Platon Sözleri

Platon Sözleri Bu sayfamızda sizlere Platonun söylediği en güzel sözleri hazırladık. Bu sayfadaki anlamlı Platon sözlerini whatsapptan yazabilir, twitter ve facebookta paylaşabilirsiniz.

Platon Sözleri

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

İdareciler edepIi olmadıkları zaman hem kendiişleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kâmiI akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı koymuştur tanrı.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkânsızdır.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sozlersitesi.com sarılır.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepIi bir başkan lazımdır.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Nerede eşcinsel ilişkiye girmenin ayıp olduğu kanaati varsa, bunun suçIusu kısmen yasaların kötülüğü, kısmen yöneticilerin despotIuğu ve kısmen yönetilenlerin korkaklığıdır.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna sozlersitesi.com göre davranmaktır. Yani adalet= eşitlik değildir!

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

İnsanoğIu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Demokrasi despotIuğa dönüşür.

Bu güzel sözümüze bir örnek verelim: kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namusIu yaşarlar.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir Iidere ihtiyaç duysun.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya asIında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir