Gelenek ile ilgili Sözler

Gelenek ile ilgili Sözler sayfamızda gelenek ve görenek ile ilgili söylenmiş tüm sözleri sozlersitesi.com sizler için derledik dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Gelenek ile ilgili Sözler

İnsanların iyilik ya da kötülük sozlersitesi.com yapabileceklerine inanmıyorum. İyilik de kötülük de yalnız düşüncelerde vardır. Bilge kişiye yön veren gelenekler ve alışkanlıklardır.

Anatole France

Milletimiz kendi geleneklerini hor görüp Avrupa’nın düşünce bilgi ahlâk, hukuk ve sanat ilkelerini benimsemeye karar vermekle, bugün gençlik çeşmesinin nerede olduğunu açığa vurmuştur.

Sabahattin Eyüboğlu

Ne kadar tuhaf olduğunu düşünürseniz düşünün, mutlak anlamda canice olabilecek tek bir eylem olmadığı gibi mutlak anlamda erdemli denebilecek tek bir eylem de yoktur. Her şey bizim geleneklerimize ve içinde yaşadığımız iklime bağlıdır; burada suç olan şey yüz fersah daha aşağıda çoğu zaman erdem kabul edilir.

Marquis De Sade

Geçmişten bize kalanlar, bizim seçtiklerimiz değildir. Kötü eğitim, kötü gelenek yıkıyor dünyamızı. Bize seçilenlerdir okuduğumuz, davrandığımız, yaptığımız. Budala bir bilinç yönetiyor sanki insanlığı, evreni.

Turgut Uyar

Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun, en evvel sozlersitesi.com ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiği öğretilmelidir.

Atatürk

Yeryüzündeki koşulların düzelmesi salt bilimsel buluşlardan çok insan geleneklerinin ve ülkülerinin gerçekleşmesine bağlıdır.

Albert Einstein

Her değişiklik iyilik işareti olduğu inancını taşımak, acayip bir düşünce ve gaflettir. Çünkü gerileme ve çöküşlerde ancak örf ve adetlerin değişmesi ile olur.

Said Halim Paşa

Kıyı Allah’tı; yön gelenek, kürekler ise bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayayım, Allah’la birleşeyim diye verilmişti.

Tolstoy

Kör yasa ve bozuk gelenek düşmüş kadını cezalandırır, ama erkeğe hoşgörüyle bakar.

Halil Cibran

Din bambaşka bir şey olabilir, zihnin asırlardır süregelen bu muazzam geleneklerin tümünden, bütünüyle arınması olabilir çünkü doğruyu, gerçeği ve zihnin tasarılarının ötesindekileri ancak özgür bir zihin bulabilir.

Jiddu Krishnamurti

Geleneklerin hiçbiri mükemmel değildir ama onlarsız yaşam, kuramsız bilime benzer. Dolayısıyla yapılacak iş, mevcut gelenekleri sıkı bir aklî süzgeçten geçirerek, olabildiğince zararlı yanlarını tıraşlamaktır.

Celal Şengör

Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye inanmayınız.; birkaç kuşaktan beri değer veriyorlar diye , geleneklerin de doğru olduğuna inanmayınSırf hocalarınızın ya da rahiplerin sozlersitesi.com otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın Ancak kendi hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının iyiliğine olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun.

Felicien Challaye

Gelenek ve görenekler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda bırakırlar.

Robert G. Ingersol

Evlilik geleneksel olarak kadınlara sozlersitesi.com sunulmuş tek gelecektir. Birçok kadın ya evlidir, ya bir zamanlar evlilik geçirmiştir ya da evli olmadığı için acı çekiyordur.

Simone De Beauvoir

Gelenek, bizi mahkum etmek için kullandıkları kör tanık, yalanlarını paketlemek için kullandıkları cicili kutu. Gelenek, bizi onlara hizmet ettiriyor.

Brandon Sanderson

Aşkın temeli yalnızlıktır, arzular çok geçmeden tükenir. Ortak bir geçmiş, gelenek ve değerler iki insanı fiziksel sozlersitesi.com birliktelikten çok daha fazla birbirine bağlar.

Helene Wecker

Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil, ölüleri yaşıyor varsaymaktır.

K. Chesterton

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.

Heinrich Heine

Aşkın, içtiğimiz su gibi, doğal ve temiz olması için özgür ve paylaşılır olması gerekir, ancak maço erkek sozlersitesi.com boyun eğme talep eder ve zevki yadsır. Yeni bir ahlak anlayışı ve günlük hayatta radikal bir değişim olmadan, tam bir serbestlik yaşanamayacaktır.

Eğer toplumsal devrim yalan söylemiyorsa, yasalar ve gelenekler nezdinde, erkeğin kadın üzerindeki mülkiyet hakkını ve yaşamdaki çeşitliliğin düşmanı olan katı normları ortadan kaldırmalıdır.

Eduardo Galeano

Düşünceler anlamsız, mantıksız, safsatalarla dolu olursa, o düşünceler hastalıklıdır. Bir de toplumsal yaşayış sozlersitesi.com akıldan, mantıktan uzak, faydasız, zararlı birtakım görenek ve geleneklerle dolu olursa yaşam felce uğrar, ilerleyemez,gelişemez.

Grigory Petrov

Başka ülkelerin yaşayışını, törelerini sozlersitesi.com görmeyen kimse, kendi ülkesinin yaşayışını, törelerini de pek göremez.

Yavuz Sultan Selim

Sevgiye dayalı ya da geleneksel evliliklerdeki gibi toplumsal göreneklere ve alışkanlıklara dayalı evliliklere dikkatle bakacak olursak, birbirlerini gerçekten seven çiftlerin sozlersitesi.com azınlıkta olduğunu hemen fark ederiz. Toplumsal görev duygusu, gelenekler, karşılıklı ekonomik çıkarlar, çocuklara olan ortak ilgi, karşılıklı bağımlılık ya da korku, bazen de birbirine duyulan nefret, genellikle ‘sevgi’ olarak yaşanmaktadır.

Erich Fromm

Din ve milliyetçilik, bunların yanında gelenekler ve ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç, sadece bireyi diğer insanlara bağlar ve bütün insanların en çok korktuğu şeyden kaçıştır: yalnızlıktan

Erich Fromm

Bir millet, kendisine uygun müesseseleri sozlersitesi.com ancak şuuraltı hayatının asırlarca süren devamında, gelenek ve görenekleriyle bulur.

Peyami Safa

İnsan ya geleneklere karşı koyup açık ve cesur yaşamalı, yahut da, inandığı bazı kıymetler varsa, onlar için fedakârlık  sozlersitesi.com yapmalı. En çirkin şey ikisine birden sahip çıkan müraîliktir.

Peyami Safa

Sizler, geleneklere ters düşmemeye o kadar sozlersitesi.com dikkat ediyorsunuz ki zamanın değiştiğini unutuyorsunuz.

Paulo Coelho

Aşk yeryüzündeki en eski, en dirençli gelenektir. Aşık dışlanır ama dışlayamaz. Aşık incinir ama sozlersitesi.com karıncayı bile incitemez. Aşık olunca anlarsın.

Elif Şafak

Yorum yapın