Filozof Sözleri

Filozof Sözleri Bu güzel sayfamızda sizler için dünyaca ünlü filozofların en güzel sözlerini hazırladık. Sayfamızdaki düşündüren filozof sözlerini facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Filozof Sözleri

Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz -Heraklit

Az şeye sahip olanın köleliği de az olur, yaşasın asil yoksulluğum! -Nietzsche

Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır. -Aristoteles

Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın. -Mark Twain

Gerçeklik tarihsel bir işlemdir. -G.W. Hegel

Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. –Euripides

Her insan meyvesi ile tanınır. -Martin Luther King

Bize birkaç deli gerek, şu akıllıların yol açtığı duruma bak! -Bernard Shaw

Düşünüyorum, o halde varım. -Descartes

Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz. -Karl Marx

İnsan “ne ise o olmayı” reddeden tek yaratıktır. -Albert Camus

İnsan ulaşamadığı her şeyin “delisi”, ulaştığı her şeyin “nankörüdür. -Pablo Neruda

Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer değildir. -Sokrates

Olabilecek dünyaların en iyisinde yaşıyoruz -Gottfried Wilhelm Leibniz

Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. -Konfüçyüs

Minerva’nın Baykuşu kanatlarını ancak gün batarken açar.  -G.W.F. Hegel

Büyük fikirleri düşünenler büyük hatalar yaparlar. -Martin Heidegger

Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır. -Seneca

Dünyada görmeyi istediğiniz değişimin kendisi olunuz. Mahatma Gandhi

Havaya atılan bir taş düşünebilseydi kendi isteğiyle yere düştüğünü sanırdı. Baruch Spinoza

Devlet olmadan insanın yaşamı yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır. Thomas Hobbes

Giden sizin için çok değerli de olsa, kapıyı örtün ki; içeride kalanlar üşümesin. Paulo Coelho

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. Sokrates

Her zaman yapamadığım şeyi yapıyorum, onun nasıl yapılacağını öğrenmem için. Pablo Picasso

Özler(varlıklar) gereksiz yere çoğaltılmamalıdır. Ockham’lı William

Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Foster Wood

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana

Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Aptallar, konuşmaları gerektiği için. Platon

Filozoflar dünyayı yalnızca yorumlamışlardır oysa sorun onu değiştirmektir. Karl Marks

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebilirsiniz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Platon

Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Platon

Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek, umudunuz; bu gün her şeyin iyi olduğunu düşünmek, yanılgımızdır. Voltair

Beni mahveden şey; Bana yalan söylemiş olman değil, Sana bir daha inanmayacak olmamdır. Victor Hugo

Var olmak algılamaktır. Ağaçlar algılayan birileri olduğu sürece vardırlar. Ormanda Bir Ağaç Devrilse Kimse Duyar mı? George Berkeley

Delilik, kişide seyrek görülür; ancak gruplar, partiler, uluslar, çağlar için bir kural halindedir..Friedrich Nietzsche

İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler: Kazanan hep mazeret olur. Paulo Coelho

İyi veya kötü insan diye bir şey yoktur. İnsanlar iyi veya kötü olmayı düşünceleriyle belirlerler. William Shakespeare

Bir filozof söyledikleri ya da yazdıklarıyla tanınmamalı, nasıl yaşadığıyla, hatta yürüyüşüyle tanınmalıdır. Friedrich Nietzsche

Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür borçlusun, Sana gerçek dostlarının kıymetini hatırlattıkları için. Victor Hugo

Yoruldum; ayağımın değil, yüreğimin götürdüğü yerlere gitmekten. Sustum; dilimdekileri değil, yüreğimdekileri söyleyememekten. Maksim Gorki

Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz. Pablo Neruda

Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır. Pablo Picasso

İnsanlar birbirlerine egemen olmak isterler ama, kendi kendilerinin bile efendisi değillerdir. Maksim Gorki

Hakiki ve ciddi bir tek felsefi sorun vardır: İntihar. Hayatın yaşamaya değer sozlersitesi.com olup olmadığını yargılamak, bu felsefenin temel sorusunu oluşturur.  Albert Camus

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir. Thomas Jefferson

İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar çünkü iletişim kurmazlar; iletişim kurmazlar çünkü sınıflara ayrılmışlardır. Martin Luther King

