Öğretmenlere Güzel Sözler

Öğretmenlere Güzel Sözler Bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için söylenebilecek en güzel sözleri sizler için hazırladık. Sayfamızdaki öğretmenlere en güzel sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile paylaşabilirsiniz.

Öğretmenlere Güzel Sözler

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurIu bir tanımıyorum. Diyojen

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIler ister. Atatürk

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Addison

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Socrates

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. Ukrayna Atasözü

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödülIendirenidir. H.V. Dyke

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. Alman Atasözü

Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez. Henry B. Adams

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. H. Mann

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta sozlersitesi.com öğretmenden sonra gelir. Atatürk

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Atatürk

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topIuluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Atatürk

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. İ.N.Özgür

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. Atatürk

MualIimler! Yeni nesIi, Cumhuriyetin fedakâr mualIim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesiI sizin eseriniz olacaktır. Atatürk

Öğretmenlere güzel sözler söylemek isteyenlere…

Öğretmenlerim, benim için hayatta birer örnek oldular. Tıpkı onlar gibi öğretmen olmak, yoksuI ve her türlü sıkıntılardan uzak, yine onlar gibi takdir görmek, hayatımın tek rüyası oldu. E. Renan

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksuIIuğa düşüren de eğitimdir. Atatürk

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Atatürk

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. Atatürk

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Atatürk

İyi bir öğretmen tarafızdır; herkese direnç, kendini denetleme ve ayarlama örneği olur. Maurice Moffalt

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. M.L. Boren

Bir topIuluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. Atatürk

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirIi değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Eflatun

En önemli ve feyizli görevlerimiz, miIIi eğitim işleridir. MiIIi eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Atatürk

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Atatürk

ÜIkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. Atatürk

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız; çünkü halk, her yönden sozlersitesi.com yeterli bir eğitim görmezse, devlet, yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen, bir sanatçı gibi, işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. Anton Çehov

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. Atatürk


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir