Mevlana’nın Birlik İle İlgili Sözleri

Mevlana’nın Birlik İle İlgili Sözleri Bu güzel sayfamızda sizler için Mevlana’nın birlik ve beraberlik üzerine söylemiş olduğu en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki Mevlana’nın birlik ile ilgili anlamlı sözlerini facebook ve twitter ile paylaşabilirsiniz.

Mevlana’nın Birlik İle İlgili Sözleri

Bir olalım iri olalım diri olalım.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturduğunda ışığından bir şey kaybetmez.

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır.

Sen bakmasını bil de dikende gül gör, dikensiz gülü herkes görür.

Zaten iyilik aradı mı insanda kötülük kalmaz ki.

Sen dost ol da sayısız dost gör; fakat dost olmazsan dostsuz, yardımsız kala kalırsın.

Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

TopIuluktan bir an bile ayrılmak iyi bil ki şeytanın hilesinden ibarettir.

Hükümdar (idareci) ancak adâIeti ile başarılı olur.

Şeytan kurttur, sen de Yusuf’a benzersin. Ey temiz er, sakın Yakub’un eteğini bırakma!

Kanâatkâr olanlar en büyük zenginliğe sahiptir.

Sürüden bir kuzu, yalnız başına bir yol tutup ayrıldı mı çoğu zaman bir kurt onu kapar, yer.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

Her duvar, birbirinden ayrı olsa tavan, havada nasıl olur da direksiz, dayaksız durur?

Kendini tanımayan Yaratan’ı da bilemez.

Kervandan ayrılıp yalnız yol almaya kalkışan eşeğe o yol, yüz kere daha uzar, o derece yorulur.

Kibrin asIı şeytan tevazûnun asIı Rahmân’dır.

Din yolu, her âdi tabiatIının gideceği yol değildir. Bu yüzden de tehlikelerle doludur.

Kadınlarınızı okutunuz kadınları okumayan millet yükselemez.

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.

Duvarların yardımı olmasa evler, ambarlar sozlersitesi.com  nereden meydana gelirdi?

Şeytan, birisini kerem sahiplerinden ayırırsa onu kimsiz, kimsesiz bir hale kor; o halde de bulunca başını yer, mahvedip gider.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen önce kendisi iyi olmalıdır.

Sünnet yoldur, topIuluk da yoldaşa benzer. Yolsuz, yoldaşsız oldun mu bu daracık yerde helâk oldun gitti!

İbâdetin yeri başkadır işin yeri başkadır.

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.

Kimsenin ayıbını arama kendi ayıbını görür ol.

Gel, gel, ne olursan ol yine gel İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

Sünneti ve topIuluğu bırakan kişi, yırtıcı hayvanlarla dopdolu olan böyle bir yerde kendi kanını dökmez de ne yapar?

Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Sözün özü şudur: TopIuluğa dost ol; (eğer bulamıyorsan) put yapan gibi taştan bile olsa, kendine bir arkadaş bul!

Her gün bir yerden bir yere göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Tapımızda (yolumuzda) riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur var burada.”

Yorum yapın