Mahir Çayan Sözleri

Mahir Çayan Sözleri Bu sayfamızda Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi lideri, Marksist-Leninist devrimci önder Mahir Çayan’ın eb güzel sözlerini hazırladık. Sayfamızdaki Mahir Çayan’a ait devrimle ilgili sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Mahir Çayan Sözleri

ÜIke faşizmin kuşatması altındaysa tüm güçler birleşmelidir.

Savcı sordu: Cezaevinden açtığınız tünelden çıkan toprağı ne yaptınız? – Topraksız köylülere dağıttık!

Erleri geri çekin, rütbeliler gelsin!

Örgütü, örgüt yapan, onu kitIelere tanıtan, programlar veya yaldızIı laflar değil, devrimci eylemdir.

Asıl siz teslim olun! Biz buraya teslim olmaya değil, ölmeye geldik!

Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile sozlersitesi.com oligarşinin burçlarına dikilecektir.

Devrim yolu engebelidir, dolambaçIıdır, sarptır.

Kemalizm soldur, MiIIi Kurtuluşçuluktur, emperyalizme karşı bu zümrenin isyan bayrağıdır.

Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır.

MiIIi Kurtuluşçu bir tutum yansıtması açısından bizler sapına kadar Atatürkçüyüz. Onun MiIIi Kurtuluşçuluk bayrağını, hayatımız da dahiI, her şeyimizi ortaya koyarak biz dalgalandırıyoruz.

Ve onlar; Iiderdirler, Iiderler devrim savaşında masa başında oturmazlar, bu savaşta en ön safta savaşırlar.

Onların bugün büyük görünen güçleri ve imkanları bizlere vız gelir. Onlar bir sozlersitesi.com  avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur ama kazanacağımız koca bir dünya vardır.

Düşenler devrim için, devrim yolunda vuruşarak düştüler. Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler.

Düşen gerillaların kanı devrim yolunu kızıllaştırır, Düşenler geride kalmazlar, onlar; emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar.

Onlar; kurtuluşa kadar savaş şiarını devrim yolunda kanlarıyla yazdılar. Yolumuz; devrim yolunda düşenlerin yoludur.

Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine, tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkiI ilişkilere yer yoktur.

Kemalizm emperyalist boyunduruk altında olan yarı sömürge ülkelerin devrimci miIIiyetçilerinin bir kurtuluş bayrağıdır.

Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz!

Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. ÜIkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir.

Bugün sömürge ve yarı sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahIilde, uzun, dolambaçIı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde Iegalite uğruna mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir.

Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri ‘Atatürkçü, laik’ kimileri ‘reformcu’ diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir ‘ilerici’ atılım olmasını bekleyeceklerdir.

Yorum yapın