Devrim ile ilgili Sözler

Devrim ile ilgili Sözler sayfamızda devrim sözlerini sizler için derledik dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp  sozlersitesi.com ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Devrim ile ilgili Sözler

Bütün ihtilallerde iki çeşit insan vardır; ihtilalleri yapanlarla ve ondan yararlananlar.

Napoleon Bonapart

Devrimlerimizin asıl amacı, ülkemizi çağdaş uygar düzeye yükseltmektir. Bu gerçeği kabul etmeyen kafaları tarumar etmek zorunludur.

Atatürk

Bir ulusun dünya üzerindeki sırasını belirleyenin hükümet sistemleri değil, bireyin kişisel çabaları toplamı sozlersitesi.com olduğunu keşfeden bir halk hızla önemli bir gelişme gösterecektir.

Gustave Le Bon

Kağıttan bir gemidir devrim. Kim bilir kaç yunus görmüş, kaç (D)deniz (G)gezmiş.

Sunay Akın

Bir devrim her ne kadar rasyonel olsa da, devrimi hazırlarken ortaya çıkan amaçlar, duygulara dönüşmediği sürece kalabalık devrimden etkilenmeyecektir.

Gustave Le Bon

Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız.Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar.

Lenin

Diktatörlük, devrimi korumak için kurulmaz, devrim diktatörlük kurmak için yapılır.

David Icke

Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun.

Lenin

Devrim herkes için güçtür. Fedakârlık ve ıstırap olmadan başarılamaz.

Glenn Meade

Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.

Noam Chomsky

Bir devrim yaratmak kolaydır,ama bir milletin ruhunu değiştirmek gerçekten de zordur.

Gustave Le Bon

Fethetmek zorunda olduğu sadece yeni bir dünya değildi, yeni dünya ile boy ölçüşebilecek olan sozlersitesi.com insanlara kendisini feda etmesi gerekmektedir.

Karl Marx

Hayatını devrim için veren insanların yoldaşlığı sıcak ve samimidir.

Jack London

Küba Devrimi ve Viet Kong bize gösterdiler: bunu yapmak olanaklıdır; kapitalist yayılmanın dev boyutlardaki teknik ve ekonomik gücüne karşı direnebilecek ve bu gücü caydırabilecek bir ahlak, bir irade ve bir inanç vardır.

Herbert Marcuse

Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir.

Karl Marx

Politik devrim , sosyal devrimin zorunlu bir aşamasıdır.

Mahir Çayan

Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur.

Karl Marx

Devrim ne denli genişse, varsaydığı savaş payı da o denli büyüktür.

Albert Camus

Devrimin kanunu, mevcut kanunların üzerindedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki cereyanı sozlersitesi.com boğmadıkça, başladığımız devrim bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.

Atatürk

Devrim, bir şiddet olayıdır!Devrim, şiddet ile gelir; bu devrim bir süre sonra yarattığı toplumsal olaylar ile yeni bir sürece; evrim sürecine dönüşür.

Uğur Mumcu

Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın düşmanı ABDye karşı halkların birliği için savaş marşıdır.

Che Guevara

Bir insanın hayatında asıl devrim yapan hedef; zihinsel hedef değil, kalbin hedefidir.

Muhammed Bozdağ

İhtilal niteliğindeki büyük hareketler, zinde ve tek sozlersitesi.com başına bir grubun harcıdır. Öyle birçok zayıf güç bir araya gelip bu hareketleri ortaya çıkaramaz.

Adolf Hitler

Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sIoganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız sozlersitesi.com elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi.

Che Guevara

Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir.

Yalçın Küçük

Elveda yoldaşlar, hepiniz, elveda işçi kardeşlerim! Hayat güzel olacak, nefret, sefalet kalmayacak, halkın hakkı kutsal olacak! Ama her şeyi göze alıp kavga vermek, ölenler gibi zafer için her şeyi feda edebilmek gerek.

Maurice Lacazette

Devrim, bir akıldan bir diğer akıl düzenine geçiş sürecidir; bu nedenle de bütün devrimler bir terör ve aynı sozlersitesi.com anlama gelmek üzere diktatorya dönemi yaşıyorlar. Diktatorya, aklı, daha önceki hazırlıklarından özgürleştirmek için zorunlu oluyor. Bu da bir insanın aklından çıkmıyor ve tarihin mantığı getiriyor.

Yalçın Küçük

Biz bir inkılap yaptık. Buna devam ediyoruzMemleketin birçok yerleri, bilererek veya bilmeyerek isyan etti. Âsîleri cezalandırdık. Şimdiye kadar yaptıklarımız ondan sonra sozlersitesi.com yerleşebilmiştir. Biliyorsunuz ki, Fransa Büyük İnkılâbı hemen hemen yüzyıl devam etmiştir. Üç yılda esaslı bir inkılâbın bitebileceğini fark etmek hatâ olur.Hocaların memnun edelim, İslâm âlimlerini memnun edelim, herkesi memnun edelim dersek biz, maksadı sağlamış olamayız. İdarei maslahatçılar esaslı inkılâp yapamaz. Bugünkü sefâlet ve rezâlet içinde esâsen kimseyi memnun etmeye imkân yoktur.Yurt imar edildiği gün, millet zengin olduğu zaman herkes memnun olur.

Atatürk

Kibir devrim yarattı;özgürlük sadece bahanedir.

Gustave Le Bon

Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar.

Yılmaz Güney

Bir ihtilâli yarım yapanlar, kendilerine mezar hazırlamaktan başka bir iş yapmış olmazlar.

Chateaubriand

İhtilaller, iki üç kuşak öncekilerin analiz edemedikleri konular yüzünden çıkar.

Salvador de Maraiaga

Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde sozlersitesi.com de sağlam değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri suyun yüzüne çıkar.

Balzac

Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz ya da bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boğun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz.Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.

Yılmaz Güney

Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de, çoğu kere kuvvetin el değiştirmesidir.

Bulwer Lytton

Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur.

Karl Max

Dünyadaki her şey hareket halindedirYaşam değişir, üretici güçler büyür,eski ilişkiler çöker.

Karl Marx

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir.

Mahir Çayan

Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır. Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.

Noam Chomsky

İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır.

KarI Marx

İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.

Thomas Reed

İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır.Yenilgi yılları, iyi bir okuldur.

Lenin

Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadarki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları.

Karl Marx

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir.

Max Stirner

Yorum yapın