Fetih Sözleri

Fetih Sözleri Fatih Sultan Mehmet’in Fetih ile ilgili söylemiş olduğu sözlerin tümüne sayfamızdan bakabilir okuyabilirsiniz.

Fetih Sözleri

– Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!

– İtalyanlarla aynı kökten olduğumuz ve onlar gibi, Rumlardan, Hektor’un kanının intikamını almaya hakkım olduğu halde, İtalyanların bana düşmanca davranmalarına ve Rumları bana karşı kışkırtmalarına hayret ediyorum.

– biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. Ancak bunca zahmet karşılığında gazi ünvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber’in katında yüzlerine nasıl bakarım?

– Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz

– Osmanlı illerini yağmalayan Uzun Hasan’a gönderdiği mektup Beyine söyle, bu tavuklar nasıl ki bir çuval darıyı anında yedilerse, yeniçerilerim de savaşmaya değil, keçi otlatmaya alışık olan adamlarına böyle davranacaklardır.

– Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kâfir hemen!

– Yunanlıların dehası mülkünü ganimet olarak eline geçiren Turahan’ın oğluna din ve devlet ne kadar şükran borçludur

– İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. (Gemilerin karadan yürütüleceğini söylerken)

– Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

– Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

– Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

– Ceneviz tüccarları serbestçe gezip ticaret yapabilirler. Yeniçeri ordusuna katılmak üzere, çocuklarını almayacağız. Dinimizi kabul etmeyenlere karşı aslâı cebir kullanmayacağız.

-Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir

– Kent benimdir, lakin tutsakları ve ganimetleri size bağışlıyorum. Ülkemin sancakları pek çoktur. Konstantiniyye surlarına çıkacak yiğite en zengin, en güzel eyaletlerin beyliğini vereceğim ve hayal edemeyeceği kadar çok ihsana boğacağım.

– Allah beni bu şehrin halkının dostu olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarını yendik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar, Teselyalılar ve Moralılar ele geçirmişlerdi. Bunların biz Asyalılara karşı kötü davranışlarının intikamını aradan birçok devir ve yıllar geçmesine rağmen onların torunlarından aldık

– Şeyhim Akşemseddin Hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim.

“Ben Fatih’in Çırağı bile olamam Çünkü ; Ben feth ettiğim yerleri ha …

Din-i İslâm’ın mücerred gayretidür gayretim” Fatih Sultan Mehm …

İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir.
Mustafa Kemal Atatürk

Fetihle; defalarca bizzat Hıristiyan haçlılar tarafından yağmalanan Bizans’ın başkenti Kostantinapol imar edilmiş, dünyanın incisi haline gelmiştir. Dünyanın gözbebeği olmuştur. İstanbul yedi küpeli bir inci olup çıkmıştır.

Gelecekte neslimizin durumu ne olacak? Adları Ahmet,Mehmet,Hasan,Hüseyin mi olacak yoksa Hans,Abraham,Coni mi olacak endişesi bizleri düşündürmüyorsa biz hangi feth’i kutlayacağız…

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.
Fatih Sultan Mehmet

(İstanbul’un fethi sırasında orduyu çiçeklerle karşılayan Bizanslıların yanlışlıkla Akşemseddin’e gitmeleri ve onun halka Fatih’i işaret etmesi üzerine ettiği Sözdür.)

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!
Fatih Sultan Mehmet
(İstanbul’un fethi sırasında)

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.
Fatih Sultan Mehmet

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.
Fatih Sultan Mehmet

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz!

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

Pederim cennet mekana gelince; saltanat yıllarını idrak edenlere izaha gerek yoktur ki, ne büyük bir kuvvet ile şehrin üzerine hareket etti. Yapmış olduğu hücumlarla şehrin surlarına o kadar yaklaşmıştı ki, ordusundan atılan oklar, savunmadaki askerlere isabet ediyor idi. Şehrin zaptı bu kadar yaklaşmış olduğu halde, sultanın emniyetini kazanmış olan yakınlarının himmetleri ile sulh yapılmış ve kuşatmaya kaldırılmıştı.

Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum.

Ey Tecrübe Sahibi Bahadırlarım! Ben durumu bu şekilde değerlendirerek, şartların en müsait an olduğunu düşünerek sizleri burada topladım. Hepinizin yapmış olduğum açıklamalara kani olarak fikirlerimde müşterek olduğunuzu muhakkak zannederim ve derim ki: Çok süratli bir şekilde durumun gerektirdiği şekilde hareket ederek bu şehri zapt etmeliyiz.

Ey İhtiyar Fedakarlar, Ey Şahbaz Delikanlılar! Bir fütuhat laf ile kolayca yapılmadı. Emeksiz devlet olur mu? Canını ve malın feda etmeyen aşık, visâle erer mi? Nice kanlar döküldü, nice yaralar açıldı, nice yetim ve dullar gözlerinden matem yaşları akıttı…
Fatih Sultan Mehmet

Artık gecikmeye sebep ve lüzum yoktur. Öyle bir fikri takibe ve öyle bir maksada hizmete hayatımızı vakfedelim ki, ya bu şehri alalım ve yahut fethi uğruna mücadele ederek hepimiz ölüm diyarını vatan edinelim.

Benliğimi ve Malımı Dünyada Feda Etsem Ne Olur ? ALLAH’a Hamd Olsun, Var ALLAH Yolunda Savaşmaya Yüzbin Rağbetim.

İstanbul Muhakkak Fetholunacaktır. Bunu Gerçekleştirecek Ordunun Kumandanı Ne Mutlu Kumandan ve Askeri Ne Mutlu Askerdir.
Hz. Muhammed (S.A.V.)

Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer
Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim!
Fatih Sultan Mehmet

Dünya Devleti Ebedi Değildir. Fani Cihanda Hiç Kimse de Ölümsüz Değildir. İnsanların Dünyada
Nefesleri Sayılıdır ve Ölümsüzlük Kapısı Kapalıdır.
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Olmasaydım Ulubatlı Hasan Olmak İsterdim.
Fatih Sultan Mehmet

Ya Ben Bizans’ı Alırım; Ya da Bizans Beni.
Fatih Sultan Mehmet

Yorum yapın