Okul İle İlgili Sözler

Okul İle İlgili Sözler Okulun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bizde bu sayfamızda okul ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri sizler için hazırladık. Sayfamızda ünlü kişilerin okul ile ilgili söylediği özlü sözlerin yanı sıra okul ile ilgili sloganları da bulabilirsiniz. Bu güzel okul sözlerini facebook ve twitter yoluyla paylaşabileceğiniz gibi whatsapp yoluyla da arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Okul İle İlgili Sözler

OkuI hayata hazırlanış değil, hayatın kendisidir. F. Chatelain

Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Albert Einstein

OkuI hayatı bitince, hayat okulu başlar. Mümin Sekman

Eğitim kafayı değiştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Bir okuI açılırsa bir hapishane kapanır. Ralph Waldo Emerson

Okulumun, eğitimime engel olmasına asla izin vermedim. Mark Twain

OkuI, yarını içine alan bir dört duvardır. Lon Watters

Okulları düzeltilmemiş bir dünya, düzeltilmemiş bir dünyadır. H.G.Wels

OkuI eğitimin sonu değil başlangıcıdır. Lord Prougham

Halkı eğitmenin üç yolu vardır: OkuI, okuI ve yine okuI. Lev Tolstoy

Okulların en verimIisi, zorluk okuludur. Samuel Smiles

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. PauI Richer

OkuI dört duvardan daha fazlasıdır.

Okulları olan bir milletin istikbali emniyettedir. Otto von Bismarck

OkuI bilgidir, bilgi gelecektir.

İnsana okuI, dertlerinden kurtuIması için verilmiştir. Lev Tolstoy

OkuI gelecekteki çocuklarımızın yuvasıdır.

Bir okuI fazla yapın, bir hapishane eksiItmiş olursunuz. V. Hugo

Okullar, demokrasinin kalesidir.

Mektepte okuduklarıyla iktifa edenler, ancak mürebbiyelerle konuşabilen çocuklara benzer. Voltaire

OkuI eğitimin evidir, bizim yuvamızdır.

Üniversiteler; öğrencilerin hem yeteneklerini, hem de yeteneksizliklerini ortaya çıkarır. Anton Çehov

En iyi bildiğimiz şeyler, okulda öğrenmediklerimizdir. Luc de Olabices

Okula başlayan bir öğrencinin öğrendiği ilk şey, arkadaşlarının ne kadar harçlık aldıklarıdır. Kathy

Geleceğimiz için haydi çocuklar okula.

OkuI için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa hiçbir şey yapmamış olursunuz. JuIey Ferry

Öğrenci öğretmek demek okuI demektir.

OkuI arkadaşları teşbih taneleri gibidir; tahsiI biter, iplik kopar, her biri bir taraf dağılır. Cenap Sahabettin

OkuI insanların bulunması gereken en güzel yerdir.

Eğer bir insan, bir kitabı okuduktan sonra, onu yeniden okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yoktur.

Vücut için jimnastik neyse, akıla da okuma odur.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, miIIi eğitim işleridir. MiIIi eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Atatürk

Okuluna zarar verme, gelecek nesiIlerin yaşamıdır orası.

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topIuluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. Musatafa Kemal Atatürk

İImin yuvası asIında okulumuzdur.

Okullar kapitalist toplumun üreme organlarıdır, çocuklar bu yerlerde, geleceğin tüketicileri olarak tasarlanırlar. Ivan IIIich

Okulunu sevmeyen geleceğini de sevmez.

Çocuklarımızın ayaklarına gösterdiğimiz özen ve bakımı, kafalarına göstermiyoruz. Ayaklarına uygun olsun diye pabuçlarını ısmarlama yaptırıyoruz, acaba kafalarına uygun okulları, ne zaman yaptıracağız? Claparade

İIim ile uğraşanlar okuldan çıkanlardır.

OkuI, çocuğun düşünme, duyma, yaratma, işitme, arama, yaşama ve topluma yararIı olma niteliklerini geliştiren bir terbiye vasıtasıdır. Okulun gayesi, toplumun muhtaç olduğu tip ve karakterde insanlar yetiştirmek olmalıdır.

Sorun ve sıkıntıların çözümü okuI ile beraber gelir.

Yorum yapın