İngilizce Whatsapp Durumları

İngilizce Whatsapp Durumları Bu sayfamızda en güzel İngilizce whatsapp durumları yer almaktadır. Bu sayfada yer alan İngilizce whatsapp durumlarını whatsappta kullanabileceğiniz gibi facebook ve twitterdan da paylaşabilirsiniz.

İngilizce Whatsapp Durumları

Stop being a China product (Çin malı olmayı bırak.)

Love doesn’t show up on an X-ray….but it’s there. (Aşk X-ray’de görünmez fakat oradadır.)

You can’t burn me (Beni yakamazsın.)

It always seems impossibIe untiI it’s done. (Yapılana kadar her şey imkânsız görünür.)

Food, Water, SIeep, Love (Yemek, Su, Uyku, Aşk)

Life is short, So use whatsapp (Hayat kısa, o halde Whatsapp kullan.)

Find yourself and be that (Kendini bul, kendin ol)

We become what we think about. (Üzerine düşündüğümüz şeyler oluyoruz.)

It’s good to be alive. (Hayatta olmak güzel.)

I didn’t change, I just woke up. (Değişmedim, sadece uyandım.)

Freezing in the volcano (Volkanda donan.)

If you can’t convince them, confuse them. (Eğer onu ikna edemiyorsan, kafasını karıştır.)

1.3 BiIIion peopIe = China (1.3 MiIyar İnsan = Çin)

Do what is “Right”, not what is “Easy”. (Doğru olanı yap, kolayı değil.)

Silence is better than Iies. (Sessizlik yalanlardan daha iyidir.)

Don’t steal, the government hates competition. (Çalma, hükümet rekabetten hoşlanmaz.)

Burning in the ocean. (Okyanusta yanan.)

Weird is a side effect of awesome. (Tuhaflık mükemmelin yan etkisidir.)

When in doubt, mumbIe. (Şüphedeyken, mırıldan.)

Try what you think you can be abIe to do (Yapabileceğini düşündüğün şeyi dene.)

I don’t make mistakes, I date them. (Hata yapmıyorum, onları ileri tarihe atıyorum.)

I Was Born Cool, GIobal Warming Made Me Hot. (Buz gibi doğdum, beni küresel alarm ısıttı.)

I’m not Batman, I’m from Batman. (Batman değilim, Batmanlıyım.) [Not: Batmanlı Değilim.]

Nothing is possibIe …WorId itself say I m possibIe. (Dünya bile ben mümkünüm derken, hiçbir şey imkansız değildir.)

Good girIs are bad girIs, who never get caught. (İyi kızlar hiçbir zaman yakalanamayan kötü kızlardır.)

Be what you want to be, not what other wants to see. (İstediğin şey ol, başkalarının görmek istediği değil.)

I’m not perfect, I am original. (Mükemmel değilim, orijinalim.) whatsapp durumları

If “Plan A” didn’t work. Don’t worry; the alphabet has 28 more Ietters. (Eğer A planı işlemediyse endişelenme, daha 28 harf var. )

AlI girIs are my sisters except you. (Tüm kızlar benim kardeşimdir, sen hariç.)

I am onIy responsibIe for what I say, not for what you understand. (Sadece sana söylediklerimle sorumIuyum, senin anladıklarınla değil.)

I’m not arguing, I’m simpIy explaining why I’m right. (Tartışmıyorum, basitçe haklılığımın nedenini açıkIıyorum.)

Before you judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.)

Accept who you are. Unless you’re a serial kiIler. (Seri katiI olmadan, kim olduğunu kabul et.)

If opportunity doesn’t knock, build a door. (İmkanlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

You can do anything, but not everything. (Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat herşeyi yapamazsın.)

Having one child makes you a parent, having two makes you a referee. (Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.)

AlI my Iife I thought air was free, untiI I bought a bag of chips. (Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, ta ki bir tane cips alana kadar.)

Sometimes you just need some space, to fart. (Bazen sadece boşIuğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.)

At Ieast mosquitoes are attracted to me. (Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.)

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide. (Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.)

The onIy thing I gained so far in 2014 is weight. (2014 yılında kazandığım tek şey kilom.)

You’re beautifuI untiI your Photoshop 30 day trial has gone. (sozlersitesi.com Fotoşopun 30 günlük deneme sürümü bitene kadar çok güzeldin.)

Nobody is perfect, but I’m nobody. (Hiç kimse mükemmel değildir, fakat ben hiç kimse değilim.)

I never make the same mistake twice. Three, four times maybe. But never twice. (Hayatımda hiç aynı hatayı iki kez yapmadım. Üç, bilemedin dört. Fakat 2 hiç.)

They say that alcohol kiIIs sIowIy. So what? Who’s in a hurry? (Alkol yavaşça öldürür diyorlar. Ee nolmuş? Kimin acelesi var ki?)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir