Matematik İle İlgili Sözler

Matematik İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için matematik ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki matematik ile ilgili özlü sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Matematik İle İlgili Sözler

Matematik bilimlerin suItanıdır. CarI Friedrich Gauss

İIimleri ilerletmenin en kestirme yolu matematik bilmek, öğrenmek ve yapmaktır. Abel

Kainatın mimarı mükemmel bir matematikçi olsa gerek. James Jeans

Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Henri Poincare

Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür. Albert Einstein

Bir gülün güzelliğindeki sır, onu yaratanın içine sakladığı matenmatik sanatının ta kendisidir. Fibonacci

Geometri, yaratılış öncesi de vardı. Plato

İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür. Newton

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. Galileo

Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz. Leonardo Da Vinci

Kara delikler, Tanrının 0’a böldüğü yerlerdir. Steven Wright

Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın. John Von Neumann

Şu an ispatlananlar, bir zamanlar sadece tasavvurdu. Atasözü

Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun. Harezmi

Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin. Voltaire

Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur. C. MorIey

Bariz matematikteki en tehlikeli sözcüktür. E.T. BelI

Tanrı vardır, çünkü matematik tutarIıdır; şeytan vardır, çünkü bunu ispat edemiyoruz. Morris Kline

x 2yılında x yaşındaydım. Augustus De Morgan

Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz. RosenIicht Max

Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar. Goethe

Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme. Simeon Poisson

Dünyadaki en masum uğraş matematiktir. G. H. Hardy

Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı öğrensinler ve anlarsınlar diye gereklidir. Nazım Hikmet Ran

Aritmetik, ayakkabıları çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir. Mickey Mouse

Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın. Lobachevski

Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıklaşabilir. R. Drabek

Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz sozlersitesi.com şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur. Bertrand RusselI

Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur. Lord Kelvin

Bir teoremin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır. George Polya

Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme. Simeon Poisson

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir. Plato

Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Einstein Albert

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. Leonardo Da Vinci

Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır. BaykuI

İnsanoğIunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür. Tolstoy

Matematik düzen, simetri ve Iimitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır. AristotIes

Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsü ise, yapay zekanın ortaya çıkışıdır. Edward Fredkin

Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz. Cayley Arthur

Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır. M.Kemal Atatürk

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. Albert Einstein

…evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır. Galileo

Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp sozlersitesi.com mutlanırım. Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim. P. Turan

Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşIe ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun asIında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. M. Kemal Atatürk

Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir. Aidos 2000

Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenIidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: “Geometrici olmayan evimize giremez. İbn Haldun


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir