Savaş ile ilgili Sözler

Savaş İle İlgili Sözler Bu sayfamızda savaş ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri sizler için hazırladık. Bu sayfamızdaki savaşla ilgili özlü sözleri tek tek okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü her biri özenle hazırlanmıştır. Ayrıca bu sayfamızdaki ünlülerin söylemiş olduğu savaş ile ilgili ilgi çekici sözleri facebook, twitter, instagram ve whatsapp yoluyla rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Savaş İle İlgili Sözler

Bir insan, hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir.

Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız. Lyndon B. Johnson

Ben, barış İçin savaşmak istiyorum. Albert Einstein

Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Savaşın zevkini almak isteyen, Türklerle savaşmalıdır.

Savaşta en akıllıca davranış, en cesurane kararı vermekle olur. Helmuth von Moltke

Savaşta gerilenmez; ya ilerlenir, ya ölünür.

Kaybedilmiş bir savaş, kazanılmış bir savaşın yarısı kadar hüzün vermez. Duke Of Wellington

Savaş Sözleri

Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez. Japon Atasözü

Baştan başa bütün dünya, bir damla kanın yere dökülmesine değmez. Sadi Şirazi

Cihat; insanla değil, inkarla mücadeledir.

Her millet, bilmelidir ki kendi barış ve güveni, kendi öz kılıcına dayanır. Otto von Bismarck

Savaşı yaşlı adamlar ilan eder, genç adamlar ölür.

Savaş da bir barıştır bir bakıma. Şöylesine ki, onda ikincilik yoktur. Özdemir Asaf

Savaşta en önemli şey hızdır. Sun Tzu

Bir savaş, savaş sırasında değil savaştan önce kazanılır. Helmuth von Moltke

Bütün savaşlar, önce insanın zihninde kazanılır. Jean D’arc

Eğer yenmesi senin elinde olmayan bir savaşa girmezsen, yenilmezsin. Epiktetos

Savaşan kalmayınca, savaş da biter.

Kim Allah’ın gözü daha yüce olsun diye cihat ederse (ancak) o, Allah yolundadır.

Savaşta kullanacaklarımızı, barışta hazırlamalıyız.

Savaşlarla ilgili Sözler

Düşmanla daha karşı karşıya gelmeden önce savaşı kazanana, gerçek savaşçı derler. Sun Tzu

Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salâh.

Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitIeler asla savaş düşkünü değildir. Albert Einstein

İnsan savaşın ne olduğunu, ancak bittiği zaman anlar. H. N. Brailsford

Bir tek düşmanla fazla dövüşmemelisin, aksi halde ona bütün savaş sanatını öğretirsin.

Savaştan kaçanlar, savaşa gidenlerden daha çok yara alırlar.

Savaşta başarı kazanmak için manevi gücün rolü; dörtte üç, maddi gücün ise dörtte birdir.

Savaşta zaferin ilk anahtarı, düşmanın niyetini anlamaktır.

Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak. Albert Einstein

Savaş; haklı olduğu için değil, sadece savaş olduğu için kızıştırılır.

İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı, ama anacak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz.

Erkek savaş için yaratılmıştır; kadın ise savaşçının dinlenmesi için.

Korkudur, insanı savaştıran ve aldırmazlıktır savaştan kaçıran, savaşın başlıca kaynağı korkudur. Bernard Shaw

Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.

İhtiyar adamlar, savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir ve her türlü meşakkat ve sıkıntıyı çeken de gençlerdir. Herbert Clark Hoover

Savaş; bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz.

Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır, milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk

Savaşta, yasalar susar.

Harp sanatı, öyle bir ilimdir ki onda hesap edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey muvaffak olamaz. Napoleon Bonaparte

Bir anlam ifade edecek kadar büyük, kazanacak kadar küçük savaşları seçin.

Savaşta başarı kazanmak için, manevi gücün rolü dörtte üç, maddi gücün rolü ise dörtte birdir. Napoleon Bonaparte

Savaşta zaferin ilk anahtarı, düşmanın niyetini anlamaktır.

İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı; ama ancak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz. Nicola Machiavelli

Hazırlıksız insanları savaşa götürmek, onları ölüme sürüklemektir.

Büyük savaşlar tarihinde, yalnız generallerin adları hatırda kalırsa da zaferler, büyük ölçüde erlerin kıymet ve cesaretleri sayesinde kazanılmıştır. Samuel Smiles

Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir.

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. WiII Rogers

Savaş hırsızlar yaratır, barışta o hırsızları asar.

Savaşta, karar ve azim; yenilgide, meydan okuma; zaferde, bağışlayıcılık; barışta, iyi niyet… WiIIiam ChurchiII

Savaş, ordunun hayatıdır.

Savaşın çeşitli cilveleri arasında en şaşılacak olan şudur; başarıyı herkes kendinden bildiği halde, yenilmenin suçu yalnız, komutanın sırtına yükletilir. Tacitus

Savaşan insanlar, bir şehrin kaleleridir.

İki büyük askeri birliğin bir saniye içinde yok edebilecekleri gördükleri gün, umu yorum ki uygar milletler; savaştan vaz geçecekler ve silahlarını bırakacaklardır.

Savaş, hiçbir şeye benzemeyen bir sanat tır. Altmış kere harbe girdim, ne yalan söyleyeyim, sonunda birincisinde bildikle rimden fazla bir şey öğrenemedim.

Birleştikleri zaman anlam taşıyan iki gerçekten söz ediyorsunuz. Savaşçı olarak sevişir, aşık olarak savaşırsın. Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir