Öğretmenlik ile ilgili Sözler

Öğretmenlik ile ilgili Sözler sayfamızda öğretmenlik ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman facebook, twitter, whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz…

Öğretmenlik ile ilgili Sözler

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.(Arif Hikmet Par)

Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Thomas Addison)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez. (Henry Adams)

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk)

İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır. ( Thomas J. Carrutbers )

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu sozlersitesi.com başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk)

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir (Eflatun)

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

İyi bir öğretmen tarafızdır; herkese direnç, kendini denetleme ve ayarlama örneği olur. (Maurice Moffalt)

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez (İ.N.Özgür)

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız; çünkü halk, her yönden yeterli bir eğitim görmezse, devlet, yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen, bir sanatçı gibi, işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. (Anton Çehov)

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
Ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın,
Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit.
Bir kez ürün verir ekersen tohum,
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir
Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı.
Balık verirsen bir kez doyurursun halkı,
Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı.

Kuan-Tzu (Çinli ozan)(M.Ö. 1000)

Öğretmenlik, kahramanların işidir.

Bir öğretmen, bir dünya yetiştirir.

Öğretmen hayattaki en iyi yol göstericimizdir.

Öğretmenleri anlatmaya çalışsam kitabın sayfaları, kalemin mürekkebi biter.

Öğretmen geleceğin en dinç eseridir.

Üvey anne olur; fakat üvey öğretmen olmaz.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Padişahları bile öğretmenler yetiştirir.

Öğretmen, öğretirken öğrenen; öğrenirken öğretendir.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise Öğretmene bağlıdır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir