Hz. Fatma Sözleri

Hz. Fatma Sözlerini Facebook, Twitter, Whatsapptan ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Hz. Fatma Sözleri

Allah, imanı sizler için şirkten temizlenme vesilesi kıldı.

Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.

Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı.

Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.

Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı.

Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı.

Allah, sabrı, ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır.

Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.

Allah, anne babaya iyilik yapmayı ilahi gazabtan korunma vesilesi kıldı.

Allah, sılayı rahim yapmayı, ömrün uzamasına vesile kıldı.

Allah, neziri adağı yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı.

Allah, şarap içmeği, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.

Resulullah(sav), kadın için en hayırlı şey nedir?, diye sorduğunda, Hz.Fatıma(as); Yabancı bir erkeği görmeyişi ve yabancı bir erkeğin de onu görmemiş olması kadın için en hayırlı şeydir, diye cevap verdi.

Allahım! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatını, senin rızana uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmededenlerden daha çok olan.

Allahım! Beni verdiğin rızıkla kani eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasib eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğin şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığına da ulaşmayı kolaşlaştır.

Ey Allahım! Baba ve anamı ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mukafatınla benden taraf mükafatlandır. Ey Allah’ım benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için musait kıl, senin üstlendiğin (rızık) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfiret diliyorum, öyleyse beni azaba uğratma; ben sana yalvarıyorum, beni mahrum bırakma.

Hz.Resulullah(sav)’ın vefatı üzerinine Hz.Fatıma(as)’nın söylediği bir şiir: Ey Resul öyle debdebe ve karışıklık zuhur etti ki senden sonra. Sen olsaydın keder çoğalmazdı. Toprağın yağmuru kaybetmesi gibi biz seni kaybettik. Kavmin bozguna uğradı (karıştı) onları kontrol et ve kaybolma.

Allah, bize itaatı, halkın düzene girmesi için farz kıldı, İmametimizi tefrikadan korumak için koydu.

Allah, cihadı İslam’ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete dücar etmek için farz kıldı.

Siz ey Allah’ın kulları! O’nun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkamı kendinizde uygulamak için) Allah’ın eminleri ve onu diğer mulletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.

Babam Hz.Muhammed (sav) insanların hidayeti için kıyam etti, onları sapıklıktan kurtardı, körlükten çıkarıp basiret verdi onlara; sağlam bir dine hidayet etti, doğru yolu gösterdi onlara.

Allah, kullarını kendi gazabına duçar olmaktan sozlersitesi.com  korumak ve onları cennetine sevketmek için kendisine itaat edene mükafat vermeyi, isyan edeni ise cezalandırmayı takdir etti.

Allah, ümmetlerin kendi dininde parçalandığını, ateşgedelerde ibadete durduklarını, putlara tapdıklarını ve bilirekten Allah’ı inkar ettiklerini görünce babam Hz.Muhammed (sav) vesilesiyle karanlıkları aydınlattı, kalblerdeki düğümleri ve gözlerdeki şaşkınlığı giderdi.

Şehadet ederim ki” Allah’tan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur.Bu kelimenin tevili ihlastır. Tevhid anlayışı bütün kalblere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir Allah ki gözler O’nu göremez, diller O’nu olduğu gibi vasfedemez ve akıllar nasıllığını ölçemez.

Allah’ın Kitabı. kendisine uyanı Allah’ın rızasına götürür. O’na kulak vereni kurtuluşa sevkeder. O kitapla Allah’ın aydın hüccetlerine, açıklanmış farzlarına, yasaklanmış haramlarına, belli nişanelerine, yeterli delillerine, övülmüş erdemlerine, hibe olan ruhsatlarına ve yazılı şeriatlarına ulaşılır.

Yorum yapın