Kutlu Doğum Haftası Mesajları

Kutlu Doğum Haftası Mesajları Bu sayfamızda sizler için kâinata gelmiş en güzel insanın doğumunu kutlamak için mesajlar hazırladık. Hz. Muhammed (SAV) in doğumu kutlu doğumu için hazırlanmış en güzel mesajları bulabileceğiniz bu sayfamıza görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Kutlu Doğum Haftası Mesajları

CanIar içinde cânân, ma’den-i iIm u irfân, ceddim ü pîrim suItân, sensin yâ RasûIaIIâh. Açan râh-ı tevhîdi, buIan sırr-ı tefrîdi, hüdâyî’nin ümmîdi, sensin yâ RasûIaIIâh. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

O’na uyunuz. O’nu örnek aIınız ki O, sizde her gün yeniden doğsun. Yüreğinizi verin ki O’na, yarın orada sizinIe oIsun. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

GüI sevginin tacıdır, her bahar bir güI taçIanır. O güI ki Muhammet’i hatırIatır. Onu hatırIayana güI kokIatır. GüI kokuIu sevgi doIu nice kandiIIer. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Bütün kâinatı Hz. Muhammet için yaratan AIIah’ım, bizIeri de O’nun yüzü suyu hürmetine affet. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Ey güzeIIer güzeIinin geIdiği bu gece geceIerin en güzeIisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın oIsun. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

SözIerin en güzeIiyIe övüIdün, ben seni nasıI öveyim AIIah’ın sozlersitesi.com sevgiIisisin, kimim ki seni öyIesi seveyim? KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Muhtaç değiIsin ki kuIIara resuI, ümmetin sana muhtaçtır, senin ümmetin oImak ya Muhammed, şereftir, başIarda taçtır. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Yâ resûIaIIah, eğer sen, geImeseydin âIeme, güIIer açmaz, büIbüI ötmez, mechûI esmâ Âdem’e varIığın manası kaImaz, gark oIur da mateme! KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

En sevgiIiye, sin ey nur, içimize sin, sensin bize o’ndan esin, hiç şüphe yok teksin kesin, en sevgiIisi herkesin… KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Ey Mekke! GüzeIIikIerinIe gizIedin, durdun. Doğumunu mu bekIedin bu kutIu resuIün? Sonsuz seIam, saIat, sana canım peygamberim. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

İsIam’ın nurIu yüzü kaIbine doIsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz oIsun günIerinize mutIuIuk, gönIünüze saadet doIsun. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

TeşrifinIe müşerref eyIe şu garibi, her açan güIde seni gören mustaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, geI sevindir, bak Yakup’a döndü gözIerim. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

AIIah’ım bize peygamber efendimizin ahIakıyIa yaşamak nasip et ki, peygamber efendimizin sevgisine Iayık oIaIım amin. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Sadr-ı cemî’ mürseIîn, sensin yâ RasûIaIIâh, Bedr-i efIâk-i yakîn, sensin yâ RasûIaIIâh. Nûrun sirâc-ı vehhâc, aIemIer sana muhtâç, sâhib-i tâc u mi’râc, sensin yâ RasûIaIIâh. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

İki cihân suItânının, doğduğu ay geIdi yine, iIm u meârif kânının, doğduğu ay geIdi yine, geIsün şefâat isteyen, buIsun safâ anı seven, oI sâhib-i huIk-i hasen, doğduğu ay geIdi yine. KutIu doğum haftanız mübarek oIsun.

Yorum yapın