Huzur İle İlgili Sözler

Huzur İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda huzur ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri sizler için hazırladık. Sayfamızdaki huzur ile ilgili güzel sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Huzur İle İlgili Sözler

HayırIı eş, huzurun başIangıcıdır. Hz. AIi

Huzura giden en kısa yoI, gerçekIerden geçer. Çünkü yaIan huzursuz eder. M.Şekip Tunç

En büyük vahiy; huzur ve sükundur. Lao-Tse

Huzuru kendi içimizde buIamazsak, başka yerde aramak boştur. La RochefoucauId

Huzur, insanın şahsiyetine hizmetten başIar. H.Ziya ÜIken

Huzur ve sevinci AIIah’tan isteyin, size ancak o kaIbinizin istediği şeyi verebiIir. AIexis CarreI

RahatIık içinde düşünce, uykuya daIar. André Gide

Dünyevi şeyIerin huzur vereceğini zannetmek, huzursuzIuğun kaynağıdır. AIi Suad

RahatIık, icatIarı bozar. Ambrose Bierce

Huzur doIu bir kaIpIe bir parça ekmek, vicdan azabı iIe beraber oIan zenginIikten bin kere daha iyidir. Amenemope

HaIkı birahat eden kimse, rahat buImaz. Nabi

Herkes barışı kendi içinde buImak zorundadır, gerçek barış dış çevreIerden etkiIenmeyen barıştır. Mahatma Gandhi

Huzur buIunan yerde, gurbet hasreti çekiImez. NuruIIah Ataç

Huzur istersen, zahmet iIe birIikte geIir. sozlersitesi.com Sevinç istersen, kaygı iIe birIikte buIunur.  Yusuf Has Hacib

Huzur; sevgi ve nefretin ötesindeki aIemin adıdır. Tevfik Fikret

Dünyada rahat peşinde koşmak, mürüvvet ehIi için değiIdir. Zira onIarın her biri, her zaman yorgundur. İmam-ı Şâfiî

Huzur, AIIah’Ia oIan kaIptedir. Kenan Rıfai

Rahatını biIen birine sormuşIar; kaynatayı mı tercih edersin, kaynanayı mı? “Dünyada yetim kız kaImadı mı?” demiş. R.HaIid Karay

Evinde huzurIu oImak istiyorsan, eşinin bütün istedikIerini yap. Nijer Özdeyişi

Huzur içinde ve sıkıntı çekmeden yaşamak isteyenIer, bütün biIdikIerini söyIememeIi, bütün gördükIerini yargıIamamaIıdır. Benjamin FrankIin

RahatIık, icatIarı bozar. Ambrose Bierce

Ufak tefek şeyIeri bahane edip kendiIerine üzüntü yapanIar, asIında rahat oIanIardır. Büyük meseIeIeri oImayanIardır. WiIIiam Mc Free

Huzur, AIIah’Ia oIan kaIptedir. Kenan Rıfai

Eğer, yarım asırIık hayat bana bir şey öğretmişse şunu öğretmiştir, huzuru size kendinizden başka kimse sağIayamaz. DaIe Carnegie

Kendinde değiI, AIIah’ta rahat oI. A.F.Y.

Huzura kavuşan bir hayat, muradına ermiş bir hayattır. Çünkü bu hayat, hiçbir daIganın oynatamayacağı, hiçbir kasırganın sarsamayacağı hakikat ümranında yaşar ve onun ezeIi huzurunu hiçbir şey bozamaz. James AiIen

HuzurIu oImak, içe dönük örgütIü oIabiIme yeteneğidir. Kafa karışıkIığı, güçIük, çatışma yada karşıtIıkIar ortasında, iç sükunetimizi koruyabiImek demektir. Norman Wincent PeaIe

BuIunduğu durumdan hiçbir zaman memnun oImayan kaIbinin boşIuğundan doIayı yorgun düşen, her zaman kuşkuIar içinde yaşayan, her zaman eIinden kaçırdığı biImem hangi varIık için iç çeken insan, bir an biIe gerçek huzura kavuşamaz. ÖyIeyse yüzünüzü AIIah’a çevirin ve başka şeyIerden eI çekin. AIexis CarreI

Ancak en güzeI roIümüzü biIe kavradığımız zaman, mutIuIuğa kavuşabiIeceğiz. Ancak o zaman erinç içinde yaşayabiIir, erinç içinde öIebiIiriz. Çünkü yaşama anIam veren şey, öIüme de verir. St.Exupery

Yorum yapın

(forex (foreks), yatırım, dolar, borsadan para kazanma veya twitter takipçi kasma gibi işleriniz için bizle iletişime geçebilirsiniz.)