Hristiyan Sözleri

Hristiyan Sözleri sayfamızda Hristiyanlık Sözlerine ait tüm sözleri bulabilir ve facebook,sozlersitesi.com twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Hristiyan Sözleri

“Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir.” Yuhanna

“Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara! Onlar teselli edilecekler. Onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Onlar doyurulacaklar.https://sozlersitesi.com/hristiyan-sozleri/  Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara! Onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği onlarındır.” İsa (Mesih)

“Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günâhı örter. İçinizden söylenerek olmadan birbirinize konukseverlik gösterin. Her biriniz https://sozlersitesi.com/hristiyan-sozleri/ hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Allâh’ın çok yönlü lûtfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın.” Petrus

Mesih ile birlikte ölüp, dünyânın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, neden hâlâ bu dünyâ hayâtına âitmişsiniz gibi, onun kurallarına teslim olasınız. “Şunu elleme! Bunun tadına bakma! Şuna dokunma!Kullanmakla tükenmeye mahkûm olan nesnelerle alâkalı bu kurallar, tamâmen https://sozlersitesi.com/hristiyan-sozleri/  insanların ürettiği emirler ve öğretilerdir. Kendinden menkûl bir ibâdet amacı ve bedene karşı hatâlı bir hor görme ve ona karşı sert bir riyâzeti uygun görmesiyle, bu gibi düzenlemelerde gerçekten de bir hikmet görüntüsü vardır. Ancak bunların şehvâni güdüleri dizginlemekte hiçbir değeri yoktur.” Pavlus

“Bu kişiler susuz kuyulardır. Kendileri için kopkoyu karanlığın hazırlanmış olduğu, fırtınanın sürüklediği sislerdir. Çünkü, günahlı yaşamaktan henüz kurtulmuş olan kimseleri, kurumlu ve şatafatlı sözler söylerek, bedenin şehvetlerinin peşine düşürürler. Onlara özgürlük vaad ettikleri hâlde, gerçekte kendileri yoldan sapmanın hizmetkârlarıdır. https://sozlersitesi.com/hristiyan-sozleri/ Çünkü bir kimse neye yenik düşerse, yenik düştüğü şeyin hizmetkârı hâline gelmiştir. Çünkü, Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in bilinmesi aracılığıyla, dünyâ hayâtının kirliliklerinden kurtulduktan sonra eğer eski hâllerine geri dönerlerse, onların durumu, hiç tövbe etmemiş olandan daha kötüdür. Çünkü, onlar için, kendilerine öğretilen kutsal emirlerden gerisin geri dönmüş olmaktansa, doğruluğun yolunu hiç öğrenmemiş olmaları daha iyi olurdu. Onlar hakkında şu söz gerçekleşmiş oldu: ‘Köpek, kusmuğuna geri döner, domuz da yıkandıktan sonra yine gider çamura bulanır.‘ ” Petrus

Size yaptığımız çağrı, hatâlı veyâ kötü niyetli hesaplardan kaynaklanmamaktadır. Sizi aldatmaya da çalışmıyoruz. Aksine, Tanrı tarafından İncil’i emânet almaya lâyık görüldüğümüz için, insanları değil kalplerimizi imtihan eden Tanrı’nın rızâsı için konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi, pohpohlayıcı sözleri hiç kullanmayız. Tanrı şâhidimiz olsun ki, açgözlülüğü örten bir maske de giymiş değiliz.”  Pavlus

“Kardeşlerim, eğer bir insan sâlih amelleri yokken, îmânı olduğunu söylerse, bu ne işe yarar? Böyle bir îman, o kişiyi kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kızkardeş elbiseden ve günlük yiyecekten yoksunken, biriniz ona “Sağlıcakla git, ısınmanı ve karnının doymasını dilerimderse, ama onun bedeninin ihtiyaçlarını karşılamazsa, bu ne işe yarar? İşte bunun gibi, salih amelsiz bir îman da ölüdür.” Yâkup

Bakın, ben Pavlus size şunu söylüyorum, sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum: Kutsal Yasa’nın tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasa ile aklanmaya çalışan sizler, Mesih’ten ayrıldınız, Tanrı’nın lütfundan uzak düştünüz. Ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini Ruh’a dayanarak, imanla bekliyoruz. Mesih İsa’da ne sünnetlilik ne de sünnetsizlik bir işe yarar; yalnız sevgiyle etkin olan imanın değeri vardır.” Pavlus

“Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta sözler sitesi com bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.”  İsa (Mesih)

“Günah işlememden Tanrı sorumludur” deme, çünkü O, hiç bir zaman tiksindiği şeyin nedeni olamaz. “Beni O kötü yola gönderdi” deme, çünkü Tanrı günah işleyeni ne yapsın? Tanrı çirkin şeylerden tiksinir, O’ndan korkanlar çirkin şeyleri sevmez. Tanrı başlangıçta insanı yarattı, ardından karar vermesi için insanı özgür kıldı. İstersen buyruklara uyarsın, müminlerden olmaya gücün yeter. Tanrı ateşi ve suyu senin önüne koymuştur, tercih ettiğine elini uzatabilirsinYeşu ben Sirak

Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. O’nun buyruklarını yerine getirirsek, O’nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. “O’nu tanıyorum” deyip de https://sozlersitesi.com/hristiyan-sozleri/ O’nun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama O’nun sözüne uyanın Tanrı’ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı’da olduğumuzu bununla anlarız. “Tanrı’da yaşıyorum” diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir. Yuhanna

Övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmez misiniz? Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelimPavlus

Bir Sept günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa’ya, “Bak, Sept günü yapılması yasak olanı neden yapıyorlar?” dediler. İsa onlara, “Davut’un, kendisi ve yanındakiler aç ve muhtaç kalınca ne yaptığını hiç okumadınız mı?” diye sordu. “Başkâhin Aviyatar’ın zamanında sozlersitesi.com Davut, Tanrı’nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi.” Sonra onlara, “İnsan Sept günü için değil, Sept günü insan için yaratıldı” dedi. Markos

Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım. İsa

Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Pavlus

Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize, `Biz İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir. Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen sozlersitesi.com her ağaç kesilip ateşe atılacak. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı sönmeyen ateşte yakacaktır. Yahya

Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye gidiyorsun?’ diye sormuyor. Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum, sozlersitesi.com benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. İsa

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek, O’nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O’nun sözü içimizde olamazYuhanna


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir