İstiklal Marşı İle İlgili Sözler

İstiklal Marşı İle İlgili Sözler ve Şiirler İstiklal Marşı Bayrağımızla beraber varlığımızın ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Kurtuluş Savaşının en çetin döneminde bir milli marşa gereksinim duyularak Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yarışma düzenlenmiş ve bu yarışmaya 724 şiir gönderilmiştir. Mehmet Akif Ersoy para ödülünden dolayı önce yarışmaya katılmama kararı almış  daha sonra Hamdullah Suphi Tanrıöver ısrarıyla yarışmaya katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olan şiir 12 Mart 1921 yılında Milli Marş olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör’dür. İstiklal Marşımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de Milli Marşıdır.

İstiklal Marşı İle İlgili Sözler ve Şiirler

”Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşında istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manalar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:

“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal!

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. Tarihe bakın. Bütün milletlerin bir esaret ve hürriyetsizlik devri geçirdikleri bir hakikattir.Bizim kahramanlarımız hürriyetini kaybedeceğini anlayınca nefsini ateşe vermiş ve küllerini bile düşmana teslim etmemiştir.

Türk budur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yar ve ağyar anlamalıdır ki Türkün Mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla… Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki, efendiler, Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.

”Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” (Mehmet Akif Ersoy)

”İstiklal Marşı, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde yapılmış büyük ve muzaffer bir taarruzdu. O zaman Milli Mücadelenin mutlaka zaferle neticeleneceğine inanmış olanlar, yani sağlam iman sahipleri bile İstiklal Marşından yeni manevi kuvvet almışlardı.” (Abidin Daver​)

”Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde döğüşen kahramanlardan biri olmuştur

Akif’in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir.” (Peyami Safa)

İSTİKLÂL MARŞIMIZ

Vatan millet aşkını
Yaşarız hep O’nunla,

Ay yıldızlı bayrağım
Dalgalanır marşımla.

Eşi yoktur dünyada
Benim asil soyumun,

Sembolüdür her mısra
Milletimin ruhunun.

Dalga dalga göklerde
Marşım ile bayrağım,

Marşım ile doğdum ben
Marşım ile yaşarım.

Atila Çakıroğlu

İstiklâl Marşı’mız

Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı.
Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona.
Küçümsemem ama, benzetirim şişirilmiş bir balona.

Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku, benimse!
İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş benimse.

Milletin tarih ve ülküsünü bu nesle yansıtan değer.
Dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeye değer.

Bir sestir o, Hakkı; istiklâli, direnci haykıran bir ses.
Bütün zaferlerimizi, mısra mısra soluklayan nefes.
Şahlandırır Milli Mücadele ruhunu, ortaya döker.

Vatanıma saldıran köpeğin dişlerini kökünden söker.
Bedir aslanına denk Mehmetin, Fatihin, Yavuzun sesi.

Bu gönülden kükremeyi duyan hainin kaçar neşesi.
Başka İstiklal Marşını Allah, bu millete yazdırmasın.
Vatanımda düşmanlara kendi mezarını kazdırmasın.

Necmi Ünsal

İSTİKLAL MARŞINI DİNLERKEN

Borazan başı, borazan başı,

Akşamları batan güne karşı,
Alışılmış bir ibadet gibi,
Çaldığımız o istiklal marşı,

Yıllardır her kulakta yer etmiş,
Gür namesiyle tutarken arşı.
Az rastlanır bir huşu içinde,
Ayakta dinleriz bütün çarşı.

Hayal gibi, vehim gibi bir şey
Sanki memleketin dağı, taşı

En sadık bekçisi tarihimin
Kesilir ansızın şehit naşı
Bu meçhul askerler mahşeriyle

Hatırlatır o yaman savaşı
Yanık türkülerden biliriz,
Yemen çölünü, Sarıkamış’ı.

Kurduna kuşuna sor söylesin,
Neydi Türk’ün o günkü telaşı,

Karalar giymişti Anadolu
Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı

Sürmedi çok şükür o kıyamet
Gecenin birinde fecre karşı
Güneşten evvel doğdu ufukta

Mustafa Kemal’in altın başı,
Vatan sevgisinin mihenk taşı
Cahit Sıtkı Tarancı

MEHMET AKİF

(Marşın) okunurken vatanın her bir ucunda,
Bin meşale yanmakta, ilahı avucunda.

(Marşında) bir umman kesilen devreye girdin!
Mehmetçiğin imanını (hep vecde getirdin!

Yükseldiğin iklim, bulut ermez tepelerdir,
Ruhundaki yıldız, güneşlerden eserdir!

Duydukça coşar, vecde gelir (marşını) her yer!
Gök kubbenin altında, kefensiz yatan erler!

Ali Ulvi KURUCU

İstiklâl Marşı’mız

Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden,
Bir marş yarattı Akif, o yiğit yüreğinden
Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı,

Bu ne yüce deyiştir, söyle yaşat atanı.
Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır.
Toplumun yüreğinden inançla haykırıştır.
Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar!

Marşımızı söylerken, yücelir tüm yurttaşlar.
Kötü talihimizin tersine döndüğünde,
Saldıran bileklerin güçle büküldüğünde,
İstiklâl Marşı doğdu, sonra da bestelendi,
Milletçe bir ağızdan coşkuluca söylendi.

Yeniden dirilişin ve yeniden doğuşun, .
Şahlanan destanıdır o milli ‘kurtuluşun.
Damarımızdaki ‘kan, bileğimizdeki güç,
Bu ulusal sesleniş, bu ulusal bir övünç!

Cesur ulusumuzun gönlüne doğdu bu marş,
Bu bizim marşımızdır, söyle, haykır arkadaş!
Bizlere güç vermekte birlikte söylendikçe,
Yüreklice söyleriz, haykırırız erkekçe!

Uğur Altay


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir