Nefs ile ilgili Sözler

Nefs ile ilgili Sözler sayfamızda nefs ile ilgili tüm sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz...

Nefs ile ilgili Sözler

İnsanlar aklın bizi yönlendirdiğini zanneder. Hakikatte ise aklı yönlendiren bir olumlu, bir de olumsuz müteharrik vardır: Gönül ve nefs. Aklımız gönlümüzün sozlersitesi.com önüne düşünce insan kendi yaratılışına uygun şeyler üretir; nefsin önüne düşünce sapkınlık başlar. Bu dengeyi kurma noktasında insana irade gücü verilmiştir.

İskender Pala

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.

Mevlana

Nefs ile yapılan savaşta ancak ölenler zafere ulaşır.

Rafet Elçi

İhanet gönlün defterinde yoktur.Ancak nefs, intikam amacıyla ihanet içindedir.

Haluk Nurbaki

Nefs, daima gönlü zulme ve ihanete çağırır. Bu davette bedeni bahane eder.

Haluk Nurbaki

Unutma! Nefis ister, akıl gerekçe bulur, vicdan aklar. Ama sen kaçsan da Allah hesap sorar.

Ahmet Turgut

Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar.

Mevlâna

En küçük bir nefs köreltmesi müthiş bir güç yaratır. Her yılgın arzu insanı güçlü kılar. Dünyaya ancak, yapışıp kalmadığımız ve ondan uzaklaştığımız ölçüde söz geçirebiliriz. Vazgeçiş sonsuz bir iktidar sağlar.

Emil Michel Cioran

Nefs akbaba gibi. Vahşi kuş. Etinden et çeker. Senden çalar, o yer. Nefsin güçlüyse sen zayıfsın. Nefsin zayıfsa sen güçlü.

Elif Şafak

Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur.

Demokritos

Bizim için hiçbir şey, kendi nefsimiz derecesinde alaka uyandırıcı mahiyette değildir.

Harvey Robinson

Hep nefs çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem

İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem.

Necip Fazıl Kısakürek

Nefsinin kontrolü altına giren kimse, onun azgın arzularından hoşlanmaya mahkum olmuş, onun yanılmalar zindanında tutuklanmış ve kalbini faydalı şeylerden mahrum etmiş olur. Vücut azaları, toprağını azgın arzularla sulayanlar; kalplerinde pişmanlık ağacı dikmiş olurlar.

İmam-ı Gazali

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır.

Napoleon Bonaparte

Akıl, bir başka akılla bir oldu mu ışık çoğaldı, yol belirdi demektir. Fakat nefis, bir başka nefisle sevindi mi karanlık artar, yol belirsiz olur.

Mevlâna

Kadın; bilmeyene “nefs”, bilene “nefes”tir.

Şems-i Tebrizi

Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.

Lao Tzu

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.

Feridüddin Attar

İnsan nefis ve benlikten fakir olmalıdır, dünya malından değil.

Abdülhakim Hüseyni

İnsanların en zayıfı, nefsanî arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de, bu arzuları terk etmeye güç yetirendir.

Davud Kassar

Hiçbir nefis günahı yoktur ki, dış yüzünde fazilet iddialı belirti bulunmasın.

William Shakespeare

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer.

Hz. Ali(ra)

Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir.

Abdulkadir Geylani

Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir.

La Fontaine

Hakîkî yaşamak, nefsini öldürmekle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemekle olur.

Abdulkadir Geylani

Nefis hep karşı gelir, kavgacının tekidir. Onu düzeltmek isteyen şerrinden emin oluncaya dek onunla savaşmalıdır.

Abdülkadir Geylani

Nefsini öldürmeden kara don giyen dervişe, o don it çulu olur.

Abdullah Hafif

Hakiki kurtuluş, kendinden kurtulmaktır. Bu da, kişi kendisini görmemekle hâsıl olur.

Bâyezid-i Bestâmî

Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir.

B.Spinoza

Boğuşacak düşmanı yanlış seçmeyin. Kanı dökülecek düşman nefsinizdir. Onu mağlup etmek, gerçeklerle aranızı açan uçurumları kaldırmak demektir.

Kenan Rifai

Sen nefsini iyi bir şeyle meşgul etmezsen, nefsin seni kötü bir şeyle meşgul eder. Bundan dolayı, boş insan kötü şey düşünür, nefsine ve şeytana uyar.

İmam Şafii

Kendi nefsine faydalı olmayan, başkasına faydalı alamaz.

İmam-ı Mâlik

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.

Voltaire

Benlik ve nefis üstünlüğü olan kişilere nasihat acı gelir, yasaklanan işler ise onların kalplerine güzel ve cazip görünür.

İmam-ı Gazali

Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.

Hacı Bektaş-ı Veli

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

Yunus Emre

Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin.

İmam-ı Gazali

Nefs, durgun su gibidirDıştan bakılınca paktır. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki sozlersitesi.com kirler üste çıkar. İşte nefs böyledir. Nefs, denemekle hangi mertebede olduğunu belli eder.

El Harraz


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir