Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Sözler

Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Sözler Sizlere bu sayfada gönüller sultanı peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) için yazılmış güzel sözler ve güzel şiirler hazırladık. Bu Peygamberimizi öven güzel ve kısa şiirleri sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Sözler

Yüzündür ayet-i sun’-ı ilahi ya Rasulallah, kaşındır ehl-i aşkın kıblegahı ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi yüzün ilahi yaratışın delilidir, kaşın ise aşıkların yöneldiği bir kıble.

Senin derdinle yanmak bir saadet ya Rasulallah, şu alemde heman sensin ya rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi gönüllerin senin derdinle yanması bir saadettir, çünkü şu alemde yegane hakikat sensin.

Seni görmekliğe bin can behadır ya Rasulallah, seni medh etmek Allah’tan atadır ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi seni bir kerecik görmeye bin can feda olsun, seni övebilmek de Allah’ın bir bağışıdır.

Senin aşkın kamu derde devâdır yâ Rasûlallâh, senin katında hâcetler revâdır yâ Rasûlallâh.

Ey Allah’ın elçisi senin aşkın bütün dertlere devdır. Çünki senin istediklerin geri çevrilmez.

İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır Yâ Rasûlallâh, işin erbâb-ı hâcâte atâdır Yâ Rasûlallâh.

Ey Allah’ın elçisi Nebilerin önderi olmak sana yaraşır çünkü sen hacet sahiplerini hacetlerine kavuşturacak olan kişisin.

Reh–i aşkında bî sabr ü şekîbim yâ Resûlallâh, seni her kim severse ben rakîbim yâ Resûlallâh.

Ey Allah’ın elçisi aşkının yolunda o derece sabırsız ve sozlersitesi.com tahammülsüzüm ki, seni her kim severse kendime onu rakip görüyorum.

Senin şevkınla süret buldu hilkat ya Rasulallah, semaya tal’atından geldi satvet ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi yaratılış senin özleminle suret buldu ve semalara senin nurundan bir heybet yansıdı.

Hakayık ilminin sen mahremisin ya Resulallah, vücudun zahmının sen merhemisin ya Resulallah.

Ey Allah’ın elçisi sen hakikatler ilminin mahremisin, bu yüzden varlık aleminin yaralarının merhemisin.

Gönül hün oldu şevkından boyandım ya Rasulallah, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi senin hasretinle gönlüme kan oturdu, artık cemalini (rüyada olsun) göstererek beni sevindir, çünki yanıyorum, yanıyorum.

Gönül aşkınla zâr-ı müptelâdır yâ Resûlallah, yolunda baş ile cânım fedâdır yâ Resûlallah.

Ey Allah’ın elçisi gönüller senin aşkınla inleyen birer tutkundur, o halde yolunda başım ve canım feda olsun.

Gönül fikr-i hayalinle sabahlar ya Rasulallah, olur şem-i cemalinle sabahlar ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi gönlüm senin hayalini kurarak sabahlar, cemalinin mumu olmasa sabahlar olmaz.

Riyaz-ı midhatinde andelibim ya Rasulallah, senin bimarın olmuşken tabibim ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi seni övme bahçelerinde bir bülbülüm. sırf bu yüzden senin bir hastan iken şimdi gönül tabibi olma mertebesindeyim.

Saadet mülkünün sultanı sensin ya Rasulallah, berat-ı vahdetin unvanı sensin ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi saadet ülkesinin sultanı sensin, vahdet beratında “La ilahe illa’llah, Muhammed Rasulullah” biçiminde yazılı olan da sensin.

Olursa ümmetinin çok günahı ya Rasulallah, ne hoşdur onlara çeşmin nigahı ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi ümmetinin günahı çoktan da çok olduğunda şöyle onlara göz ucuyla bir bakışın ne hoş gider.

Heman azürde-i har-ı cefayım ya Rasulallah, gülistanda hezar-ı nevayım ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi senin ayrılığında cefa dikenleriyle incinmedeyim, sanki gül bahçesinde sesi kısılmış bülbülüm.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir