Edep İle İlgili Sözler

Edep İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler içi edep ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki edeple ilgili özlü sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Edep İle İlgili Sözler

Edep kişinin gönül aynasıdır. Hz. Mevlana

Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene. Yunus Emre

Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz.Ömer

Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin faydası olmaz. Filinta

Edep, aklın suretidir. Hz.Ali

Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep. Yunus Emre

EdepIi edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Mevlana

Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Kazım Taşkent

Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz.Ali

Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. MevIâna

Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır. Atakan Korkmaz

Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı.  MevIâna

Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (altın) tir. Hz.Ali

Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir. Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

Edep, haddini bilmektir. Ahmed HuIûsi

Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hz.Ali

Edepsizliğin başladığı yerde, edebiyat biter. M.Akif Ersoy

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref sozlersitesi.com olmaz. Hz. Ali

Edep, ilimden önce gelir. Hz. Ömer

UIu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur. Yahya b.Muaz

Şeytanın katili edeptir. Hz. Mevlana

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Mevlana

Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci

İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. Abdullah Bin MenziI

İIim mecIisine girdim, kıldım talep, İIim tâ gerilerde kaldı, iIIâ edep iIIâ edep.  Ziya Paşa

Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Hz.Ömer

Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı Husrev

Takvası azalan kişinin hayası azalır. Hz. Ömer

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir. İmam Şafii

İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Mevlana

İnsanoğIunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran sozlersitesi.com edeptir. Şemsi Tebrizi

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. İmam Maverdi

Edepsiz takımı içinde sözü dinlenmeyen akıllıya hayret etme. Davulun gümbürtüsünden kopuzun sesi işitilmez. Şeyh Sadi

Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz.Osman

Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır.  MevIâna

En güzel edep, güzel ahlaktır. Hz.Ali

Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır, yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma. İmam Kuşeyri

İnsanlık âdâbını, ilimden evvel, öğrenmek Iâzımdır. İmâm Malik

Yorum yapın