N Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

N Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamlarını sayfamızda bulabilirsiniz facebook, twitter, whatsapp üzerinden sevdiklerinizle ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

N Harfi ile Başlayan Atasözleri

Namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz. : Kişi yapmak istemediği işin ayrıntılarıyla ilgilenmez.

Nasihat istersen tembele iş buyur. : Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.

Ne dağda bağım var, ne çakaldan davam. : Tuttuğum bir taraf yok ki ona saldıranların karşısında olayım.

Ne dilersen eşine o gelir başına. : Sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. : Kişi, kendisi için önceden yaptığı hazırlıkların verimini ileride alır.

Ne ekersen onu biçersin. : Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör. : Her konuda tedbirli ve ihtiyatlı olmak büyük yarar sağlar ancak tedbirli ve ihtiyatlı olursak tehlikeleri kolaylıkla başımızdan kovabiliriz.

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. : Kişi bugün içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı, yarın kötü bir duruma düşeceğini hatırdan çıkarmamalıdır.

Ne sakala minnet ne bıyığa. : İnsan en yakın akrabalarından bile yardım istemeyerek kendi imkânlarıyla yetinmelidir.

Ne şeytanı gör ne salavat getir. : Gücün yetmediği işe kalkışılmamalı, kalkışılırsa da başkalarından medet umulmamalıdır.

Ne şiş yansın ne kebap. : İki taraf da gücendirilmesin veya korunsun.

Ne verirsen elinle o gider seninle. : İnsanın bu dünyada yaptığı bir iyiliğin ahirette karşılığını göreceği düşünülür.

Ne yârden geçilir ne serden. : İnsan ne kendinden ne de sevdiklerinden kolay kolay vazgeçemez.

Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl. : Olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.

Nefesine güvenen borazancıbaşı olur. : Başarabileceğinize eminseniz büyük işlere girişiniz.

Nekesle cömerdin harcı birdir. : 1) cömertin de cimrinin de sarıldığı kefen aynıdır 2) cimri, ucuz diye her şeyin kötüsünü alır, bunlar işe yaramadıklarından veya çarçabuk bozulduklarından sozlersitesi.com yenilerini almak zorunda kalır ve birkaç kez para harcar cömert ise bir kez çok para verip her şeyi

Nerede birlik, orda dirlik. : Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar.

Nerede bu bolluk. : Bu işi yapmak sanıldığı kadar kolay değil, imkânlar sınırlı.

Nerede çokluk, orada bokluk. : Birlikte iş yapmak üzere toplanan kişiler çok olursa her kafadan bir ses çıkar, anlaşmazlıklar belirir, iş yapmak güçleşir.

Nerede hareket, orada bereket. : Hareket olan yerde bolluk olur.

Nereye gitsen okka dört yüz dirhem. : Konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen bir söz.

Nikâhta keramet vardır. : Nikâh evlenenleri sevgi bağıyla bağlar.

Nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur. : Nisan yağmuru ekinlerin sapını geliştirir, mayıs yağmuru ise başakların dolgunlaşmasını sağlar.

Nisan yağmuru altın araba, gümüş tekerlek. : Nisan da yağan yağmur ürünleri bereketli kılar, çiftçiyi zengin eder.

Niyet hayır, akıbet hayır (selamet). : Her girişilen işin niyeti önemlidir, iyi niyetle girişilen bir işin sonu doğal olarak hayırlı olur.

Yorum yapın