S Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

S Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamlarını sayfamızda bulabilirsiniz, facebook, twitter, whatsapp üzerinden sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Sabah ola, hayrola. : Sabah olsun, o vakte kadar iş belki düzelir.

Sabah sürçen, geceye dek sürçer. : Bir işe başladığı zaman beceriksizliği görülen kişinin bu durumu sonuna kadar sürer.

Sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz eder. : Sabahleyin gökyüzünde görülen kızıllık, o akşam havanın kış gibi olacağını, akşam görülen kızıllık ise ertesi sabah havanın güze döneceğini belirtir.

Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış. : Yapılacak iş için gerekli gücün elde edilebilmesi için sabahleyin karın doyurulmalıdır, çocukların anne, baba ihtiyarlamadan yetiştirilebilmeleri için de evlenmeleri geciktirilmemelidir.

Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz. : Çiftçilik yapan veya çalışan aç kalmaz.

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. : Sabır zor bir iştir ancak güzel sonuçları vardır.

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas. : Sabretmesini sozlersitesi.com bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır.

Sabreden derviş muradına ermiş. : Beklemesini bilen kimse sonunda amacına ulaşır.

Sabreyle işine, hayır gelsin başına. : Bir işi yaparken acele etmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.

Sabrın sonu selamettir. : Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.

Saç sefadan, tırnak cefadan uzar. : İnsan keyifli olursa saçı, dertli olursa tırnağı uzar.

Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün. : Acele etme, sonucun ne olduğunu biraz sonra anlarsın.

Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana baba malı tez tükenir evlat gerek kazana. : Hakkıyla yararlanılacak bir şeyin meydana gelmesi için birtakım ögelerin bir araya gelmesi gerektir kişi kendi emeği ile kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir.

Sadık dost akrabadan yeğdir. : Candan dost akrabadan daha hayırlı olur.

Sağ (sağlam) baş yastık istemez. : Sağlam insan durup dururken yatmak istemez eğer istiyorsa hasta olduğu düşünülmelidir.

Sağ olsun da dağ ardında olsun. : Uzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.

Sağılır ineğin buzağısı kesilmez. : Çıkar sağlamaya yardım eden kimseye veya şeye zarar gelmemesine dikkat edilmelidir.

Sağır için iki kere keramet olmaz. : Herkesin işitip öğrendiği şey, dikkatsiz kimse için bir daha söylenmez.

Sağır işitmez (duymaz) uydurur (yakıştırır). : Sağır, yanında konuşulan şeyleri işitmez ama konuşanların durumuna bakarak ve anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp söyler.

Sağlık varlıktan yeğdir. : Sağlıktan büyük zenginlik olmaz.

Sahipsiz eve it buyruk. : Kimsenin ilgilenmediği, benimsemediği sahip çıkmadığı işler üzerinde değersiz kişiler egemenlik kurarlar.

Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?. : Gelir gidere denk değilse durumu düzene koymaya çalışan kişi durumu düzeltmek için fazla bir şey yapamaz.

Sakal keçide de var. : Sakal, kişiye değer kazandırmaz.

Sakalım yok ki sözüm dinlensin. : Ancak yaşlı kimselerin söz ve öğütleri dinlenir.

Sakalla olaydı kişi, keçiye danışırlardı her işi. : Sakal, kişiye değer kazandırmaz.

Sakınılan göze çöp batar. : Üzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.

Sakla samanı, gelir zamanı. : Gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.

Saksağan, danayı babası hayrına bitlemez. : Bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun). : Sana sert davranana sen yumuşak davran.

Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. : Kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.

Sanat altın bileziktir. : Kişinin elindeki sanat, değeri hiç eksilmeyen bir servettir.

forex - foreks, yatırım, dolar, borsadan para kazanma veya twitter takipçi kasma gibi işleriniz için bizle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın