Devlet ile ilgili Sözler

Devlet ile ilgili Sözler sayfamızda devlet sözlerini sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz....

Devlet ile ilgili Sözler

Devlete eleştiriler onaylanmayabilir ama gereklidir. Vücuttaki “acı” ile aynı fonksiyona sahiptir.  sozlersitesi.com Sağlıksız bir duruma dikkat çeker.

Winston Churchill

Hükmetmek kolay, idare etmek zordur.En iyi hükümet, bize kendimize hükmetmeyi öğretendir.

Wolfgang Goethe

Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.

Francis Bacon

Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder.

Teng Hai Dse

Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz.

Goethe

Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır.

Goethe

Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

Yavuz Sultan Selim

Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur.

Francis Bacon

Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sozlersitesi.com sürmek için iki yola başvururlar: Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul.

Friedrich Nietzsche

Bir devlet ne kadar az yasaya sahipse o kadar iyi yönetilir. Bu yasalara sıkıca uyulmalıdır.

Rene Descartes

Hükümet, en iyi ifadeyle gerekli kötülüktür. Kötü ifadeyle, dayanılmaz kötülüktür.

Thomas Paine

Faşizm şirketçilik(corporatism) diye adlandırılmalıdır. Çünkü şirket ve devlet gücünü birleştirir.

Benito Mussolini

Gerçekte tüm devletler yozdur. İyi insanların yasalara yeterince uymaması gerekir.

Ralp Waldo Emerson

Devlet hayat uğruna var olur. “İyi bir hayat” uğruna var olmaya devam eder.

Aristoteles

Demokrasi hakkında en iyi tartışma ortalama bir oy veren ile beş dakikalık konuşmadır.

Winston Churchill

Yasalar sosis gibidir. Nasıl yapıldığını görmemek daha iyi olur.

Otto von Bismarck

En iyi hükümet en az hükmedendir.

Davir Thoreau

İş dünyasına devlet yardımı devlet sozlersitesi.com işkencesi kadar fecidir. Devletin ulusal kalkınmaya yardımı yalnızca uzak kalmasıyla mümkün olur.

Ayn Rand

Hükümet, en iyi ifadeyle gerekli kötülüktür. Kötü ifadeyle, dayanılmaz kötülüktür.

Thomas Paine

Faşizm şirketçilik(corporatism) diye adlandırılmalıdır. Çünkü şirket ve devlet gücünü birleştirir.

Benito Mussolini

Din ve devlet işlerinin ayrılmasından yanayım. Fikrime göre bu iki fikir kendi başına sozlersitesi.com yeterince kötüdür. İkisi birden kesin ölüm demektir.

George Carlin

Son kral, son rahibin bağırsaklarıyla boğazlanmadıkça insanoğlu asla özgür olmayacaktır.

Denis Diderot

Tüm çağdaş devrimler devlet gücüne katkı ile sonuçlanmıştır.

Albert Camus

Mükemmel demokrasilerimiz hala, aptal adamın zeki adamdan daha dürüst olacağını düşünmektedir.

Bertrand Russell

Din ve devlet işlerinin ayrılmasından yanayım. Fikrime göre bu iki fikir kendi başına yeterince kötüdür. İkisi birden kesin ölüm demektir.

George Carlin

Demokrasi hakkında en iyi tartışma ortalama bir oy veren ile beş dakikalık konuşmadır.

Winston Churchill

Önemsiz hırsızları asıyor, önemli olanları devlet makamlarına getiriyoruz.

Ezop

Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar,

Albert Sorel

Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler.

Aristoteles

Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir.

Spinoza

Savaşçı bir devlet, bireyi utandıracak her kabahat ve suç için kendinde hak görür.

Sigmund Freud

Bir protestocu çok güçlü bir şeydir. Kısacası demokrasinin bir mekanizmasıdır ki kapitalizm ve bilimsel yenilenmeyle birlikte çağdaş dünyayı inşa etmiştir. Ne mükemmeldir ki yeni araçlar da onu güçlendirmiştir. Böylelikle devlet sırları ve kötü gelişmeler gizli kalmayacaktır.

Bill Gates

Antik ya da karma olsun tüm devletlerin kökleri iyi yasalar ve iyi silahlardır. İyi silahlar olmadan iyi yasalarınız olamaz. İyi silahlarınız olduğu zaman iyi yasalar kendiliğinden gelecektir.

Niccolo Machiavelli

Din ve devlet işlerinin ayrılmasındaki amaç Avrupa toprağını yüzyıllardır kan ile ıslatan sozlersitesi.com sonsuz çekişmeden uzak tutmaktır.

James Madison

İnsanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Oy verenler hiçbir şeye karar vermez. Oyları sayanlar her şeye karar verir.

Joseph Stalin

Aydın karşıtlığı politik ve kültürel yaşamımıza sozlersitesi.com yönelen kalıcı bir tehdit oldu ki bu, demokrasinin benim cahilliğim senin bilgin kadardır” demek olduğunu savunan görüş tarafından beslendi.

Isaac Asimov

Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur.

Charles de Montesquieu

Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler.

Eflatun

Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.

Francis Bacon

Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur.

Francis Bacon

Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar: Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul.

Friedrich Nietzsche

En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, ikisi de dile düşmezler.

Schiller

Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur.

Hz. Ali (r.a.)

Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır.

Pliny

Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir.

John Stuart Mill

Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir.

Lord Byron

Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez.

Cicero

En büyük devletler, gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır.

Cicero

Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil.

Nicola Machiavelli

Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar.

Nicola Machiavelli

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır.

Nicola Machiavelli

Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır.

Otto von Bismarck

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir.

George Sand

Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır.

Harry Truman

Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler.

Heinrich Heine

Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz.

Otto von Bismarck

Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.

Savage Landor

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.

Sophokles

Mefküresiz devletler, her sozlersitesi.com an kopacak bir kıyameti beklerler. Diriltici ve yaratıcı bir mefküreye malik olan her devlet layemuttur,ölmez.

Ziya Gökalp


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir