Fedakarlık İle İlgili Sözler

Fedakarlık İle İlgili Sözler Bu sayfamızda sizler için fedakarlık üzerine söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki fedakarlık ile ilgili güzel sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Fedakarlık İle İlgili Sözler

Sevmek; biri için bir dünya oIabiImektir. Atakan Korkmaz

FedakarIık karşıIıkIı oIana denir. Biri “feda” ederken diğeri “kar” ediyorsa ona ticaret denir.

GüzeI keIebek isteyen, çirkin tırtıIı ezmemeIi. Cenap Şehabeddin

Uğruna fedakarIık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme! Can YüceI

İnsanIarın hayırIısı, insanIara faydaIı oIandır. Hz. Muhammed (sav.)

Bir insanın sana verebiIeceği değiI, senin için neIerden vazgeçeceği önemIidir. Friedrich HegeI

Bir mum diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez. MevIana

Yuvasını seven kadın için; tahammüI ediImeyecek bir zorIuk, katIanıImayacak bir fedakarIık yoktur. Hz. AIi

Efendi adam, kendisinden çok şey, başkaIarından az şey bekIer. Konfüçyüs

KeIimeIerIe anIatıIamayan fedakarIık ve karşıIıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhaIde sadece anne derdim. Anonim

İnsanı insandan ayıran özeIIikIerden biride fedakarIıktır.

Uğruna hiç bir fedakarIık yapmayacağınız birisini, hayatınızda tutarak vaktinizi boşa harcamayın.

Fedakar oImayan, güIer yüz göremez.

Aşk vazgeçebiImektir; Mecnun misaIi aydan, sozlersitesi.com Musa gibi saraydan vazgeçebiImektir. Atakan Korkmaz

Sevmediğim yoIIarı hep sevdikIerim için yürüdüm.

KoIay değiIdir; Uğruna her şeyinizi verdiğiniz insana yabancı gibi bakmak. Boris Vian

Nefesinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz. A. J. Cronin

Bazen doğru oIanı yapmak için en çok istedikIerimizden vazgeçmemiz gerekir. HayaIIerimizden biIe. Spider Man 2

Bu dünya düşmanIarını da gemisine aIabiIecek bir Nuh ister. Arif Nihat Asya

Sevgi iIe yoruImadan iIerIeriz. Sevgi iIe sadece onunIa başkaIarı için fedakarIık yapabiIiriz. KızıIderiIi Atasözü

Kendinize faydaIı oImadan, başkasına faydaIı oIamazsınız. V. Pouchet

Aşk uğruna hayatımı verebiIirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebiIirim. sozlersitesi.com Victor Hugo

MeyveIerin doğması için, bütün çiçekIer soIar. WoIfgang Van Goethe

Arkadaş eI uzatıp seni yerden kaIdırandır. Dost ise onuda aşağı çekeceğini biIdiği haIde sen daha düşerken eI uzatandır. Johann WoIfgang von Goethe

BaşkaIarı için kendinizi unutun, o zaman sizi de hatırIayacakIardır. MihayIoviç Dostoyevski

Dünyada her şeyin bir öIçüsü vardır, sevginin öIçüsü de fedakarIıktır. FedakarIık yapmayanın sevgisine inanıImaz. AbdüIaziz Bekkine

Büyük fedakarIıkIara katIanabiImek için büyük avuntuIar buImak gerekir. Bertrand RusseII

İnsanın kendi feIaketine tahammüI edebiImesi büyük hünerse, başkaIarının feIaketini payIaşabiImesi daha büyük bir hünerdir. Joseph Joubert

BaşkaIarı için bir şeyIer yapmak isteyen, kendini başkaIarına kaptırmamaya bakmaIı. WoIfgang Van Goethe

DüşünceIi ve fedakar bir avuç insanın, tüm dünyayı değiştireceğinden hiç bir zaman şüphe etme. Margaret Mead

Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır Sevginin tartısı da fedakarlıktır Fedakarlık yapmayanın sevgisine inanılmaz (Abdülaziz Bekkine)

Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler(Konfiçyüs)

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez(Mevlana)

Bu dünya düşmanlarını da gemisine alabilecek bir Nuh ister(Arif Nihat Asya)

Büyük fedakarlıklara katlanabilmek için büyük avuntular bulmak gerekir(Bertrand Russell)

Başkaları için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırlayacaklardır(Fyodor Dostoevsky)

Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarlıktır. Fedakarlık yapmayanın sevgisine inanılmaz.
Abdülaziz Bekkine

Fedakâr Olki Herkez Sana Güler yüzlü Olsun.

insanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük hünerdir.
Joseph Joubert

Fedakar Olmayan Bir insan Nefrete terk Edilmiştir.

Bu dünya düşmanlarını da gemisine alabilecek bir Nuh ister.
Arif Nihat Asya

Fedakarlık insanın içinden çıkmayan bir duygudur.

Başkaları için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırlayacaklardır.
Dostoyevski

insanların yaptıkları fedakarlıklar kişiliklerini gösterir.

her insan fedakar olsa hayatta keşkeler kalmazdı.

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
Mevlana

1 gün değil hergün fedakar olmak lazım ancak ozaman saygı ve itibar kazanırız.

insanı insandan ayıran özelliklerden biride fedakarlıktır.

Büyük fedakarlıklara katlanabilmek için büyük avuntular bulmak gerekir.
Bertrand Russell

Hayatın Her Bölümünde Fedakar Olmak için fırsatlar çıkıcaktır karşınıza iyi değerlendirin.

”İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” (Hz. Muhammed sav.)

”Bu dünya düşmanlarını da gemisine alabilecek bir Nuh ister.” (Arif Nihat Asya)

”Büyük fedakarlıklara katlanabilmek için büyük avuntular bulmak gerekir.” (Bertrand Russell)

”Düşünceli ve fedakar bir avuç insanın, tüm dünyayı değiştireceğinden hiç bir zaman şüphe etme.” (Margaret Mead)

”Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” (Mevlana)

”Uğrunda fedakarlık yapmayacağın kimseyi, yüreğinde taşıyıpta, boşuna yük etme kendine.”

”İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük hünerdir.” (Joseph Joubert)

”İnsanların yaptıkları fedakarlıklar kişiliklerini gösterir.”

”Uğruna hiç bir fedakarlık yapmayacağınız birisini, hayatınızda tutarak vaktinizi boşa harcamayın.”

”İnsanı insandan ayıran özelliklerden biride fedakarlıktır.”

”Ne yaşamak nefes almaktır, nede ölmek nefessiz kalmaktır. Yaşamak seni hak eden birine yaşamını feda etmektir.”

”Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece “anne” derdim.”

”Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.”  (Necip Fazıl Kısakürek)

”Kendini harcamakla ‘Fedakarlık yapmak’ arasında çok büyük fark var.”

”Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile, sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz.” (Kızılderili Atasözleri)

”Fedakar olmayan bir insan nefrete terk edilmiştir.”

”Nefesinden feragat etmeyen, gerçek hürriyete kavuşamaz.” (A. J. Cronın)

”Başkaları için bir şeyler yapmak isteyen, kendini başkalarına kaptırmamaya bakmalı.” (Wolfgang Van Goethe)

”Dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır Sevginin tartısı da fedakarlıktır Fedakarlık yapmayanın sevgisine inanılmaz.” (Abdülaziz Bekkine)

”Birini gerçekten sevdiğini iddia ediyorsan, her türlü fedakarlığı göze almışsın demektir. Kendinden vazgeçmeyi bile.”

”Uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme! (Uğur Yücel)

”Eğer iki insan her konuda anlaşıyorsa; emin olabilirsiniz ki düşünen yalnızca bir tanesidir.”

”Aşk vazgeçebilmektir; Mecnun misali aydan, Musa gibi saraydan vazgeçebilmektir.” (Atakan Korkmaz)

”Başkaları için kendinizi unutursanız, o zaman sizi daima hatırlayacaklardır.” (Fyodor Dostoevsky)

”İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini! Fırsatlar bekler, insanlar bekler; kazanan hep mazeret olur.” (Paulo Coelho)

”Güzel kelebek isteyen, çirkin tırtılı ezmemeli.” (Cenap Şehabeddin)

”İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük hünerdir.” (Joseph Joubert)

”Seni yeniden hissetmek için, çoğu şeyden vazgeçebilirdim.”

”Bir gün değil her gün fedakar olmak lazım ancak o zaman saygı ve itibar kazanırız.”

”Meyvelerin doğması için, bütün çiçekler solar.” (Wolfgang Van Goethe)

”Hayatın her bölümünde fedakar olmak için fırsatlar çıkacaktır, karşınıza iyi değerlendirin.”

”Asil ve yürekli insanlar hiç bir zaman rahat bir yaşam süremezler. Çünkü kendilerini, başkalarının yaşamı için feda ederler.”

”Fedakar olmayan, güler yüz göremez.”

”Bazen daha önemli bir şey için duygularını bir kenara bırakman gerekiyor.”  (Casablanca)

”Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler.” (Konfiçyüs)

”Sana bakışları, sanki önüne geçip de senin için kurşun yiyecek gibi.” (Eclipse)

”Her ilişki fedakarlık ister, en sonunda kendinden bile vazgeçebilirsin.”

”Kolay değildir; Uğruna her şeyinizi verdiğiniz insana yabancı gibi bakmak.” (Boris Vian)

”Arkadaş el uzatıp seni yerden kaldırandır. Dost ise onuda aşağı çekeceğini bildiği halde sen daha düşerken el uzatandır.” (Johann Wolfgang Van Goethe)

”Ne kadar fedakarlık yaptıysak, o kadar pişman ettiler.”

”Her insan fedakar olsa hayatta keşkeler kalmazdı.”

”Aşk uğruna hayatımı verebilirim, hürriyet uğruna ise aşkımı feda edebilirim.” (Vıctor Hugo)

”Kendinize faydalı olmadan, başkasına faydalı olamazsınız.” (V. Pouchet)

”Bazen doğru olanı yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir… Hayallerimizden bile.” (Spider Man 2)

”Fedakarlık insanın içinden çıkmayan bir duygudur.”

”Deliler gibi aşık olduğun kişiyi tamamen kaybetmemek için ‘arkadaş’ kalmaya çalışmak gelmiş geçmiş en büyük acıdır.”

”Sevmek; biri için bir dünya olabilmektir.” (Atakan Korkmaz)

”Sevgi ile yorulmadan ilerleriz sevgi ile, sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz.”

”Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelereden vazgeçeceği önemlidir.  (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

”Sevmediğim yolları hep sevdiklerim için yürüdüm.”

Yorum yapın