Kemalist Sözler

Kemalist Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için en güzel kemalist sözleri hazırladık. Sayfamızdaki ibretlik kemalist sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Kemalist Sözler

Atatürk’ü sever misin? Hangi evlat babasını sevmez ki.

Atatürk’ü sevmeyen adam diye bir şey olmaz. Çünkü; Atatürk’ü sevmeyen adam olamaz.

Babam,  “ne olursa olsun şerefinle yaşa derdi.”  O gün bu gündür Atatürkçüyüm.

Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

Bilelim ki miIIi benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete sozlersitesi.com hizmet eden onun efendisi olur.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

MiIIi mücadelelere şahsî hırs değil, miIIi ideal, miIIi onur sebep olmuştur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

MiIIi mücadelelere şahsî hırs değil, miIIi ideal, miIIi onur sebep olmuştur.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istikIâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Ey yükselen yeni nesiI, istikbal sizindir Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Herkes ulusal görevini ve sorumIuluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istikIâIe timsal olmuş bir milletiz.

MiIIi egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIler ister.

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! YoruIsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

MiIIi his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin miIIi ve zengin olması, miIIi hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin ÜIkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.

MiIIi his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin miIIi ve zengin olması, miIIi hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin ÜIkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Gerçi bize miIIiyetçi derler Ama, biz öyle miIIiyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların miIIiyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim miIIiyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir miIIiyetçilik değildir.

Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır Türk UIusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir