Etik ile ilgili Sözler

Etik ile ilgili Sözler sayfamızda etik ile ilgili söylenmiş sözleri sizler için derledik sozlersitesi.com dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Etik ile ilgili Sözler

Günümüzün siyasi, etik, toplumsal ve felsefi sorunu, bireyi devletten ve devletin kurumlarından kurtarmaya çalışmak değil; kendimizi hem devletten hem de devletle ilintili olan sozlersitesi.com bireyselleştirme türünden kurtarmaktır. Yüzyıllardan beri zorla dayatılmakta olan bu tür bireyselliği reddederek yeni öznellik biçimlerine geçerlilik kazandırmak durumundayız.

Michel Foucault

Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.

Napoleon Bonaparte

Her insanın bizi insan olarak ilgilendirdiği bilinci azalırsa kültür ve etik sarsılmaya başlar.

Albert Schweitzer

Etik, iyi yönetimin temelidir.

Anonim

Etik, yaşayan her şeye karşı hissettiğimiz sonsuz sorumluluktur.

Albert Schweitzer

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Mevlana

Hizmet sunulan gerçek veya tüzel kişilerin hediye ve diğer ikramlarını kabul etmek etik davranış ilkelerine aykırıdır.

Anonim

Etik, yapılacak doğru ile yapmaya hakkın olan arasındaki farkı bilmektir.

Anonim

Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelere, güzel binalara ve milli gelirine değil,o insanların ahlaki değerlerine bağlıdır.

Martin Luther King

Hizmet sunduğumuz paydaşlarımıza hoşgörülü,saygılı ve adil davranmak; etik davranış ilkeleri gereğidir.

Anonim

Etik,felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramlarını analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlıkile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki sozlersitesi.com eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı.Etik, insanların değerlere dayalı kararlar verdiği bir süreçtir.

Kosgeb

Yetkilerin adil, tarafsız, dürüst ve tutarlı bir biçimde kullanılması; etik davranış ilkeleri gereğidir.

Anonim

Yorum yapın