Etkileyici Felsefi Sözler

“Gerçek, herkes için aynıdır.” – Sokrat

“Düşündüğünüz şeyi yaşarsınız.” – Marcus Aurelius

“Ben düşünüyorum, öyleyse varım.” – René Descartes

“Mutluluk, birinin içinde olan bir şeydir ve başka hiçbir yere gitmez.” – Epikuros

“İnsan özgürlüğünü kaybettiği zaman hayvanlaşır.” – Jean-Jacques Rousseau

“Bilgeliğin başlangıcı hayret etmektir.” – Platon

“Yeterince iyi bir nedeniniz yoksa, hiçbir şeye inanmayın.” – David Hume

“Zorluklar insanı yok edemez, ancak ona şekil verebilir.” – Friedrich Nietzsche

“İnsanlar yalnızca kendi çıkarlarına hizmet eden şeyleri bilmek isterler.” – Friedrich Nietzsche

“Başkalarının gözünde saygınlık kazanmak, kendine saygı kazanmaktan daha kolaydır.” – John Locke

“İnsanın en iyi hayatı, en çok felsefe yaptığı hayattır.” – Aristoteles

“Bir insan, sadece bir başkası tarafından tanındığında var olur.” – Hegel

“Özgürlük, başkalarının özgürlüğünü tanıma yeteneğidir.” – Karl Marx

“Benim için en iyi hayat, en çok zihinsel tatmin sağlayan hayattır.” – Aristoteles

“Bir insan kendi kendisinin ne olduğunu bilmelidir.” – Sokrat

“Eğer bir insan doğruyu bilmek isterse, önce yanlışı bilmelidir.” – Confucius

“Bilgelik, insanın kendi cehaletini bilmektir.” – Sokrat

“Hayat bir rüyadır, uyanmak ölümdür.” – Platon

“Eğer insanlar sadece birbirlerini anlasaydı, herkes mutlu olurdu.” – Bertrand Russell

“Hiçbir şey bilmediğimi bilmek, beni bilge yapar.” – Sokrat

“Düşünme, insanın varlığının en yüksek ifadesidir.” – René Descartes

“Eğer insanlar her zaman doğruyu söylerse, kötü şeyler olmaz.” – Immanuel Kant

“Hayat, başkalarının hayatını daha iyi hale getirmektir.” – Albert Schweitzer

“İyi bir hayat, insanın kendi değerlerini yaşadığı bir hayattır.” – Friedrich Nietzsche

“İnsanın kendi kendini tanıması, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.” – Sokrat

“Hayatın anlamı, hayatı anlamaktır.” – Albert Camus

“İnsanlar yalnızca kendi çıkarları için düşünürler.” – Thomas Hobbes

“Bilgelik, insanın kendini bilmektir.” – Sokrat

“İnsanlar, kendilerini anlamadıkları şeylerden korkarlar.” – Friedrich Nietzsche

“Hayatın anlamı, kendi anlamını bulmaktır.” – Viktor Frankl

“İnsanlar, kendi çıkarları için en iyisini yaparlar.” – Adam Smith

“İnsanın kendini tanıması, onun kendi evrenini anlamasıdır.” – Carl Jung

“İnsanın kendi kendine dürüst olması, onun en iyi benliğini bulmasıdır.” – Friedrich Nietzsche

“Bilgelik, insanın kendi kendini tanımasıdır.” – Confucius

“İnsanlar kendi çıkarları için her şeyi yaparlar.” – Machiavelli

“Eğer insanlar birbirlerini anlasaydı, dünya daha iyi bir yer olurdu.” – Bertrand Russell

“Bilgelik, insanın kendi cehaletini anlamasıdır.” – Sokrat

“İnsanlar kendi çıkarları için en iyisini yaparlar.” – Thomas Hobbes

“Hayat, insanın kendi kendini tanımasıdır.” – Carl Jung

“Eğer bir insan doğruyu bilmek isterse, önce yanlışı bilmelidir.” – Confucius

“Hayat bir rüyadır, uyanmak ölümdür.” – Platon

“Bir insanın kendi kendini anlaması, onun kendi evrenini anlamasıdır.” – Carl Jung

“Eğer insanlar kendi çıkarları için her şeyi yaparlar, bu onların doğasındandır.” – Thomas Hobbes

“Eğer bir insan kendi kendini anlamazsa, o bir başkasını anlayamaz.” – Carl Jung

“İnsanlar, başkalarının gözünde saygınlık kazanmak için her şeyi yaparlar.” – John Locke

