Nutuk Sözleri ve Alıntıları

Nutuk Sözleri ve Alıntıları Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri olan Nutuk’tan  alıntı sözleri ve alıntıları bir araya toparladık. Sayfamızda yer sozlersitesicom alan sözleri sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir, sozlersitesi.com mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Sayfamıza Nutuk’tan seçmeleri yorum bölümünden bize ulaştırarak katkıda bulunabilirsiniz.

Nutuk Sözleri ve Alıntıları

”İstanbul artık Anadolu’ya egemen değil, bağımlı olmak zorundadır.

”Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.

”Üzerlerine büyük işler almamış olan insanların bu konudaki kararsızlıklarını çok görmemelidir.”

Doğal sayılan bir sonuç için acele etmek söz konusu değildir. Ancak hata sayılabilecek olan noktalarda acele etmiş olmak söz konusu edilebilir.

Genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmalıdırlar.”

Aciz ve korkak insanlar, herhangi bir felaket karşısında milletin de hareketsizliğe sürüklenmesini ve bir kenara çekilip kalmasına yol açarlar.”

Adalet dilenmekle ve başkalarına kendini acındırmakla ulus işleri, devlet işleri gorülemez; ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı güven altına alınamaz.”

Milli amaca hizmet için çalışmak ve özellikle bu konuda başarıya ulaşmak için resmi bir unvan ve yetki şartı var idiyse,o şart zaten benim kendimde yoktu.

Savunma çizgisi yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.”

”Karşı saldırı ihtimalini düşünmeden ve ona karşı güvenilir bir tedbir bulmadan saldırıya geçenlerin sonu, yenilmek, bozguna uğramak ve yok olmaktır.”

Bir toplumun yaşamasının ve mutluluğunun,ancak gayelerinde ve gayelerinin gerçekleşmesinde tam bir birlik halinde bulunmasına bağlı olduğunu açıkladık.

”Gerçekleri bilen, kalbinde ve vicdanında manevi kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar içine kadar yüksek olursa olsun, maddi makamların hiçbir değeri yoktur.

”Milletvekillerinin bir an önce seçilmesini sağlamak için teşvik ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Milli Teşkilatı dağıtmıyoruz.Tek kabahatimiz budur.”

”Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler,savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

”Söz konusu görev, artık resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yürütülemez. Açıkça ortaya çıkıp ulusun hakları adına yüksek sesle bağırmak ve bütün ulusun bu sese katılmasını sağlamak gerekir.”

Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar sozlersitesi.com çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!

Gerçektende, bugünün hayat şartları içinde bir tek fert için olduğu gibi, bir millet için de güç ve yeteneğini fiili eserlerle gösterip ispatlamadıkça kendisine değer verilmesini ve saygı gösterilmesini beklemek boşunadır.

”Baylar, sırası gelmişken, saygıdeğer ulusuma şunu öğütlerim ki: Bağrında yetiştirerek başının üstüne dek çıkaracağı adamların kanındaki, duyuncundaki (vicdanındaki) öz mayayı çok iyi incelemeye dikkat etmekten, hiçbir zaman geri kalmasın.”

Efendiler, zavallı ulusumuzu tutsak etmek isteyen düşmanları kesinlikle yeneceğimize olan inanç ve güvenim sozlersitesi.com bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu tam inancımı yüce kurulunuza, bütün ulusa ve bütün dünyaya karşı ilan ederim.

”Ünlü adamların hatıralarını yayınlamak, millette övünme duygularını canlı tutar ve gereklidir de, ancak,tarihin sorumlu tutacağı kimselerin hareketlerini övülecek şeyler arasında saymak tarihi lekeler ve gelecek nesilleri yanlış düşüncelere sürükler.”

Millet,tarihin ancak devletlerin yıkılış ve çöküş gibi bunalımlı zamanlarında kaydettiği çok önemli ve tehlikeli anları yaşıyordu.Böyle anlarda,talih ve kaderini doğrudan doğruya kendi eline almakta gaflet gösteren milletlerin, gelecekleri karanlık ve felaketlerle doludur.

Lozan Barış Antlaşması, Türk ulusuna karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal utku yapıtıdır!

Milli teşebbüs ve faaliyetlerin bütün anlamıyla milletten doğduğunu,gerçekten milli olduğunu düşünmek lazımdır.Bu takdirde,yapılacak  sozlersitesi.com teşebbüsler daha güçlü olur ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancıların olumsuz düşüncelerine fırsat vermez.

”Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve yurdun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”

Şu farkla ki,geleceği için ölümü göze alan bir millet,insanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün sozlersitesi.com fedakarlığı yapmakla ümit bulur ve hiç şüphesiz,esirlik zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin,haysiyetsiz bir millete kıyasla dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur.

”Bir millet varlığını ve istiklalini kurtarabilmek için düşünülebilen her türlü teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarıya ulaşır.Ya başaramazsa demek,o milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir.Öyle ise,millet yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da söz konusu olamaz.”

Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.

Efendiler, yüzyıllardan beri doğuda haksızlığa ve kıyıma uğratılan ulusumuz, Türk ulusu, doğasından gelen niteliklerden yoksun sayılıyordu. Ulusumuz sahip olduğu nitelikleri ve değeri, hükumetin yeni adıyla uygarlık dünyasına daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle kanıtlayacaktır.

Savaş yalnız orduların değil, tümüyle ulusların çarpışmasıdır: Bilirsiniz ki savaş ve çarpışma demek, iki ulusun; yalnız iki ordusunun değil, iki ulusun bütün varlıklarıyla bütün mallarıyla, bütün nesnel sozlersitesi.com ve tinsel güçleriyle karşılaşması ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun için, bütün Türk ulusu’na cephedeki ordu kadar, düşüncesi ve duygusuyla ve eylemli olarak savaşla ilgilendirmeliyim.

Yorum yapın