥ Uygun yerlere ev yapalım, sonra pişman olmayalım.

♥ Depremi göremeyiz ancak hissederiz, tedbirsizlikten can ve mal kaybederiz.

♥ Sağlam evler yapalım, depreme karşı çıkalım. mutlu mesut yaşayalım.

♥ Deprem öldürmez, bina öldürür!

♥ En erken uyarı sistemi, belleğinizdir!

♥ Sağlam temel, depreme engel.

♥ Deprem öldürmez, ihmal öldürür.

♥ Unutulmamış unutkanlığımızdır DEPREM!

♥ Unutma! Önceden hazırlıklı olmak, hayat kurtarır!

♥ Sarsılalım ama yıkılmayalım!

♥ Uygun yerlere ev yapalım, sonra pişman olmayalım.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir