Kürtçe Ayrılık Sözleri

Kürtçe Ayrılık Sözleri sayfamzıda kürtçe sözlerle ayrılık sözlerini sizin için derledik, Dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp, üzerinden tüm sozlersitesi.com sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Kürtçe Ayrılık Sözleri

Kurtce Ayrilik Sozleri 1

♥ Ticari te bernadım.   -Hiçbir zaman seni bırakmam

Kürtçe Ayrılık Sözleri Resimli

Kurtce Ayrilik Sozleri 2

♥ Çım Tu mın heznaké = Neden Beni Sevmiyorsun..

Kurtce Ayrilik Sozleri 3

♥ Te Halemi Nedit = Halimi Görmedin..

Kürtçe Ayrılık ile ilgili Sözler

Kurtce Ayrilik Sozleri 4

♥ Tu Xayini = Sen Hainsin

Kurtce Ayrilik Sozleri 5

Çıma Dur Ketin = Neden Uzak Düştük

Kürtçe Ayrılık Sözleri Kısa

Kurtce Ayrilik Sozleri 6

♥ Eğer Kaderamebe Eme Bigihin Hevdu = Eğer Kaderimizde sozlersitesi.com Varsa Kavuşuruz..

Devjimin Bert = Beni Bırak..

♥ Ez Ji Te Adızbum = Senden Sıkıldım..

Tu Mı Dindike = Beni Deli Ediyorsun

♥ Tu Derewkaré = Sen Yalancısın

Te Heneke Xwe Mıkir = Benle Alay Ettin

♥ Mı Heneke Xwe Tekir = Senle Alay Ettim..

 Dayika mı Te Naxaze = Annem Seni İstemiyor..

♥ Bavemın Te Naxaze = Babam Seni İstemiyor..

Ez Te Naxazim = Ben Seni İstemiyorum

♥ Ez Nikarim Te Bixazim = Seni İsteyemem..

Min Çikir Ji Te = Ben Sana Ne Yaptım

♥ Min Bernede = Beni Bırakma..

Henekexwe Mı Nek = Benimle Alay Etme..

♥ Me Çi Guneh Kıribu = Biz Ne Günah İşledik..

Em Ne Wek Hevdunin = Birbirimize Benzemiyoruz

♥ Tene Em Dua Bikin = Sadece Dua Edelim

♥ Ez nikarim te bixazim -Seni İsteyemem

Tu Derewkaré -Sen YaῘancısın

♥ Devjimin bert   – Beni bırak

Ez te naxazim    -Ben seni istemiyorum..

♥ Tu derewkaré -Sen yaῘancısın..

Kani te geῘek jimin hezdikir ?  -Hani beni çok seviyordun..

♥ Tu xayini -Sen hainsin..

Te çi divibe bejmin hema min bert  -Bana ne istersen söyῘe ama bırak beni..

♥ Tu mı dindike -Beni deῘi ediyorsun..

Ez ji te adızbum   -Senden sıkıῘdım

♥ Te heneke xwe mıkir    -BenῘe aῘay ettin..

Çım tu mın heznaké -Neden beni sevmiyorsun..

♥ Em ne wek hevdunin   -Birbirimize benzemiyoruz Me çi guneh kıribu   Biz ne günah sozlersitesi.com işῘedik.

Mı heneke xwe tekir    -SenῘe aῘay ettim

♥ Min bernede    –Beni bırakma

Ez ne koῘeteme -Ben köῘen değiῘim

♥ Henekexwe mı nek    –BenimῘe aῘay etme..

Herdem te dilemindebi  -Herdem sen kaῘbimde oῘacaksın..

♥ Çıma dur ketin   –Neden uzak düştük

Bes riyamı ne riyateye   -Yeter yoῘum senin yoῘun değiῘ...

♥ Dayika mı te naxaze -Annem seni istemiyor

Min çikir ji te  -Ben sana ne yaptım..

♥ Çend cari di bejim bes    –Kaç kere daha söyῘeyeyim yeter..

Dinya aῘem be nikare te rajiye jimin   -Dünya aῘem sozlersitesi.com geῘse aῘamaz seni benden..

♥ Zarokteji beῘa terıbin eze herim   – ÇocukῘarında seninῘe kaῘsın ben gidiyorum..

Bavemın te naxaze   -Babam seni istemiyor..

♥ Te haῘemi nedit   -HaῘimi görmedin..

Eğer kaderamebe eme bigihin hevdu    -Eğer kaderimizde varsa kavuşuruz

♥ Ev çi acebe hat sereme -Bu ne sozlersitesi.com acayipῘiktir başımıza geῘen Her yekedi bibin ji xwere   -Git başka birini buῘ kendine..

Te çi divibe ser seremi hema min bernede    -Ne istersen başımῘa beraber ama beni bırakma Heya taῘiye eze heztebikim   -Sonuna kadar seni sevicem

♥ Tene em dua bikin  -Sadece dua edeῘim..


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir