Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali Sözleri Hz. Ali (ra) 599 yılında (hicretten 23 yıl önce) Receb ayının 13. gününde Mekke´de Kabe´nin içinde dünyaya geldi. O yıllarda Peygamber (Sav) efendimizde Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Hazreti Ali’ye “Ali” isminide Hazreti Muhammed (Sav) vermiştir. Ayrıca peygamberimiz Hz. Muhammed’in damadıdır. Hz. Ali Peygambere ilk iman edenlerdendir. Hatice validemizden sonra Müslüman olan ikinci kişidir. Bizde sizler için bu sayfamızda Hz. Ali’nin en güzel sözlerini hazırladık. Sayfamızdaki etkileyici Hz. Ali sözlerini facebook, twitter, instagram ve whatsapp yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Hz. Ali Sözleri

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

Allah seni hür yarattı, tamah seni kuI etmesin.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Kendi çocuğunu edepIendirdiğin şeyle yetimi de edepIendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

HızIı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızIı yükselenler toz, duman, sozlersitesi.com saman ve tüydür.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Kemal, doğru konuşmak ve doğru olmaktır.

Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Dili’ni yermekten de övmekten de koru.

Şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez. Kötü alışkanlıkları terk etmek, en büyük ibadetlerdendir.

Adamlık, ahde vefa, verdiği sözü tutmaktır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

İhtiras, gafiIlerin kalbinde şeytanların suItanıdır.

Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır.

Haddini bilen kimse, hakaret görmez.

Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.

İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur.

Gözü olana, sabah ışımıştır.

Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır.

Gerçekle savaşan, elbette alt olur gider.

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içIi dışIı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız, siz de yalancı olursunuz.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Yapman gereken hayırlı, yararIı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

İIim mecIisi cennet bahçesidir.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyIuluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

İIim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âIim ile mukayese olunmaz.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

İIim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı sozlersitesi.com kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin, çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz, bütün malını mirasçılara vermeye razı olur.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir