Sadakat Mesajları

Sadakat Mesajları Bu sayfamızda sizler için en güzel sadakat mesajlarını hazırladık. Bu sayfamızda yer alan bu harika sadakat mesajlarını facebook ve twitterdan paylaşabilirsiniz.

Sadakat Mesajları

Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.

Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak.

Sadakat, eğer onu taşıyacak gücü yoksa insana çok ağır gelebilir.

Sadakat sevdiğinin kalbini tutup avucunda tutmaktır ama sadakat gerektiğinde o yüreği fırlatıp yere atmaktır.

Para ile alınan sadakat daha fazla para ile mağlup edilir.

Kıyıdan uzaklaşacak cesaretin olmadığı sürece yeni okyanuslar keşfedemezsiniz.

Emanetin en faziletlisi, ahde vefa etmektir.

Bu dünyada birbirinize sadık kalırsanız, iki vücutta bir ruh olursunuz ve o zaman insanların mutluluğunda sizin de payınız olur.

Sadakat, maddi endişelerle sınanmamalıdır.

Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim.

Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak sadakatsizliğin ta kendisidir.

Yokluğunla mum misali erirken bile, Suya hasret toprak gibi beklerim seni. sozlersitesi.com Çünkü dünüm sendin bu günüm sen Ve yarınımda yalnız sen olacaksın.

Sadık dostum var deme başına bir hal gelmeyince.

“Seni seviyorum” diyen, seni gerçekten seven değildir. Seni gerçekten seven; “Seni seviyorum” demeye çekinendir.

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.

Sadakat ya birine doğru koşmaktır, ya birinden kaçmaktır sadakat erdem değildir asIında.

Birkaç tane namusIu adam, birçoklarından daha iyidir.

Sevdiğini başkasına uğurlamak mı daha zor, yoksa başkasından geldiğini bile bile onu karşılamak mı?

Sadık dost akrabadan yeğdir.

İsteksiz yapılan işten, sevgi, saygı ve sadakatten yoksun evlilikten, haram, helal gözetmeyen kulun ibadetinden hayır gelmez.

Sadakat uçurumdur, sadakatsizlik hiçlik.

Aşkta sadık olanlar aşkın yalnızca uçarı yönlerini bilirler; sozlersitesi.com aşkın trajedilerini bilenlerse vefasızdırlar.

Sevgili dediğin; yanında duran beden değil, gözlerini kapadığında seni her yerde görendir.

Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatIe başlayan her şey ihanetle biter.

İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.

Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur. Gençler sadık kalmak isterler, kalamazlar; yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret.

Düşünce yeteneğimizi öldüren en büyük düşmanımız alışkanlıklarımızdır.

Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır, galip olmak, mağlup olmamak.

Yenilen efendisine sadık kalan, efendisini yeneni yendi demektir.

Sadakat endam değildir asIında sevgiden kör olmaktır, hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat.

Gençler yaşlıları budala zanneder, yaşlılar ise budalaların gençler olduğunu bilir.

İddiacı ol ama haset seni yıkmasın Hak doğruya yardımcı bu aklından çıkmasın Yüksel başın dönmesin ihtirasla kör olma Taş atana ekmek at Sakın ha nankör olma. (Atakan Korkmaz)

Sadakat, başkası istedi diye hain olmak değilmiş. Sadakat kendine sadık kalmakmış.

Sadakat erdem değildir asIında, sevgiden kör olmaktır. Hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat. Yemin etmeden bir daha düşün çünkü sadakatIe başlayan her şey ihanetle biter.

Gençler sadık olmak ister, yapamazlar. YaşIılar, sadık olmamak ister, yapamazlar.

Kadın elmanın özü, erkek ise kabuğudur. Kadın ve erkek birbirinin eksiklerini tamamlar mahiyette yaratılmışlardır. Bu ikiliyi bir arada tutan tutkal ise karşılıkIı sevgi, saygı, sadakât ve güvendir.

Sadakatsizlik, nankörlerin işidir, nankörlük ise Allah’ın sevmediği huylardandır.

Birini sevmeye, koyuImak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu.

İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların, Hazret-i Allah.

Niyazımız o ki; Rabbimiz, bütün kızlarımıza Hz. Fâtıma validelerimizin kalbî hayatlarından, Hazret-i Âişe validemizin zekâ, feraset ve iffetinden ve bilhassa Hazret-i Hatice validemizin sadâkat ve fedakârlığından hisseler nasip eylesin.

MI’minler içinde Allah’a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onların kimi adağını ödedi, kimi de (bunu) bekliyor. Onlar hiçbir suretle (ahidlerini) değiştirmediler. (Ahzâb 23).

Ashâb-ı Kehf”in köpeği Kıtmîr, sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı, nâmı Kur”ân-ı Kerîm”e geçti. Nûh ve Lût (a.s)”ın hanımları ise, fâsıklarla beraber oldukları için cehenneme dûçâr oldular. (Şeyh Sâdî-i Şîrâzî)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir