Hallacı Mansur Sözleri

Bu güzel sayfamızda sizler için en güzel Hallacı Mansur sözlerini hazırladık. Sayfamızdaki Hallacı Mansur anlamlı sözlerini facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Hallacı Mansur Sözleri

Manşet: Cehennem acı çektiğiniz yer değil, acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir.


Ey aşk, kendi kendini yakarken fark ettin mi cehennemin sana özendiğini?

Yüksek ahlak; Hakk’ı tanıdıktan sonra, halktan gelen eza cefanın insana tesir etmemesidir.

Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.

Konuşan diller; susan kalplerin helakidir.

Darağacı, erenlerin miracıdır.

Erkeklerin yüz boyası onların kanlarıdır.

İyi yaradılışlı olmak esenliktir.

Dünyadan geçmek nefs zühdü, Ahiretten geçmek ruh zühtüdür.

Mürid tövbesinin, mürad ise arınmışlığın gölgesindedir.

Yaşamımda ölümüm, ölümümde yaşamım, ölümü ise mutluluk sayarım.

Hakka olan aşk, hakka götürür, Bir’e olan aşk, Bir’e götürür!

Taş atanlar beni tanımaz. Halden anlayanların bir gülü beni incitti.

Aşk için çekilen Dar’a, başı veren ancak kavuşur Nar-ı Cam’a.

Cehennem acı çektiğiniz yer değil, acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir.

O’na döneceğini inanman için, ‘O’ndan olduğunu kabul etmen gerek!

Sözler ve sohbetler illetlere, fiiller şirke bağlıdır. Allah ise cümlesinden müstağnidir.

Aşk’ta kılınan iki rek’at namazın abdesti ancak ve ancak kanla alınırsa sahih olur!

Cömertlik denizi oldum, kime yalvaracağım? Sonsuzlukta yok oldum, kimin adını anacağım?

Fakir; Allan’tan başka her şeyden müstağni olan ve yalnız Allah’a bakan kimsedir.

Sonsuzluktaki ilk kopuşta, O’nun aşk iksirinden içmiş varlıklar, çoğalmış yayılmışlar tüm alemlere.

Dünyâyı unutan, nefs zahidi; ahireti unutan, kalb zahidi; kendini unutan da rûh zahidi olur.

Allah’ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.

Her makamın iki ilmi vardır: Kavranabilen ve kavranamayan, yani bilinen ve bilinemeyen.

O iman gücü öyle bir cevherdir ki, en kutsal Aşk ateşidir. Bakmaksızın görmek, duymaksızın işitmek, öğrenmeksizin bilmektir.

İnsan bir kainattır ancak kainat da insandır. Tek tek bakarsan çok görürsün, bütün bakarsan tek görürsün.

Ben ümitsizlik dergâhının kızı, Mansurumu arıyorum, Hallacımı kaybettim, idamımı bekliyorum. Habibim ben Salâvatımı yitirdim, Kıblem asasını Nil’de unuttu.

Tevekkül; bir şehirde yemek yemeye senden daha müstahak olan birisinin bulunduğunu bildiğin zaman, yemek yememendir.

Benim kollarımı, bacaklarımı, başımı kestikten sonra, cesedimi yakıp, külünü Dicle’ye atarlar. Korkarım ki, nehir taşıp Bağdat’ı basar. O zaman hırkamı nehre götürüp at.

Müridin cehdi keşfini, muradın keşfi cehdini geçmiştir. Kişinin vakti, bağrındaki deryanın incisidir; yarın kıyamet günü bu incileri mahşerin zeminine çarparlar.

Senin ruhun benim ruhuma şarabın saf su ile karışması gibi karışmıştır. Sana herhangi bir şey dokunduğunda sozlersitesi.com bana da dokunur. Ey Allah’ım, her durumda Sen bensin!

Allah’ım, bana senin için bu işkenceyi revâ görenlere rahmet et! Senin rızân için beni elimden, ayağımdan, gözlerimden, başımdan, canımdan ayıran bu kullarını affet!

Yorum yapın