“Eğer insanlar her zaman doğruyu söylerse, kötü şeyler olmaz.” – Immanuel Kant

“Bilgelik, insanın kendi kendini bilmektir.” – Sokrat

“Eğer insanlar her zaman doğruyu söylerse, dünya daha iyi bir yer olurdu.” – Immanuel Kant

“Bilgelik, insanın kendi kendini tanımasıdır.” – Confucius

“Hayat, insanın kendi kendini tanımasıdır.” – Carl Jung

Sıradışı felsefi filozof sözleri

“Bir insanın bir şeyi bilip bilmediğini gerçekten bilmek istiyorsanız, ona öğretin.” – Confucius

“Bilmediğimiz şeyler, bizi daha iyi bir şey yapar.” – Socrates

“Gerçek, insanın düşündüğünden daha garip ve karmaşıktır.” – Niels Bohr

“Bilinç, evrenin kendini deneyimlemesidir.” – Carl Sagan

“Düşündüğümüzü kontrol edemiyorsak, düşündüğümüzü de kontrol edemeyiz.” – Alan Watts

“İnsanlar kendilerini anlamadıkları şeylerden korkarlar ve korktukları şeylere karşı nefret ederler.” – Seneca

“Bir insanın kendi kendini tanıması, tüm felsefenin temelidir.” – Immanuel Kant

“Dünya, anlayamadığımız bir şey değil, deneyimlediğimiz bir şeydir.” – Alan Watts

“Hayatın anlamı, insanın kendi anlamını bulmasıdır.” – Viktor Frankl

“İnsanın içinde bir boşluk vardır, bu boşluğu sadece Tanrı doldurabilir.” – Blaise Pascal

“Gerçek, insanın anlayışının ötesindedir; onu sadece deneyimleyebiliriz.” – Albert Einstein

“İnsan, diğer insanları anlayarak kendini anlar.” – Carl Jung

“Hayat, insanın kendi kendini keşfetmesidir.” – Socrates

“Bir insan, başkaları tarafından tanındığında var olur.” – Hegel

“İnsanın kendini bilmemesi, tüm insanların cehaletidir.” – Socrates

“Bilgelik, insanın kendi cehaletini bilmektir.” – Socrates

“Eğer bir insan kendi kendini bilmek isterse, o evreni bilmek zorundadır.” – Carl Sagan

“İnsan, düşündüğü şeydir.” – Marcus Aurelius

“Hayatın anlamı, insanın kendi anlamını bulmasıdır.” – Carl Jung

“Bilinç, evrenin kendini görmesidir.” – Carl Sagan

Düşünür Sözleri

Aristoteles: “Bilgelik, en yüksek erdemdir.”

Platon: “Bilgi, erdemdir ve erdemsizlik cehalettir.”

Sokrat: “Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir.”

Rene Descartes: “Düşünüyorum, öyleyse varım.”

Immanuel Kant: “Düşüncenin kanatları, gözlemin zincirleriyle bağlıdır.”

Friedrich Nietzsche: “Bizi öldürmeyen şey, bizi daha güçlü kılar.”

Voltaire: “Aklın en iyi kullanımı, akıl yürütmektir.”

Thomas Hobbes: “İnsan, insanın kurdu olabilir.”

John Locke: “Eğitim, insan aklının aynasıdır.”

Jean-Jacques Rousseau: “İnsan doğal olarak iyi doğar, ama toplum onu bozar.”

Karl Marx: “Felsefeciler dünyayı sadece çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; ama asıl mesele onu değiştirmektir.”

Albert Camus: “Absürd, insan ile dünya arasındaki boşluktur.”

Simone de Beauvoir: “İnsan, kendisini yarattığı ölçüde özgürdür.”

Martin Heidegger: “Düşünmek, teşekkür etmenin en yüksek biçimidir.”

Soren Kierkegaard: “Yaşam ancak geriye bakıldığında anlaşılabilir, ama ileriye doğru yaşanmalıdır.”

Baruch Spinoza: “Duygular, insanı köleleştirir; akıl, onu özgür kılar.”

Michel Foucault: “Bilgi, güçtür.”

Arthur Schopenhauer: “İnsan, ne istediğini bilir ama ne isteyeceğini bilemez.”

Hannah Arendt: “Eylemler, kelimelerle başlar ve düşüncelerle sona erer.”

George Berkeley: “Var olmak, algılanmaktır.”

Yorum yapın