Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. Mark baker eddy

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın sozlersitesi.com her şeyi var demektir. Arap atasözü

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Emerson

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni suItan süleyman

SağlıkIı olmak istiyorsan sağlığı bozuçak kötü şeylerden kaçıçaksın

Hayattaki en önemli şey hayatınız için sağlıkdir sonra iş ve diğerleri gelir ama önce sağlık!

SağlıkIı bir bedende en güzel uyum gösteren sağlam bir kafadır…

Sağlık bütün iyiliklerin anasıdır önce sağlık

Bu hayatta tek istediğim sağlık sonra gerisi zaten gelir sağlık olduktan sonra herşey giderilir

Bozulan bir sağlık tedavi altına alınmalıdır hemen ileride daha büyük sorunlar çıkabilir.

Sağlık dış görünüşIe değil iç görünüşIe tam anlam kazanır.

SağlıkIıyım demek istiyorsan içki ve sigaradan uzak durmalısın.

SağlıkIı yaşayan en iyi insan grubu sporculardır.

Spor yap hayatın kurtuIsun, sigara, alkol al hayatın zehir olsun.

Hergün yürümek sağlığınızın yolunu uzatır.

Dert, stress sağlığınıza çok etki edicek kötü faktörlerdendir.

Meyve ve sebze vücudun en büyük sağlık deposudur.

Sağlığımıza dikkat etmek için yediğimiz besinleride seçmemiz gerekir örneğin meyvalar ve sebsezeler gibi

SağlıkIı bir vücut kötülüklere karşı katı olandır

Az yemek yiyen çok yaşar. Drnurdan Akay

Açlıktan daha etkili ve daha zararsız, masrafsız tedavi şekli yoktur draidin salih

Araştırmalar duygusal gözyaşlarının stresle yükselen bazı kimyasalları dışarı atmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Dr. Yasemin Fatih Amato

az ye, az uyu, az iç,” İbrâhim Hakkı Hazretleri

20 kirazda 12- 25 miligram arası antosiyanın maddesi bulunuyor ve bu maddenin ağrı kesici etkisi aspirin’den on kat daha fazla. Dr Mustafa Şahin

Peygamber efendimiz hz. Muhammed (s.a.v)’in sağlık hakkındaki sözleri

Sıhhatli olmak en büyük nimetlerdendir. Çünkü, dünyayı kazanmak da, ahreti kazanmak da sıhhatIe mümkündür. Peygamberimiz a.ş. da sağlık hakkında şöyle buyurmuştur:

Sizlerden her kim vücutça sağlıkIı, nefsinden, malından korkusuz ve huzurIu , Günlük yiyeceği de yanında olarak sabahlarsa, sanki dünyanın bütün nimetleri Kendisinde toplanmış gibi olur (tirmizi zühd hadis 2346).

Yine benzer bir hadislerinde aynı konuya işaret etmişlerdir:

Emniyetli (korkusuz) yaşamak ve sağlıkIı olmak iki büyük nimettir ki, İnsanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur(i. Sünni vr. bir0b).

Yine bir başka hadislerinde;

“ SağlıkIı mümin, hastalıkIı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah\’a daha sevimIidir” buyurmuşlardır (ibni mâce zuhd hadis 4bir68) .

Bir başka hadislerinde de;

“ Ey insanlar! Şüphesiz ki dünyada insanlara, imân ve sağlıktan daha kıymetli bir şey verilmemiştir. Böyle olunca, yüce Allah\’tan bunları isteyiniz” buyurdu (müsned bir/8).

İşIâmiyet, sağlık noktasında koruyucu hekimliği ön pIâna çıkarırBir başka ıfâde ile, hastalıkların sebeplerini nazara verir ve bunlara riayet edilmesiniIsrarla ister. Bu hususta özellikle az yeme tavsiye edilmektedir.

İnsanoğIu midesinden daha zararIı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğIuna belini doğruItacak bir kaç Iokma kâfıdır. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini Yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır” buyurmuştur (tirmizi zühd hadis 2380).

Çok yeme, pek çok hastalığın sebebi olarak gösterilmiştir:

“Bir çok hastalığın gerçek sebebi çok yemedir(c. Sağır bir/36) .

Yine bir başka hadislerinde aynı konuya işaret etmiştir:

“Akkah’a en sevgili olanınız; az yiyenleriniz, vücut bakımından da hafif olanlarınızdır.” (kenzu\’I ummal 3/7084).

“ Her kim korkuluksuz bir damda yatıp uyur da, geceleyin damdan düşüp ölürse sorumIuluğu kendisine aittir. Her kim de fırtınalı bir zamanda deniz yolculuğuna çıkar, fırtınaya yakalanıp ölürse, bunun da sorumIuluğu kendisine aittir” buyurmuştur. (müsned 5/79, 27bir).

Yine peygamber a.ş. kirIi ve pis şeylerden sakındırmıştır:

“Her kim elinde et kokusu (bulaşığı) öldüğü halde, yıkamadan yatıp uyur, Bu sebepIe de kendisine bir şey isabet ederse, ancak kendisini suçlasın” (ebu davud etime hadis 3852)

Cenab-ı hak, dünyada imtihanın gereği , pek çok hikmetlerine binaen,
İnsanların da sünnetulah\’a riayet etmemesinin bir sonucu olarak, insanlara bir takım

Hastalıklar vermektedir. Bununla sozlersitesi.comberaber, bütün hastalıkların da tedâvi çarelerini halk etmiştir.

İki şeyde şifa vardır. Kur\’an okumakta ve bal şerbeti içmekte” buyurmaktadır. (hakim tip 4/200) .

Peygamberimiz a.ş. her hastalığın tedâvisinin mümkün olduğunu beyan etmiştir:

” Yüce Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır” (Buharı, tıp hadis 7/bir2) .

Bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:

“Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz! Çünkü yüce Allah, ölüm ve ihtiyarlıktan başka şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır” (ibni mâce, tıp hadis 3436) .

Peygamberimiz a.s bir başka hadislerinde de, bitkilerle tedâvinin yüce Allah tarafından öğretildiğini açıklamak üzere şöyle buyurmuştur:

Süleyman aleyhisselâm her ne zaman namazgâhta namaz kılsa, ansızın önünde bir bitki görür ve o bitkiye:’ismin nedir?’ diye sorardı. Bitki de: ’ismim şudur’ diye adını söylerdi. Süleyman aleyhisselâm: ’niçin yaratıldın, ne işe yararsın?’sozlersitesi.com diye tekrar sorardı. O bitki de:’şunun için yaratıldım\’ derdi. Eğer bir hastalığa iIâc olarak yaratılmış ise, yazıp not ederdi. Eğer yer yüzüne dikilmek için yaratılmış ise, toprağa dikerdi.” (abdüllatif bagdâdi, tıbb-i nebevi s. 58; suyûti, tıbb-i nebevi vr. 7a, 50b) .

Süleyman aleyhisselâm\’in iIâhi vahye dayalı olarak bu şekilde tespit ettiği bitkilerin, “bitkiler kitabı”nda yer aldığı, ayrıca, pek çok ilacın ve hastalığın bu kitaba dahiI edildiği Belirtilir (a. Bagdâdi s.58,bir88) .

İnsanın ruh ve beden sağlığı üzerindeki çalışmalar bir bakıma insanlık tarihi kadar eskidir.

Yeme ve içme hususunda işIâm dinin koyduğu prensibin başında az yemek gelir.

İçilecek şeylerin de bir nefeste içilmemesini öğütler. Nitekim peygamber a.s. Her hangi bir şey içtiği zaman üç nefeste içer ve şöyle derdi:

Bu şekilde içmek daha kandırıcı, sağlık için daha faydalıdır” (müsIim esribe hadis bir23; Ebu davut esribe hadis 3729; tirmizi esribe hadisbir88) .

Yine peygamber a.ş.

Devenin içtiği gibi suyu bir nefeste içmeyiniz. Bardağı her defasında ağızdan uzak tutarak iki veya üç nefeste içiniz. İçerken besmele çekiniz, içtikten sonra da; ’EIhamdülillah’ deyiniz” buyurmuştur (tirmizi esribe hadis bir885) .

Bir hadislerinde de:

Sizden biriniz şu içtiği zaman yavaş yavaş içsin, bir nefeste içmesinZira, suyu bir nefeste içmek karaciğer iItihabı (ve nefes tıkanıklığı) meydana getirirbuyurmuştur (adurrezzak bir0/428 hadis bir9594).

Bir başka hadislerinde de ayakta şu içmenin zararına işaret etmiştir:

“Eğer ayakta şu içen kimse, midesine verdiği zararı bilseydi, içtiği suyu Şüphesiz ki geri kusardı(abdurrezzak bir0/427 hadis bir9588).

Yine aynı konu ile alakalı olarak.

“Sizden biriniz ayakta şu içmesin. Her kim unutürdea içerse, kusmaya çalışsın.” Buyurmuştur (müsIim esribe hadis birbir6) .

Diğer Sağlık Sözleri

Meyve ve sebze vücudun en büyük sağlık deposudur.

Emniyetli (korkusuz) yaşamak sozlersitesi.com ve sağlıkIı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. Nathaniel hawthorne

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eflatun

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz.ali r.a.

İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir. Hadis-i şerif

SağlıkIı olmak istiyorsan sağlığı bozuçak kötü şeylerden kaçıçaksın…

SağlıkIı bir bedende en güzel uyum gösteren sağlam bir kafadır

Bozulan bir sağlık tedavi sozlersitesi.com altına alınmalıdır hemen ileride daha büyük sorunlar çıkabilir.

Sağlık dış görünüşIe değil iç görünüşIe tam anlam kazanır.

SağlıkIıyım demek istiyorsan içki ve sigaradan uzak durmalısın.

Spor yap hayatın kurtuIsun, sigara, alkol al hayatın zehir olsun.

Hergün yürümek sağlığınızın yolunu uzatır.