G Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

G Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamlarını sayfamızda bulabilir facebook, twitter, whatsapp üzerinden sevdiklerinizle ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Gafile kelam, nafile kelam. : Gaflet uykusunda olan kişiye söz kâr etmez.

Gailesiz baş, yerin altında. : Herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Gammaz olmasa tilki pazarda gezer. : Yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.

Garibe bir selam bin altın değer. : Yabancı yerde tek başına kalan kimseye karşı gösterilecek küçük bir ilgi, en büyük iyilik yerine geçer.

Garip itin kuyruğu bacağı arasında (götünde, kıçına kısık) gerek (olur). : Sığıntı durumunda olan kişi, yabancı bir yerde hiçbir şeye karışmamalı, sessiz, kendi hâlinde yaşamalıdır.

Garip kuşun yuvasını allah yapar. : Garip ve kimsesiz kişiye tanrı yardım eder.

Gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar. : Kişi, inançları ayrı da olsa, hoşlanmasa da geçimini sağlayan kimseye hizmet eder sozlersitesi.com.

Gece gözü, kör gözü. : Geceleyin iyi iş yapılamaz.

Gece işi, körler işi. : Gece yapılan iş verimli olmaz.

Geceler gebedir. : Her sabah yeni olaylarla karşılaşırız.

Geç olsun da güç olmasın. : Çeşitli engeller yüzünden gerçekleşemeyen işlerde avunmak için söylenen bir söz.

Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni. : Namerde karşı minnet altında kalmaktansa sıkıntıya katlan.

Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler. : Geçmişte kalan olayların üzerinde durulmasında bir yarar yoktur.

Geçti bor?un pazarı (sür eşeğini niğde?ye). : Artık iş işten geçti.

Gel demesi kolay ama git demesi güçtür. : Bir kimseyi işe almak, bir misafir çağırmak kolaydır ancak bir kimsenin işine son vermek, misafire git demek zordur.

Gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme. : Çağrıldığın yere gitmekten çekinme, gelme denilen yere de gitme, orada sana ilgi göstermezler.

Geldik yüze, çıktık düze. : Kasım ayından sonra gelen yüzüncü günde, 15 şubatta kışın soğuk günleri geride kalır.

Geleceği varsa göreceği de var. : Kötülük yapmaya kalkışacak olursa karşılığını elbette görür.

Gelen ağam giden paşam. : Yönetim kimde olursa olsun benim için fark etmez.

Gelen gidene rahmet okutur. : Beğenmediğimiz bir kişinin yerine öyle birisi gelir ki eskisini aratır.

Gelen gideni aratır. : Beğenmediğimiz bir kişinin yerine öyle birisi gelir ki eskisini aratır.

Gelene git denilmez. : Kendiliğinden gelen bir konuk geri çevrilmez.

Gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş. : Toplum içine giren bir kimsenin kendi kullanacağı eşyasının değerli olup olmaması başkalarını ilgilendirmez.

Gelin eşikte, oğlan beşikte. : Bir eve gelin gelir gelmez bebek hazırlıklarına başlamak gerekir.

Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz. : Her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.

Gelini ata bindirmişler ?ya nasip? demiş. : Kesin sonuç alınmadan hiçbir işe olup bitti gözüyle bakılmaz.

Gem almayan atın ölümü yakındır. : Söz dinlemeyen hırçın kişi, davranışının büyük zararını görür.

Gemisini kurtaran kaptan. : Güç bir duruma düşüldüğünde ne yapıp edip kendisini veya yakın çevresindekileri kurtaranlar için söylenen bir söz.

Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. : İnsan gençliğinde yaptığı şeylerin çoğunu yaşlandığında yapamaz ve gençliğin ne denli değerli olduğunu o zaman anlar.

Gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan. : Kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.

Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. : Kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında çalışamadığı zaman onunla rahat rahat geçinsin.

Yorum yapın