Emek Sözleri

Emek Sözleri sayfamızda emek sözlerini sizler için derledik, dilediğiniz sozlersitesi.com zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Emek Sözleri

İnsan emek harcamalıdır. Kim olursa olsun, öylesine sozlersitesi.com çalışmalıdır ki terler aksın yüzünden. Yaşamın anlamı, amacı, mutluluk,coşku, sevinç, bundadır sadece

Anton Çehov

Emek güçtür, acıdır ama yarattığı eser kadar, hatta yarattığı eserden daha değerlidir.

Cemil Meriç

Aşk bilinmez ve çözülmez bir duygu değil, karmaşık bir gayretin ürünüdür; emek ve yatırım gerektirir.

Nevzat Tarhan

Ne kadar emek verirsen, o kadar senin olur.Çocuk da böyledir, kadın da böyledir, bahçe de böyledir.

Alev Alatlı

Baskı altında, isteksizce, tıpkı bir köle gibi ve birileri tarafından zorla yaptırılan işler ve bunun için harcanan emek ağır ve ezici bir emektir.

Grigory Petrov

Yeter ki bir damla insan teri boşa gitmesin. İnsan soyunun güzelliği alın terindedir.

Yaşar Kemal

Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti aslisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.

Atatürk

Sevgi bir duygudan ibaret değildir; bir sanattır. Sanatta olduğu gibi sevgide de ilham yetmez, emek vermeden olmaz.

Paulo Coelho

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Abraham Lincoln

Her kent, insanın emeğiyle yükselmiş bir tapınaktır. Emek ise geleceğe bir yakarıştır.

Maksim Gorki

Kabiliyet diye bir şey yok. Aslolan emek. Kendini yetenekli zannetmek parlak bir sabun köpüğünden ibarettir. Çalışmadan hiçbir şey olmaz bu dünyada. Saatlerce, günlerce, aylarca, senelerce çalışmak, çalışmak, çalışmak…

Elif Şafak

Helal kazanç dediğimiz şeyin üç ölçüsü var: meşru iş, adalet ve alın teri.

Mustafa Kutlu

Sen ne işe yaramak istiyorsan o işe yaramak için yaratıldın, ancak ne istediğini düşünürsen, anlarsan olman gereken şeye dönüşeceksin. Kendine, düşünce engelleri koymak sozlersitesi.com yerine en iyi yaptığın şey için emek ver. İşe yarayacak olan sadece yaptıkların değil, sensin! Verdiğin o emekle birlikte işe yarayacaksın. Verilen hiçbir emek asla boşa çımaz. Sen çabaya geç, emek ver, evren de sana cevap verir.

Akilah Azra Kohen

Ekmek pahalı, emek ise ucuzdu.

Tolstoy

Kişi, uğrunda emek harcadığı sozlersitesi.com şeyleri sever ve kişi sevdiği şeyler için emek harcar.

Erich Fromm

Mutluluk raftan alınacak bir şey değildir, insanın bunun için emek harcaması gerekir.

Chris Cleave

Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.

Şeyh Sadi Şirazi

Sevmeyi öğrenmek sabır ve emek isteyen, zor bir iştir. Çünkü bir anlığına değil, bir ömür boyu sevmeyi öğrenmek gerekir.

Dostoyevski

Ahalinin Iokması, hükümetin temelidir.

Cenap Şahabettin

Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz.

İbrahim Olcaytu

Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.

Can Yücel

Emek düşmanları, demokrasi ve özgürlüğün düşmanlarıdır.

Yaşar Kemal

Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu sozlersitesi.com başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir.

Nilay Etiler

Emek, zenginler için harika şeyler, ama işçi için yoksulluk üretir. İşçi saraylar üretir, ama işçi için ahırlar üretir. Güzellik üretir, ama işçi için çirkinlik üretir.

Karl Marx

Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir.

Niyazi Eres

Emek vermeden kazanılanların, gözden çıkarılması da kolay olur.

Anonim

Kahve, üzerinde emek harcandıkça gerçek tadını ortaya çıkarır.Aynı insanlar gibi… Aceleci olma.

Sui Ishida

Emek çekilmiş her şey, değerlidir.

Mimar Sinan

Emek keyif veriyorsa yaşam güzeldir! Ama emek zorunluluk olmuş sa yaşam da esarete döner!

Maksim Gorki

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Platon

Gerçek ödüller daima verilen emek ve yapılan fedakarlıklarla orantılıdır.

Nikola Tesla

Bilim insanı hemen sonuç almayı hedeflemez. Gelişkin fikirlerinin hemen kabul görmesini beklemez. Onun işi çiftçinin işine benzer : İstikbal için çalışır. Görevi gelecek nesil için temeli kurup yönü işaret etmektir. Yaşar, emek verir ve umut eder.

Nikola Tesla

Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.

Crowquill

Emek vererek ulaştığım kariyerimin bir haksızlıkla sonuçlanması da seni ürkütmesin önemli olan insanın yaptığı işi sevmesi ve yaptığını dürüstçe ve namusuyla sonuca ulaştırmasıdır.

Stefan Zweig

Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.

İmam Maverdi

Hiç birşey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

İnsanı kalbinden tutamadınız mı, sozlersitesi.com görün, nasıl kayıp gidecek elinizden! … Kalbin gereksinmelerine dikkat edilmedi mi emek de, ekmek de yitiriverir anlamını. Ne emek, ne ekmek; önce, kalbimiz bozuluyor çünkü.

Nuri Pakdil

Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse, ona şu soruyu sorun; Kimin alın teriyle?

Don Marquis

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.

Cenap Şahabettin

Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.

Albert Camus

En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, sozlersitesi.com göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır.

Hz.Muhammed(s.a.v)

Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur.

Samuel Johnson

Yorum yapın