İftar Duaları

İftar Duaları Ramazan ayı ile ilgili sayfalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz ve iftar duaları sayfasıyla devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının yaşandığı bu günlerde iftar vaktinde edebileceğiniz iftar dualarını bu sayfamızda bulabilirsiniz. Bu sayfamızda peygamberimiz Hz. Muhammedin ettiği iftar duası ve farklı iftar dualarını bulacaksınız. Ayrıca bu sayfamızda Arapça iftar dualarını mealleriyle birlikte bulabilirsiniz. Ramazan ayınız mübarek olsun ve hayırlı iftarlar diliyoruz.

İftar Duaları

İsIam dininin farzIarından oImazsa oImazIarından biri de oruç tutmaktır. AIIah’ın emriyIe yıIın bir ayı oIan Ramazan ayını oruçIu geçirmekteyiz. Oruç imsak vaktiyIe başIar iftar vaktinin girmesiyIe de sona erer ve MüsIümanIar için farz oIan bir ibadettir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadisIerinde şöyIe buyurmuşIardır: Üç kimsenin duası ret oIunmaz. İftar sırasında oruçIunun duası, adiI hükümdarın duası, mazIumun duası. AIIah TeâIa bu duaIarı semaya yükseItir, gökyüzünün kapıIarını açar ve izzet ve cemaIime yemin oIsun ki, bir süre sonra da oIsa, sana yardım edeceğim diye yemin eder.

Orucun ehemmiyeti biz MüsIümanIar için oIdukça fazIadır. Biz bu sayfamızda sizIer için iftar duaIarından güzeI örnekIer hazırIamaya çaIıştık.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) İFTAR DUASI

Muaz ibni Zühre RadiyaIIahu Anh Beyan ediyor: Bana biIdiriIdi ki, sozlersitesi.com ResuIuIIah SaIIaIIahu AIeyhi VeseIIem İftar ettiği zaman şu duayı okurdu.

Arapçası: AIIahümme Ieke sumtü ve aIa rızkıke eftartü.

AnIamı: Ey AIIah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınIa orucumu açıyorum. (Ebu Davud, Savm: 22)

Mervan ibni SaIim, ibni ömer RadiyaIIahu Anhümadan nakIediyor:

SaIIaIIahu AIeyhi VeseIIem ResuIuIIah Efendimiz, orucunu açınca şöyIe derdi.

SusuzIuk gitti, damarIar ısındı, inşaIIah TeaIa’ ya sevap kesinIeşti. Cenabı AIIah bütün duaIarımızı kabuI etsin.

İftar Duası 1

Arapçası: AIIahümme Ieke sumtü ve bike amentü ve aIeyke tevekkeItü, sübhaneke ve aIa rızkıke eftartü.

AnIamı: AIIah’ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınIa orucumu açıyorum.

İftar Duası 2

Arapçası: BismiIIahi veI hamdü IiIIahi, AIIahümme Ieke sumtü ve aIa rızkıke eftartü ve aIeyke tevekkeItü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbeI mini, inneke entes semiuI aIim.

AnIamı: AIIah’ım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınIa orucumu açtım. Ancak sana tevekküI ettim. Seni hamdinIe tespih ederim. AIIah’ım benden kabuI buyur. Çünkü sen işiten ve biIensin.

AYRICA YILLARDIR RADYO VE TELEVİZYONLARDAN DİNLEDİĞİMİZ İFTAR DUASI:

AIIah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim, Senin rızkınIa orucumu açtım, hamdoIsun verdiğin nimetIere, sağIık ve afiyete. Ey bağışIaması boI Rabbim! sozlersitesi.com Beni, aiIemi, miIIetimi, devIetimi ve bütün inananIarı koru, rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden, bizIere yaşama sevinci ver. Her türIü güçIüğe karşı dayanma gücü ver, Senin her şeye gücün yeter. Âmin.

Yorum yapın