Karakter İle İlgili Sözler

Karakter İle İlgili Sözler Bu sayfamızda sizler için karakter ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki karakterle ilgili özlü sözleri facebook ve twitterdan paylaşıp whatsapp ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Karakter İle İlgili Sözler

Karakter parayla satılsaydı, hediye alırdım bazılarına.

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahIâkıyladır. Hz. Ömer (r.a.)

Bir erkeği kadının gözünde yakışıkIı yapan tipi değil karakteridir.

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. PIutarchus

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir. Albert Camus

OnurIu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki. Confucius

Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir.

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur. M. T. Cicero

İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir. CarI HiIty

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir. Edward Young

İnsan sessizlik içinde her şeyi kazanabilir, karakterden başka. Stendhal

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar. Wolfgang Van Goethe

Bir insanın karakteri onun kaderidir. HeracIitus

Bir yetenek sükunet içinde meydana gelir, karakter ise dünyanın fırtınaları içinde. Van Goethe

Yeminden çok, karakter soyluluğuna güven. Atinalı Solon

Şahsiyetini kazan ve faziletini kemale eriştir, zira sen cisminle değil ruhunla sozlersitesi.com insansın. İmam-ı Gazali

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür. Brigitte

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın. J. K. Banos

Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir. Alexis Carrel

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir. La Senne

İnsan, bir şey yapabilmek için, kendinden bir şey olmalıdır. Van Goethe

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiItir. Dale Carnegie

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur. CharIes Schwab

İnsanlar yeteneklerinizi ve yapabildiklerinizi çabuk unuturlar, ama karakterinizi asla unutmazlar. J. Chapman

Bir çiçeğin kokusu neyse bir insanın kişiliği de odur. C. M. Schwab

Karakter ağaç ise şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir, biz hep gölgeyi düşünürüz, oysa gerçek ağacın kendisidir. Abraham Lincoln

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir. PIutarch

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin. Abraham Lincoln

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla sozlersitesi.com vicdanlarını da kaybederler. F. W. Foerster

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz. J. G. Holland

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz. U. Bodenstedt

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir. Ralph Waldo Emerson

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır. Ludwig van Beethoven

AsIında başlı başına bir mertebe teşkiI eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkiye layık olduğu itibarı sağlar. Samuel Smiles

Bir adamın karakteri, kendi hakkında söyledikleri ile değil başkaları hakkında yürüttüğü düşüncelerle daha iyi anlaşılır. Michel Tournier

Sen, bir kişinin kendisi övüldüğü zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her kişinin karakterini keşfedebilirsin. L. Annaeus Seneca

İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar. Wolfgang Van Goethe

Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farkIı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farkIı uygulayacaklardır. Wolfgang Van Goethe

Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır. Ralph Waldo Emerson

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar. Robert HalI

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır. Sigmund Freud

NesiIlerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur. Bu paradan daha uzun süre yaşar. Lao Tzu

Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter. Alphonse Kari

Karakter bir kuvvettir ve önemli bir etkiye sahiptir, dostlar ve sermaye kazandırır; himaye ve yardımlaşmayı teşkilatlandırır, o kolaylıkla servet, şeref ve mutluluğa götüren güvenilir yolu açar. 3. Haves

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür. Thomas Babington Macaulay

Güzel bir insan karakteri binlerce tesirin altında yoğruImuştur. Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat ve edebiyat, dostlar ve komşular, içinde yaşadığınız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amellerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları. Samuel Smiles


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir