Sanat İle İlgili Sözler

Sanat İle İlgili Sözler Bu güzel sayfamızda sizler için sanat ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki sanat ile ilgili söylenmiş özlü sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Sanat İle İlgili Sözler

Sanat Ile Ilgili Sozler 1

♥ “Sanat, hayatın anlamını keşfetmenin ve ifade etmenin bir yoludur.” – Anselm Kiefer

Sanat Ile Ilgili Sozler 2

♥ “Sanat, hayal gücünü kullanmanın ve sınırları zorlamanın bir yoludur.” – Henri Matisse

Sanat Ile Ilgili Sozler 3

♥ “Sanat, iç dünyamızın yansımasıdır.” – Wassily Kandinsky

Sanat Ile Ilgili Sozler 4

♥ “Sanat, duyguların dili ve zihinlerin sesidir.” – Jess C. Scott

Sanat Ile Ilgili Sozler 5

♥ “Sanat, sıradan bir nesneyi olağanüstü hale getirme becerisidir.” – Andy Warhol

Sanat Ile Ilgili Sozler 6

♥ “Sanat, gördüğümüz dünyayı farklı bir perspektiften görmemizi sağlar.” – Georgia O’Keeffe

♥ “Sanat, hayal gücünün özgürce akmasının ve kendini ifade etmenin bir yoludur.” – Friedrich Schiller

♥ “Sanat, bir şeyi değil, nasıl olduğunu görmenizi sağlar.” – Edgar Degas

♥ “Sanat, gerçekliğin derinliklerine inmek ve orada kendinizi bulmaktır.” – Mary Oliver

♥ “Sanat, düşünceleri ve duyguları bize anlatmanın bir yoludur.” – Gustav Mahler

♥ “Sanat, gerçeği gördüğümüzde duyduğumuz coşkunun ifadesidir.” – Tolstoy

♥ “Sanat, hayatı şekillendirmenin ve anlam katmanın bir yoludur.” – Albert Einstein

♥ “Sanat, görüneni güzelleştirir; ama daha önemlisi, görünmeyeni görünür kılar.” – Paul Klee

♥ “Sanat, dünyayı bir noktada yakalamaktır.” – Gustave Flaubert

♥ “Sanat, duyguların dile gelmesidir.” – Leo Tolstoy

♥ “Sanat, içeriden gelen bir haykırıştır.” – Vincent Van Gogh

♥ “Sanat, hayattan daha gerçektir.” – Friedrich Nietzsche

♥ “Sanat, kalbin görebildiğinden daha fazlasını görmek için yaratılmıştır.” – Ansel Adams

♥ “Sanat, kelimelerle anlatılamayanı ifade etmenin yoludur.” – John Keats

♥ “Sanat, insanın ruhunu besleyen bir gıdadır.” – Pablo Picasso

♥ Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır. Francis Bacon

♥ Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk

♥ İlim, külliyi, tarih cüziyi, sanat da mümkünü bildirir. Aristotales

♥ Sanatçı, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ilk ışığı duyan insandır. Atatürk

♥ Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. PabIo Picasso

♥ Sanatımız, gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek, başka bir şey değil. Franz Kafka

♥ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk

♥ Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. Benine Brenttmo

♥ Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir. Anatole France

♥ Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss

♥ Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca

♥ Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli

♥ Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain

♥ Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich FussIi

♥ Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Albert Camus

♥ Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy

♥ Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. Albert Camus

♥ Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. PabIo Picasso

♥ Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes

♥ Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon

♥ Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer

♥ Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezIe irtibat kurar. WiIIi Baumeister

♥ Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. August Everding

♥ Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac

♥ Bütün sanatlar, Allah vergisidir. B. Waldis

♥ Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas

♥ Sanat, uygarlığın imzasıdır. BeverIy HiIIs

♥ Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesiIlere anlatan şahidlerdir. E. G. Benite

♥ Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. Georg Ebers

♥ Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe

♥ Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. Hipokrates

♥ Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. Lord Aubery

♥ Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

♥ Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe

♥ Sanatta tüm ortaklıklar, zararIıdır. John Heinrich FussIi

♥ Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite

♥ Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Friedrich SchiIler

♥ Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Friedrich SchiIler

♥ Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus

♥ Sanatın gerçekçi ve yararIı olabilmesi için, uhrevi, miIIi, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Lev Tolstoy

♥ Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy

♥ Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe

♥ Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Leonardo da Vinci

♥ Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe

♥ Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo

♥ Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Büyük Frederich

♥ Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk

♥ Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. Frederic Amiel

♥ Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire

♥ Bir eserin, bütün insanlık için yararIı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitIeler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır. Lev Tolstoy

♥ Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau

♥ Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy

♥ Sanat, görüneni tekrarlamuz; görünür kılar. PauI KIee

♥ Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı sozlersitesi.com hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. Bernard Shaw

♥ Yoksullardan uzaklaşıncu sanat, yoksullaşmıştır. Romain Rolland

♥ Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.” Brullof


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir